ซีเอ็นอาร์-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้รับแขก เก้าอี้พักผ่อน โซฟาแฟชั่น เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้จัดเลี้ยง โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดใหญ่
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.83620070CNR-172Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X760X1030-1120มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
2.81600000CNR-173Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X670X970-1100มม. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
3.33250076CNR-205เก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X610X800-860มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
4.62460010CNR-207เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X640X920-1030มม. สีขาวครีม/น้ำเงิน หนัง PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
5.33250076CNR-209เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X630X880-990มม. สีดำ จุดเหลือง หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
6.25190066CNR-210เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X620X870-990มม. สีฟ้า หนัง PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
7.67500050CNR-192เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X700X1150-1260มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม
8.64480080CNR-194เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X710X1100-1200มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
9.64480080CNR-195Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X750X930-1070มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
10.89660010CNR-196Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X680X1000-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
11.59440040CNR-208เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X600X870-900มม. สีน้ำเงิน หนัง PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
12.36270046CNR-211เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X620X880-970มม. สีดำ /แดง หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
13.49370096CNR-212เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X590X930-1020มม. สีดำ/พนักพิงสีน้ำเงิน หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
14.32240040CNR-213เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X560X890-990มม. สีดำ สลับเขียว หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
15.12920042CNR-134Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X740X950-1040มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
16.78580030CNR-135Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X680X1010-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
17.83620070CNR-136Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X620X880-980มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
18.64480080CNR-137Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X700X1030-1110มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
19.62460010CNR-137Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X640X950-1030มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
20.72540090CNR-138Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X690X980-1060มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
21.64480080CNR-138Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X650X910-1000มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
22.54400000CNR-174Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X600X920-1020มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
23.83620070CNR-126M เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X700X950-1030มม. มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC สามารถเลือกสีได้ ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
24.75560060CNR-127M1เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X600X1020-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
25.75560060CNR-127M2เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X700X1010-1090มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
26.83620070CNR-128Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X700X1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
27.86640040CNR-129Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X600X990-1070มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
28.83620070CNR-130Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X610X1000-1090มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
29.75560060CNR-131Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X700X1020-1100มม. มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
30.89660010CNR-132Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X630X1010-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
31.67500050CNR-188เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X780X1130-1200มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
32.62460010CNR-133Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X650X910-1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
33.67500050CNR-133Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X690X980-1060มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
34.62460010CNR-200เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X640X900-1000มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
35.59440040CNR-197เก้าอี้สำนักงาน ขนาด700X660X1120-1230มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
36.62460010CNR-201เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X640X900-1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
37.59440040CNR-202เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X610X820-900มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
38.43320020CNR-203เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X670X900-1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
39.32240040CNR-204เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X590X900-1020มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
40.37280080CNR-214เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X550X910-1030มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
41.11880088CNR-140Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X730X980-1030มม. สีครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
42.40300050CNR-215เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X680X930-1040มม. สีดำ/น้ำเงิน หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
43.10800080CNR-147Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด760X660X1100-1180มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
44.78580030CNR-146Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X680X1030-1150มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
45.72540090CNR-145Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X600X890-970มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
46.43320020CNR-216เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X640X980-1060มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
47.89660010CNR-144Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X710X930-1020มม. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
48.40300050CNR-217เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X640X890-980มม. สีดำ/ส้ม หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
49.64480080CNR-169Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X700X930-1010มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
50.32240040CNR-222เก้าอี้สำนักงาน ขนาด410X450X840มม. สีดำ/น้ำเงิน หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
51.32240040CNR-221เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X580X870-970มม. สามารถเลือกสีได้ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
52.37280080CNR-220เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X620X860-950มม. สีแดง หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
53.37280080CNR-218เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X600X980-1100มม. สีดำ/ส้ม หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
54.48360060CNR-219เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X560X930-1050มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
55.40300050CNR-239เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X520X950-1030มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
56.70520020CNR-240Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X590X920-1040มม. สีขาวครีม หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
57.48360060CNR-275Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X600X1040-1140มม. สีดำ ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
58.35260010CNR-276เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X590X840-920มม. สีดำ/พนักพิงสีเหลือง ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
59.40300050CNR-277เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X620X850มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
60.54400000CNR-278เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X580X950-1060มม. สีดำ/เขียว ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
61.40300050CNR-279เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X570X950-1070มม. สีส้ม/ดำ ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
62.43320020CNR-280เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X560X920-1030มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
63.43320020CNR-281เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X520X870-990มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
64.44330056CNR-281Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X570X870-950มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียว ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
65.47350026CNR-282เก้าอี้สำนักงาน ขนาด670X560X900-980มม. สีดำ ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
66.41310086CNR-283เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X500X880-1100มม. สีดำ ที่นั่งหุ้มPVCพนักพิงเป็นพลาสติก ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
