ชาร์วิน-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้รับแขก ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.62460010SK023M-CCเก้าอี้สำนักงาน SK023M-CC แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D70 x H100 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
2.37280080CH1เก้าอี้สำนักงาน CH1 ขนาด ก55 X ล49 X ส 95 มม. พนังพิงเป็นผ้าตาข่าย ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
3.68510086SK-023L-CCเก้าอี้สำนักงาน SK023L-CC แบบก้อนโยก ขนาด W68 x D80 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
4.47350026SK019S-Cเก้าอี้สำนักงาน SK019S-C แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D68 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
5.37280080SK019Sเก้าอี้สำนักงาน SK019S แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D68 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
6.25190066SK017เก้าอี้สำนักงาน SK017 แบบแป้นธรรมดา ขนาด W58 x D62 x H90 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
7.26198074SK022เก้าอี้สำนักงาน SK022 แบบแป้นธรรมดา สวิงหลังได้ ขนาด W56 x D52 x H93 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
8.26196046SK013เก้าอี้สำนักงาน SK013 แบบแป้นธรรมดา สวิงหลังได้ ขนาด W56 x D60 x H90 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
9.21156006SK003เก้าอี้สำนักงาน SK003 แบบแป้นธรรมดา แกนธรรมดา ขนาด W58 x D62 x H85 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
10.17116020SK010เก้าอี้สำนักงาน SK010 แบบแป้นธรรมดา แกนธรรมดา ขนาด W57 x D55 x H88 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ขาพลาสติกตัน (เพิ่มสวิงหลังได้) เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
11.15115458SK002เก้าอี้สำนักงาน SK002 แบบแป้นธรรมดา ขนาด W55 x D55 x H88 cm. แกนธรรมดา หนังPVCเลือกสีได้ ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
12.67500050SK007L-CCเก้าอี้สำนักงาน SK007L-CC แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D70 x H112-125 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
13.48360060SK007Lเก้าอี้สำนักงาน SK007L แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D70 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
14.59440040SK018L-Cเก้าอี้สำนักงาน SK018L-C แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D78 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
15.48360060SK018M-Cเก้าอี้สำนักงาน SK018M-C แบบก้อนโยก ขนาด W62 x D72 x H100 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
16.64480080SK019L-Cเก้าอี้สำนักงาน SK019L-C แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D68 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
17.54400000SK019Lเก้าอี้สำนักงาน SK019L แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D68 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
18.68510086SK011Lเก้าอี้สำนักงาน SK011L แบบก้อนโยก ขนาด W66 x D76 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
19.62460010SK011Mเก้าอี้สำนักงาน SK011M แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D70 x H100 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
20.45340090SK009Lเก้าอี้สำนักงาน SK009L แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D72 x H 112 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
21.68510086SK016L-CCเก้าอี้สำนักงาน SK016L-CC แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D72 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
22.59440040SK016M-CCเก้าอี้สำนักงาน SK016M-CC แบบก้อนโยก ขนาด W62 x D67 x H98 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
23.64480080SK005CCเก้าอี้สำนักงาน SK005CC แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D70 x H115-125 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
24.45340090SK005เก้าอี้สำนักงาน SK005 แบบก้อนโยก ขนาด W65 x D72 x H112 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
25.54400000SK020Lเก้าอี้สำนักงาน SK020L แบบก้อนโยก ขนาด W67 x D74 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
26.40300050SK020Mเก้าอี้สำนักงาน SK020M แบบก้อนโยก ขนาด W64 x D67 x H100 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
