ชับบ์เซฟ-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เซฟ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.423156461VIPER-20ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 20 น้ำหนัก 28 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x300 มม. ขนาดภายใน 355x281x210 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
2.1310021252KINGCOBRA-S5ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.5 น้ำหนัก 467 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 630x602x980มม. ขนาดภายใน 500x420x850มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
3.118600861KINGCOBRA-S4ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.4 น้ำหนัก 373 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 630x602x750มม. ขนาดภายใน 500x420x620 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
4.936943874KINGCOBRA-S3ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.3 น้ำหนัก 265 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 500x502x750 มม. ขนาดภายใน 370x320x620 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
5.846233615KINGCOBRA-S2ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.2 น้ำหนัก 225 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 500x502x600มม. ขนาดภายใน 370x320x470มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
6.735444650KINGCOBRA-S1ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.1 น้ำหนัก 185 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 500x502x400มม. ขนาดภายใน 370x320x270มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
7.463472087VIPER-35ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 35 น้ำหนัก 38 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x450 มม. ขนาดภายใน 355×281×360 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
8.523866419VIPER-50ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 50 น้ำหนัก 46 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x600 มม. ขนาดภายใน 355×281×510 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ
9.624655685VIPER-70ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 70 น้ำหนัก 59 กิโลกรัม ขนาดภายนอก 445x390x800 มม. ขนาดภายใน 355×281×710 มม. ตู้เซฟ ชับบ์เซฟ