67.51380030CNR-284เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X500X980-1100มม. สีดำ ที่นั่งหุ้มPVCพนังพิงเป็นพลาสติก ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
68.51380030CNR-286เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X600X940-1020มม. สีดำ ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
69.45340090CNR-288เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X570X870-950มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
70.70520020CNR-291เก้าอี้สำนักงาน ขนาด540X580X800-920มม. ผ้าฝ้าย+PVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
71.67500050CNR-150Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X760X1030-1150มม. สีดำ/เขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
72.94700050CNR-152Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X630X1000-1070มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
73.72540090CNR-156Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X570X800-900มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
74.97720020CNR-149Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X700X1020-1180มม. สีครีมขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
75.59440040CNR-139Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X690X890-970มม. สีขาว/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงาปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
76.64480080CNR-139Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X730X980-1060มม. ขาว/เขียวอ่อน มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
77.89660010CNR-148Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X650X990-1080มม. สีดำ/ฟ้า มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
78.72540090CNR-141Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X710X1060-1140มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
79.81600000CNR-145Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X770X990-1070มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
80.78580030CNR-144Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X590X800-890มม.. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
81.75560060CNR-171Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X670X960-1170มม. สีน้ำตาล มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
82.72540090CNR-170Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X690X1060-1160มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
83.89660010CNR-166เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X670X1000-1090มม. สีเขียวขี้ม้า มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
84.99740090CNR-160Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X700X1030-1090มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
85.75560060CNR-156Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X620X990-1050มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
86.54400000CNR-143Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X610X900-1010มม. สีดำ/ขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
87.62460010CNR-142Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X650X950-1070มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
88.67500050CNR-142Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X730X1050-1150มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
89.67500050CNR-141Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X640X940-1020มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
90.59440040CNR-143Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X720X1000-1120มม. สีเขียวอ่อน/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
91.48360060CNR-143Cเก้าอี้รับแขก ขนาด650X600X930มม. สีดำ/ขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป๊ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้สำนักงาน CNR
92.62460010CNR-155Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X600X970-1160มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
93.86640040CNR-154Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X650X1000-1080มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
94.64480080CNR-155Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X700X1020-1120มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
95.12900015CNR-163เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X650X1030-1140มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
96.86640040CNR-153Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X620X1030-1100มม. สีน้ำตาลอ่อน มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
97.56420070CNR-151Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X660X930-1030มม. สีดำ/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
98.62460010CNR-252เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X600X1040-1150มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
99.62460010CNR-251Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X640X1040-1140มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
100.64480080CNR-253Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X580X970-1050มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
101.62460010CNR-254Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X580X970-1070มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
102.72540090CNR-262Lเก้าอี้ผสำนักงาน ขนาด560X600X870-930มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
103.70520020CNR-263Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X610X860-940มม. สีน้ำตาล หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
104.70520020CNR-261Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X600X880-970มม. สีม่วง หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
105.51380030CNR-260เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X650X980-1000มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
106.44330056CNR-258เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X650X950-1030มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
107.44330056CNR-257เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X700X940-1020มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
108.44330056CNR-256เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X700X970-1090มม. สีดำ/ขาว มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
109.44330056CNR-255เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X700X950-1060มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
110.75560060CNR-250Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X650X1000-1160มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
111.43320020CNR-244Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X580X1020-1140มม. สีดำ/ส้ม หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
112.43320020CNR-243Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X590X1020-1040มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
113.75560060CNR-242Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X670X880-940มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
114.70520020CNR-241Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X610X870-950มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
115.45340090CNR-265Pเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X610X960-1060มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
116.45340090CNR-266เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X620X960-1160มม. สีดำ/พนักพิงสีแดง มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
117.41310086CNR-267Pเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X610X920-1030มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียว มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
118.47350026CNR-267Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X610X920-1030มม. สีดำ/พนักพิงสีแดง มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
119.36270046CNR-274เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X550X920-1000มม. สีดำ/พนักพิงสีเหลือง ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
120.45340090CNR-273เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X550X970-1100มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
121.43320020CNR-268เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X540X890-970มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
122.35260010CNR-269เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X560X890-1020มม. สีดำ/พนักพิงสีน้ำเงิน มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
123.54400000CNR-272Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X550X850-930มม. สีดำ/พนักพิงสีดำ ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
124.51380030CNR-265Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X620X990-1090มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียว มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
125.67500050CNR-264Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X600X880-960มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
126.56420070CNR-272Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X600X960-1050มม. สีดำ/พนักพิงสีน้ำเงิน ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
127.44330056CNR-295เก้าอี้สำนักงาน ขนาด430X530X810-880มม. สีดำ หนังPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
128.59440040CNR-293เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X610X820-900มม. สีฟ้า หนังPVC ขาเแป็ปกลมปั้มขึ้นรูป เก้าอี้สำนักงาน CNR
129.48360060CNR-296เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X560X810-880มม. สีดำ หนังPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
130.29220070CNR-317เก้าอี้สำนักงาน ขนาด440X460X790X890มม. สีส้ม ปรับระดับสูงต่ำด้วยโช๊ค ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
131.45340090CNR-285เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X520X880-960มม. ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
132.45340090CNR-287เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X570X880-980มม. ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR