ซีเอ็นอาร์-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้รับแขก เก้าอี้พักผ่อน โซฟาแฟชั่น เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้จัดเลี้ยง โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดใหญ่
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.64480080CNR-198เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด670X700X1170-1270มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
2.83620070CNR-172Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X760X1030-1120มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
3.81600000CNR-173Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X670X970-1100มม. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
4.72540090CNR-232เก้าอี้รับแขก ขนาด570X720X980มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาตัวCแป็ปรีดหรือแป็ปรูปไข่ เก้าอี้รับแขก CNR
5.33250076CNR-205เก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X610X800-860มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
6.62460010CNR-207เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X640X920-1030มม. สีขาวครีม/น้ำเงิน หนัง PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
7.56420070CNR-206เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X700X1130-1240มม. สีดำ/ส้ม หนังPVCสลับตาข่าย ออกแบบพนักพิงแบบรับหลังอย่างดี สามารถเลือกสีได้ ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
8.59440040CNR-191เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X750X1170-1300มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
9.59440040CNR-190เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด670X740X1130-1240มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
10.33250076CNR-209เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X630X880-990มม. สีดำ จุดเหลือง หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
11.25190066CNR-210เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X620X870-990มม. สีฟ้า หนัง PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
12.67500050CNR-192เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X700X1150-1260มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม
13.78580030CNR-193เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X740X1160-1200มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
14.54400000CNR-199เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด700X720X1070-1170มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
15.64480080CNR-194เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X710X1100-1200มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
16.99740090CNR-231เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X640X1150-1200มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
17.64480080CNR-195Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X750X930-1070มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
18.59440040CNR-195Cเก้าอี้รับแขก ขนาด620X640X970มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
19.94700050CNR-196Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด590X680X1200-1280มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
20.89660010CNR-196Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X680X1000-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
21.91680080CNR-230เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด700X660X1130-1170มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
22.59440040CNR-208เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X600X870-900มม. สีน้ำเงิน หนัง PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
23.36270046CNR-211เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X620X880-970มม. สีดำ /แดง หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
24.49370096CNR-212เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X590X930-1020มม. สีดำ/พนักพิงสีน้ำเงิน หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
25.32240040CNR-213เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X560X890-990มม. สีดำ สลับเขียว หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
26.33250076CNR-352เก้าอี้รับแขก ขนาด640X650X1020มม. สีขาวครีม/ส้ม หนังPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
27.31230006CNR-353เก้าอี้รับแขก ขนาด570X750X900มม. สีดำ หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
28.43320020CNR-351เก้าอี้พักผ่อน ขนาด660X630X1130มม. สีดำ/แดง หนังPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
29.45340090CNR-346เก้าอี้พักผ่อน ขนาด720X720X1040มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
30.86640040CNR-347เก้าอี้พักผ่อน ขนาด900X650X1200มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
31.43320020CNR-350เก้าอี้พักผ่อน ขนาด590X680X1080มม. สีดำ/แดง หนังPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
32.11820007CNR-378โซฟาแฟชั่น ขนาด730X760X810มม. สีดำ มีหนัง PVC+ไบแคช,PU+PVC โซฟาแฟชั่น CNR
33.54400000CNR-133Cเก้าอี้รับแขก ขนาด570X600X980มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กตัวCชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
34.12960096CNR-134Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด640X750X1150-1230มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงาปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
35.12920042CNR-134Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X740X950-1040มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
36.83620070CNR-135Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X700X1110-1200มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
37.78580030CNR-135Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X680X1010-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
38.89660010CNR-136Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X700X1110-1200มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
39.83620070CNR-136Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X620X880-980มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
40.67500050CNR-137Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X760X1150-1240มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
41.64480080CNR-137Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X700X1030-1110มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
42.62460010CNR-137Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X640X950-1030มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
43.54400000CNR-137Cเก้าอี้รับแขก ขนาด600X650X970มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
44.75560060CNR-138Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X730X1140-1220มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยมเก้าอี้ผู้บริหาร CNR