27.37280080SK018S-Cเก้าอี้สำนักงาน SK018S-C แบบก้อนโยก ขนาด W60 x D65 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
28.51380030SK006-CCเก้าอี้สำนักงาน SK006-CC แบบก้อนโยก ขนาด W62 x D66 x H95 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
29.35260010SK006เก้าอี้สำนักงาน SK006-C แบบก้อนโยก ขนาด W60 x D66 x H95 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
30.58430006SK011Sเก้าอี้สำนักงาน SK011S แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D68 x H95 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
31.49370096SK009CCเก้าอี้สำนักงาน SK009CC แบบก้อนโยก ขนาด W62 x D66 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
32.33250076SK009เก้าอี้สำนักงาน SK009 แบบก้อนโยก ขนาด W60 x D66 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
33.32240040SK016Sเก้าอี้สำนักงาน SK016S แบบก้อนโยก ขนาด W57 x D61 x H95 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
34.36270045SK004Pเก้าอี้สำนักงาน SK004P ขนาด W58 x D62 x H90 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาเหล็กพ่นสีดำ มีก้อนโยก สวิงหลังได้ เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
35.26196046SK004เก้าอี้สำนักงาน SK004 แบบก้อนโยก ขนาด W58 x D62 x H88 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
36.54400000SK-004M-CCเก้าอี้สำนักงาน SK004M-CC แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D65 x H98-108 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
37.37280080SK004Mเก้าอี้สำนักงาน SK004M-C แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D65 x H98 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
38.29220070SK014เก้าอี้สำนักงาน SK014 แบบแป้นธรรมดา ขนาด W62 x D65 x H95 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
39.25190066SK015เก้าอี้สำนักงาน SK015 แบบแป้นธรรมดา ขนาด W57 x D62 x H95 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
40.51380030SK016S-CCเก้าอี้สำนักงาน SK016S-CC แบบก้อนโยก ขนาด W62 x D67 x H95 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
41.67500050SK026L-CCเก้าอี้สำนักงาน SK026L-CC แบบก้อนโยก ขนาด W68 x D80 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
42.21160060SK001เก้าอี้สำนักงาน SK001 แบบแป้นธรรมดา ขนาด W58 X D60 X H85 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
43.86640040SK030เก้าอี้สำนักงาน SK030 แบบก้อนโยก ขนาด W74 x D75 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
44.56420070SK023S-CCเก้าอี้สำนักงาน SK023S-CC แบบก้อนโยก ขนาด W63 x D68 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
45.62460010SK026M-CCเก้าอี้สำนักงาน SK026M-CC แบบก้อนโยก ขนาด W66 x D72 x H92 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
46.56420070SK007M-CCเก้าอี้สำนักงาน SK007M-CC แบบก้อนโยก ขนาด W64 x D65 x H100 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาชุปโครเมียม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
47.37280080SK025เก้าอี้สำนักงาน SK023L-CC แบบก้อนโยก ขนาด W68 x D80 x H115 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
48.37280080CH2เก้าอี้สำนักงาน CH2 แบบก้อนโยก ขนาด ก55 X ล56 X ส88 มม. พนังพิงหลังเป็นผ้าตาข่าย ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
49.40300050CH3เก้าอี้สำนักงาน CH3 ขนาด ก58 X ล56 X ส88 มม. พนักพิงหลังเป็นผ้าตาข่าย ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
50.43320020CH6เก้าอี้สำนักงาน CH6 แบบก้อนโยก ขนาด ก60 X ล61 X ส100 มม. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช็คแก๊ส ขาพลาสติกตัน เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
51.48360060CH-09เก้าอี้สำนักงาน รุ่น CH-08 ผ้าตาข่าย เลือกสีได้ ขาพลาสติก และขาเหลกชุบโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
52.54400000CH-09Lเก้าอี้สำนักงาน รุ่น CH-08 ผ้าตาข่าย เลือกสีได้ ขาพลาสติก และขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน ชาร์วิน
53.15298051SK-040Cเก้าอี้สำนักงาน10ล้อ SK-040C ขนาด W57 x D65 x H90 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊คแก๊ส ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN
54.71530055SK011XLเก้าอี้สำนักงาน SK011XL (ไม่มีเท้าแขน) แบบก้อนโยก ขนาด W55 x D70 x H100 cm. หนังPVCเลือกสีได้ ปรับสูงต่ำต่ำด้วยระบบแกนเกลียว ขาชุปโครเมียม10ล้อ เก้าอี้สำนักงาน CHAWIN