45.72540090CNR-138Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X690X980-1060มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
46.64480080CNR-138Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X650X910-1000มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
47.56420070CNR-138Cเก้าอี้รับแขก ขนาด570X600X970มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้รับแขก CNR
48.67500050CNR-139Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X750X1140-1220มม. สีครีม/ฟ้า มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
49.54400000CNR-174Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X600X920-1020มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
50.51380030CNR-174Cเก้าอี้รับแขก ขนาด560X600X920มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
51.83620070CNR-175เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด610X660X1220-1350มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
52.70520020CNR-126Cเก้าอี้รับแขก ขนาด590X670X980มม. มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC สามารถเลือกสีได้ ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม(แป็ปรีด) เก้าอี้รับแขก CNR
53.89660010CNR-126H เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X730X1170-1250มม. มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC สามารถเลือกสีได้ ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
54.83620070CNR-126M เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X700X950-1030มม. มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC สามารถเลือกสีได้ ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
55.83620070CNR-127Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X680X1140-1220มม.สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
56.75560060CNR-127M1เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X600X1020-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
57.75560060CNR-127M2เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X700X1010-1090มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
58.89660010CNR-128Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด600X750X1110-1190มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา ปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
59.83620070CNR-128Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X700X1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
60.91680080CNR-129Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X770X1150-1210มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา ปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
61.86640040CNR-129Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X600X990-1070มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
62.89660010CNR-130Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X630X1180-1260มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
63.83620070CNR-130Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X610X1000-1090มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
64.81600000CNR-131Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X780X1110-1200มม. มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
65.75560060CNR-131Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X700X1020-1100มม. มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
66.94700050CNR-132Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด590X620X1220-1300มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
67.89660010CNR-132Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X630X1010-1100มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
68.67500050CNR-176เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด680X760X1150-1250มม. สีดำ/เขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
69.72540090CNR-177เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด600X750X1180-1280มม. สีเขียวแก่ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
70.75560060CNR-178เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X770X1200-1280มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
71.67500050CNR-179เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด640X780X1150-1260มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
72.70520020CNR-180เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X730X1160-1240มม. สีดำ/ขาวครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
73.70520020CNR-181เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X790X1150-1250มม. สีดำ/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
74.81600000CNR-182เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X720X1140-1220มม. สีน้ำเงินเข้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
75.56420070CNR-183เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด690X770X1130-1230มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
76.62460010CNR-184เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด680X780X1170-1280มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
77.10760026CNR-185เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X700X1190-1250มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงาปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
78.72540090CNR-186เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด670X740X1170-1270มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
79.81600000CNR-187เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด690X720X1150-1240มม. มีให้เลือก5รายการ(PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC) ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
80.67500050CNR-188เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X780X1130-1200มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
81.72540090CNR-189เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด680X730X1120-1200มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
82.62460010CNR-133Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X650X910-1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
83.67500050CNR-133Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X690X980-1060มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
84.70520020CNR-133Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X730X1140-1210มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
85.62460010CNR-200เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X640X900-1000มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
86.59440040CNR-197เก้าอี้สำนักงาน ขนาด700X660X1120-1230มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
87.75560060CNR-196Cเก้าอี้รับแขก ขนาด590X630X1040มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
88.62460010CNR-201เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X640X900-1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
89.59440040CNR-202เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X610X820-900มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
90.43320020CNR-203เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X670X900-1000มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
91.37280080CNR-214เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X550X910-1030มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
92.78580030CNR-141Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X700X1140-1230มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
93.11880088CNR-140Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X730X980-1030มม. สีครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
94.40300050CNR-215เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X680X930-1040มม. สีดำ/น้ำเงิน หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
95.10800080CNR-147Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด760X660X1100-1180มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
96.78580030CNR-146Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X680X1030-1150มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
97.72540090CNR-145Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X600X890-970มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
98.43320020CNR-216เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X640X980-1060มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
99.89660010CNR-144Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X710X930-1020มม. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
100.86640040CNR-145Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด670X760X1160-1250มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
101.97720020CNR-148Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด640X600X1170-1230มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
102.10780053CNR-149Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X700X1180-1240มม. สีขาวครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงาปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
103.40300050CNR-217เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X640X890-980มม. สีดำ/ส้ม หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
104.75560060CNR-150Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X760X1120-1240มม. สีดำ/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
105.64480080CNR-169Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X700X930-1010มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
106.70520020CNR-237เก้าอี้รับแขก ขนาด580X710X1020มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมปิดทับด้วยพลาสติกด้านบน เก้าอี้รับแขก CNR
107.70520020CNR-236เก้าอี้รับแขก ขนาด580X710X1020มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมปิดทับด้วยพลาสติกด้านบน เก้าอี้รับแขก CNR
108.72540090CNR-235เก้าอี้รับแขก ขนาด580X710X1020มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปรูปไข่ดัดขึ้นรูปวัสดุที่หุ้มแขนชนิดเดียวกับที่นั่งที่พิง เก้าอี้รับแขก CNR
109.72540090CNR-234เก้าอี้รับแขก ขนาด580X720X960มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกล่อง(ปิดทับด้วยPUด้านบน) เก้าอี้รับแขก CNR
110.72540090CNR-233เก้าอี้รับแขก ขนาด570X720X980มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกล่อง(ปิดทับด้วยPUด้านบน) เก้าอี้รับแขก CNR
111.131000050CNR-223เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด720X690X1130-1170มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
112.32240040CNR-222เก้าอี้สำนักงาน ขนาด410X450X840มม. สีดำ/น้ำเงิน หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
113.32240040CNR-221เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X580X870-970มม. สามารถเลือกสีได้ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
114.37280080CNR-220เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X620X860-950มม. สีแดง หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
115.37280080CNR-218เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X600X980-1100มม. สีดำ/ส้ม หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
116.48360060CNR-219เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X560X930-1050มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
117.131000050CNR-224เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด710X680X1120-1160มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
118.131000050CNR-225เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด710X690X1130-1170มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
119.131000050CNR-226เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด700X690X1130-1150มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
120.131000050CNR-227เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด700X680X1100-1140มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
121.91680080CNR-228เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X690X1130-1170มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
122.94700050CNR-229เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X640X1190-1250มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
123.72540090CNR-238เก้าอี้รับแขก ขนาด570X650X980มม. สีดำ มีหนังPU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมแขนปิดทับด้วยไม้พ่นสีวอลล์นัท เก้าอี้รับแขก CNR
124.40300050CNR-239เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X520X950-1030มม. สีดำ หนัง PVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
125.75560060CNR-240H2เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด550X660X1070-1190มม. สีเขียว หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
126.70520020CNR-240Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X590X920-1040มม. สีขาวครีม หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
127.62460010CNR-240Cเก้าอี้รับแขก ขนาด560X580X880มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
128.75560060CNR-240H1เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด550X660X1070-1190มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
129.81600000CNR-250Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด580X650X1130-1180มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
130.48360060CNR-275Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X600X1040-1140มม. สีดำ ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
131.43320020CNR-275Cเก้าอี้รับแขก ขนาด600X600X1050มม. สีดำ/เหลือง ผ้าตาข่าย ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
132.35260010CNR-276เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X590X840-920มม. สีดำ/พนักพิงสีเหลือง ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
133.40300050CNR-277เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X620X850มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
134.54400000CNR-278เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X580X950-1060มม. สีดำ/เขียว ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
135.40300050CNR-279เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X570X950-1070มม. สีส้ม/ดำ ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
136.43320020CNR-280เก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X560X920-1030มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
137.43320020CNR-281เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X520X870-990มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
138.44330056CNR-281Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X570X870-950มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียว ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
139.40300050CBNR-281Cเก้าอี้รับแขก ขนาด570X580X850มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
140.47350026CNR-282เก้าอี้สำนักงาน ขนาด670X560X900-980มม. สีดำ ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
141.41310086CNR-283เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X500X880-1100มม. สีดำ ที่นั่งหุ้มPVCพนักพิงเป็นพลาสติก ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
142.51380030CNR-284เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X500X980-1100มม. สีดำ ที่นั่งหุ้มPVCพนังพิงเป็นพลาสติก ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
143.45340090CNR-284Cเก้าอี้รับแขก ขนาด560X570X920มม. สีดำ ที่นั่งหุ้มPVCพนักพิงเป็นพลาสติก ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
144.45340090CNR-285เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X520X880-960มม. สีส้ม/ดำ ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
145.51380030CNR-286เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X600X940-1020มม. สีดำ ผ้าตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้สำนักงาน CNR
146.45340090CNR-287เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X570X880-980มม. สีดำ /ขาว ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
147.45340090CNR-288เก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X570X870-950มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียวอ่อน ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
148.43320020CNR-289เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด650X560X850มม. สีเขียว ผ้าตาข่าย ขาแป็ปรูปไข่ดัดขึ้นรูป พ่นสีดำ เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
149.72340090CNR-358เก้าอี้สตูล ขนาด720X600X750-800มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนังPVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊ค ขากลมไม่มีล้อ เก้าอี้สตูล CNR
150.64480080CNR-290เก้าอี้รับแขก ขนาด560X580X850มม. สีเขียว ผ้าฝ้าย ขาเหล็กแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
151.70520020CNR-291เก้าอี้สำนักงาน ขนาด540X580X800-920มม. ผ้าฝ้าย+PVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
152.43320020CNR-357เก้าอี้สตูล ขนาด720X600X750-800มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนังPVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC ปรับสูงต่ำด้วยระบบโช๊ค ขาล้อ5แฉก เก้าอี้สตูล CNR
153.16120020CNR-359เก้าอี้สตูล ขนาด410X600X660มม. มี3สี ชมพูอ่อน,ฟ้า,เขียว หนังPVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้สตูล CNR
154.16120020CNR-360เก้าอี้สตูล ขนาด410X600X660มม. มี3สี ดำ/ส้ม,ดำ/เขียวอ่อน,ดำ/แดง หนังPVC เก้าอี้สตูล CNR
155.18140090CNR-361เก้าอี้สตูล ขนาด420X600X830มม. สีดำ/ส้ม หนังPVC เก้าอี้สตูล CNR
156.1060000CNR-362เก้าอี้สตูล ขนาด420X420X450มม. มี3สี ดำ/ฟ้า,ดำ/เขียวอ่อน,ดำ/ชมพูอ่อน หนังPVC เก้าอี้สตูล CNR
157.35260010CNR-363เก้าอี้สตูล ขนาด460X460X470มม. สามารถเปิดเบาะเก็บของได้ สีน้ำตาลเข้ม หนังPVC ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สตูล CNR
158.181340009CNR-367เก้าอี้พักผ่อน ขนาด1000X1040X1060มม. สีน้ำตาลเข้ม มีหนังPVC+ไบแคช,PU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
159.24180030CNR-366เก้าอี้สตูล ขนาด1420X430X460มม. สีดำ/ส้ม หนังPVC เก้าอี้สตูล CNR
160.75560060CNR-364เก้าอี้สตูล ขนาด1200X460X490มม. สีดำ สามารถเปิดเบาะเก็บของได้ สีน้ำตาลเข้ม หนังPVC ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สตูล CNR
161.17130056CNR-365เก้าอี้สตูล ขนาด1030X430X460มม. สีเขียวอ่อน/ขาว หนังPVC เก้าอี้สตูล CNR
162.211600060CNR-368เก้าอี้พักผ่อน ขนาด1000X1080X1000มม. สีน้ำตาล มีหนังPVC+ไบแคช,PU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
163.161200020CNR-369เก้าอี้พักผ่อน ขนาด900X950X1130มม. สีเขียวขี้ม้า มีหนังPVC+ไบแคช,PU+PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
164.211600060CNR-370เก้าอี้พักผ่อน ขนาด690X740X940มม. มีหนังPU+PVC,PUทั้งตัว เก้าอี้พักแฟชั่น CNR
165.12900015CNR-375โซฟาแฟชั่น ขนาด760X670X840มม. มีหนัง PVC+ไบแคช,PU+PVC โซฟาแฟชั่น CNR
166.251900065CNR-371โซฟาแฟชั่น ขนาด1660X940X750มม. สีม่วง ผ้ากำมะหยี่ โซฟาแฟชั่น CNR
167.141100085CNR-372โซฟาแฟชั่น ขนาด1100X940X730มม. สีขาว มีหนัง PVC+ไบแคช,PU+PVC โซฟาแฟชั่น CNR
168.10780053CNR-373โซฟาแฟชั่น ขนาด1790X850X800ปรับนอน1100มม. สีดำ หนังPVC โซฟาแฟชั่น CNR
169.11860061CNR-374โซฟาแฟชั่น ขนาด730X760X810มม. สีดำ มีหนัง PVC+ไบแคช,PU+PVC โซฟาแฟชั่น CNR
170.131000050CNR-376โซฟาแฟชั่น ขนาด700X850X750มม. สีดำ มีหนัง PVC+ไบแคช,PU+PVC โซฟาแฟชั่น CNR
171.14820000CNR-500เก้าอี้รับแขก 3หรือ4 ที่นั่ง สีดำ หุ้มหนัง PVC เก้าอี้รับแขก ซีเอ็นอาร์
172.67500050CNR-150Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X760X1030-1150มม. สีดำ/เขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
173.81600000CNR-171Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด640X720X1180-1250มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
174.10760026CNR-152Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X680X1170-1240มม. สีเปลือกมังคุด มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
175.94700050CNR-152Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X630X1000-1070มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
176.72540090CNR-156Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X570X800-900มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
177.97720020CNR-149Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X700X1020-1180มม. สีครีมขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
178.12900015CNR-140Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด610X700X1160-1240มม. สีครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาแป็ปปรีดดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
179.59440040CNR-139Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X690X890-970มม. สีขาว/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงาปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
180.64480080CNR-139Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X730X980-1060มม. ขาว/เขียวอ่อน มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
181.54400000CNR-139Cเก้าอี้รับแขก ขนาด610X650X930มม. สีขาว/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กตัวCชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
182.89660010CNR-148Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X650X990-1080มม. สีดำ/ฟ้า มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
183.10800080CNR-147Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด760X660X1100-1180มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
184.67500050CNR-156Cเก้าอี้รับแขก ขนาด590X580X800มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป๊ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
185.11860061CNR-147Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด790X700X1200-1260มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
186.83620070CNR-146Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X780X1140-1260มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
187.99740090CNR-140Cเก้าอี้รับแขก ขนาด630X670X1010มม. สีครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปรูปไข่ดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
188.72540090CNR-141Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X710X1060-1140มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
189.81600000CNR-145Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X770X990-1070มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
190.78580030CNR-144Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X590X800-890มม.. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
191.70520020CNR-173Cเก้าอี้รับแขก ขนาด610X670X1000มม. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
192.70520020CNR-174Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด630X700X1150-1270มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
193.94700050CNR-172Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด640X720X1180-1250มม. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
194.75560060CNR-171Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X670X960-1170มม. สีน้ำตาล มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
195.78580030CNR-170Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X740X1140-1230มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
196.72540090CNR-170Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X690X1060-1160มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
197.81600000CNR-168เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X650X1230-1300มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
198.403000050CNR-167เก้าอี้สำนักงาน ขนาด760X700X1290-1350มม. สีขาวครีม มีหนังPUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
199.89660010CNR-166เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X670X1000-1090มม. สีเขียวขี้ม้า มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
200.211560006CNR-161เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด670X690X1200-1250มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
201.99740090CNR-160Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X700X1030-1090มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
202.78580030CNR-165เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X730X1200-1280มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
203.171300055CNR-164เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด680X700X1220-1320มม. สีเขียวขี้ม้า มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
204.11860061CNR-158เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด640X640X1130-1170มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
205.11860061CNR-157เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X700X1190-1260มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
206.75560060CNR-156Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X620X990-1050มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
207.81600000CNR-156Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด600X710X1090-1190มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
208.54400000CNR-155Cเก้าอี้รับแขก ขนาด550X600X950มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กตัวCชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
209.91680080CNR-144Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด590X720X1070-1170มม. สีม่วง มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
210.54400000CNR-143Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X610X900-1010มม. สีดำ/ขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
211.62460010CNR-143Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด690X750X1150-1270มม. สีดำ/ฟ้า มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
212.62460010CNR-142Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X650X950-1070มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
213.67500050CNR-142Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X730X1050-1150มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
214.67500050CNR-141Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X640X940-1020มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
215.72540090CNR-142Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X750X1160-1250มม. สีม่วง/ขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
216.59440040CNR-142Cเก้าอี้รับแขก ขนาด570X650X950มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
217.59440040CNR-143Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X720X1000-1120มม. สีเขียวอ่อน/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
218.48360060CNR-143Cเก้าอี้รับแขก ขนาด650X600X930มม. สีดำ/ขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป๊ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้สำนักงาน CNR
219.62460010CNR-155Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X600X970-1160มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
220.86640040CNR-154Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X650X1000-1080มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้สำนักงาน CNR
221.94700050CNR-153Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด730X610X1220-1300มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
222.94700050CNR-154Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X730X1190-1250มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงาปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
223.64480080CNR-155Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X700X1020-1120มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
224.67500050CNR-155Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X670X1170-1240มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงา เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
225.12900015CNR-163เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X650X1030-1140มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
226.10800080CNR-162เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X700X1170-1230มม. สีส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียมปัดเงาปลายขาครอบพลาสติก เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
227.86640040CNR-153Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X620X1030-1100มม. สีน้ำตาลอ่อน มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
228.10800080CNR-160Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด670X690X1160-1290มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
229.59440040CNR-169Cเก้าอี้รับแขก ขนาด590X670X980มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
230.12960096CNR-159เก้าอี้เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X680X1140-1220มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
231.56420070CNR-151Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด660X660X930-1030มม. สีดำ/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
232.62460010CNR-151Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด660X730X1110-1210มม. สีดำ/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาเหล็กแป๊ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
233.70520020CNR-253Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด570X650X1140-1260มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
234.62460010CNR-252เก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X600X1040-1150มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
235.62460010CNR-251Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X640X1040-1140มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
236.67500050CNR-251Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X670X1200-1310มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
237.64480080CNR-253Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X580X970-1050มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
238.64480080CNR-254Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด610X620X1120-1200มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
239.62460010CNR-254Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X580X970-1070มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
240.72540090CNR-262Lเก้าอี้ผสำนักงาน ขนาด560X600X870-930มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
241.67500050CNR-262Cเก้าอี้รับแขก ขนาด560X590X910มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
242.70520020CNR-263Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X610X860-940มม. สีน้ำตาล หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
243.78580030CNR-262Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด560X610X1080-1160มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
244.62460010CNR-261Cเก้าอี้รับแขก ขนาด550X570X890มม. สีเทา หนังPU+PVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
245.70520020CNR-261Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด550X600X880-970มม. สีม่วง หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
246.51380030CNR-260เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X650X980-1000มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
247.40300050CNR-259เก้าอี้รับแขก ขนาด640X650X990มม. สีดำ/ขาวครีม มีหนัง PVC,PU+PVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
248.44330056CNR-258เก้าอี้สำนักงาน ขนาด630X650X950-1030มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
249.44330056CNR-257เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X700X940-1020มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
250.44330056CNR-256เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X700X970-1090มม. สีดำ/ขาว มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
251.44330056CNR-255เก้าอี้สำนักงาน ขนาด650X700X950-1060มม. สามารถเลือกสีได้ มีหนัง PVC,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
252.75560060CNR-250Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X650X1000-1160มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
253.94700050CNR-249เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด580X650X1130-1180มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาไฟเบอร์ เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
254.62460010CNR-247เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X680X1120-1220มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
255.62460010CNR-246เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด550X600X1050-1110มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม พนักพิงออกแบบมาเพื่อรองรับต้นคอ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
256.54400000CNR-245เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด610X640X1160-1290มม. สีดำ/ส้ม หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
257.43320020CNR-244Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X580X1020-1140มม. สีดำ/ส้ม หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
258.48360060CNR-244Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X600X1180-1300มม. สีดำ/ส้ม หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
259.43320020CNR-243Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X590X1020-1040มม. สีดำ หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
260.48360060CNR-243Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด620X600X1200-1300มม. สีดำ/เขียว หุ้มตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
261.67500050CNR-242Cเก้าอี้รับแขก ขนาด560X620X890มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
262.75560060CNR-242Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X670X880-940มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
263.81600000CNR-242Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด550X600X1050-1100มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
264.62460010CNR-241Cเก้าอี้รับแขก ขนาด560X600X880มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้รับแขก CNR
265.70520020CNR-241Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X610X870-950มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
266.75560060CNR-241Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด550X630X1050-1130มม. สีดำ หนัง PU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
267.59440040CNR-264Cเก้าอี้รับแขก ขนาด560X600X880มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
268.45340090CNR-265Pเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X610X960-1060มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
269.45340090CNR-266เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X620X960-1160มม. สีดำ/พนักพิงสีแดง มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
270.32240040CNR-274Cเก้าอี้รับแขก ขนาด580X590X930มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียว ผ้าตาข่าย ขาCแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้รับแขก CNR
271.41310086CNR-267Pเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X610X920-1030มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียว มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
272.47350026CNR-267Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X610X920-1030มม. สีดำ/พนักพิงสีแดง มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
273.36270046CNR-274เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X550X920-1000มม. สีดำ/พนักพิงสีเหลือง ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
274.45340090CNR-273เก้าอี้สำนักงาน ขนาด580X550X970-1100มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
275.43320020CNR-268เก้าอี้สำนักงาน ขนาด590X540X890-970มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
276.62460010CNR-270เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด570X560X1100-1300มม. สีดำ/พนักพิงสีแดง มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
277.35260010CNR-269เก้าอี้สำนักงาน ขนาด610X560X890-1020มม. สีดำ/พนักพิงสีน้ำเงิน มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
278.67500050CNR-271เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด570X610X1190-1400มม. สีดำ/พนักพิงสีดำ มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
279.54400000CNR-272Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด620X550X850-930มม. สีดำ/พนักพิงสีดำ ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
280.51380030CNR-265Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X620X990-1090มม. สีดำ/พนักพิงสีเขียว มีหนัง ผ้าฝ้าย,PU+PVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
281.67500050CNR-264Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด560X600X880-960มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR
282.70520020CNR-264Hเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด560X620X1050-1110มม. สีดำ หนังPU+PVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
283.56420070CNR-272Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X600X960-1050มม. สีดำ/พนักพิงสีน้ำเงิน ผ้าตาข่าย ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
284.32240040CNR-299เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด450X470X850มม. สีเหลือง/เบาะเขียว ที่นั่งหนังPVC ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
285.32240040CNR-297เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด500X580X830มม. สีดำ ที่นั่งหนังPVC พนักพิงเป็นพลาสติก ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
286.44330056CNR-295เก้าอี้สำนักงาน ขนาด480X530X810-880มม. สีดำ หนังPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
287.59440040CNR-293เก้าอี้สำนักงาน ขนาด600X610X820-900มม. สีฟ้า หนังPVC ขาเแป็ปกลมปั้มขึ้นรูป เก้าอี้สำนักงาน CNR
288.48360060CNR-292เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด540X530X790มม. สีดำ/พนักพิงสีส้ม หนังPVC สามารถพับเก็บได้ ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูป เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
289.70520020CNR-294เก้าอี้รับเเขก ขนาด550X570X850มม. สีเขียว/พนักพิงสีดำจุดเหลือง หนังPVC+ผ้าฝ้าย ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้รับแขก CNR
290.48360060CNR-296เก้าอี้สำนักงาน ขนาด570X560X810-880มม. สีดำ หนังPVC ขาเหล็กแป็ปปั้มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้สำนักงาน CNR
291.25190066CNR-300เก้าอี้เเลคเชอร์ ขนาด530X500X800มม. สีเหลือง/เบาะเขียว ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
292.16120020CNR-301เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด450X500X800มม. สีน้ำเงิน/ที่นั่งสีดำ ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
293.29220070CNR-317เก้าอี้สำนักงาน ขนาด440X460X790X890มม. สีส้ม ปรับระดับสูงต่ำด้วยโช๊ค ขาพลาสติก เก้าอี้สำนักงาน CNR
294.27200000CNR-316เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด520X460X800มม. สีเขียวอ่อน เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
295.74550026CNR-319เก้าอี้เเลคเชอร์ 2 ที่นั่ง ขนาด1160X660X820มม. สีส้ม เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
296.14110086CNR-315เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด400X440X810มม. สีเหลือง เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
297.34252002CNR-314เก้าอี้แลคเชอร์ ขนาด470X520X820มม. สีเขียว เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
298.22164014CNR-313เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด460X490X830มม. สีเขียว,ส้ม เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
299.25190066CNR-312เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด460X450X820มม. สีดำ/เหลือง เก้าอี้เอนกประสงค์ CNR
300.29220070CNR-318เก้าอี้แลคเชอร์ ขนาด480X590X800มม. สีแดง เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
301.85630006CNR-320เก้าอี้แลคเชอร์ 3 ที่นั่ง ขนาด1670X620X820มม. สีแดง เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
302.49370096CNR-321(2S)เก้าอี้รับแขก 2 ที่นั่ง ขนาด970X470X800มม. สีกรม เก้าอี้รับแขก CNR
303.14110086CNR-310เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด440X600X920มม. สีดำ หนังPVC ขาจัดเลี้ยง เก้าอี้จัดเลี้ยง CNR
304.60450076CNR-321(3S)เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด1490X470X800มม. สีดำ เก้าอี้รับแขก CNR
305.33250076CNR-309เก้าอี้แลคเชอร์ ขนาด530X770X920มม. สีเขียว/เบาะดำ หนังPVC ขาแป็ปกลม1นิ้ว ดัดขึ้นรูปเหล็กหนา1.2มิล เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
306.25190066CNR-308เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด480X600X920มม. สีส้ม/เบาะดำ หนังPVC ขาแป็ปกลม1นิ้ว ดัดขึ้นรูปเหล็กหนา1.2มิล เก้าอี้จัดเลี้ยง CNR
307.12920042CNR-321(4S)เก้าอี้รับแขก 4 ที่นั่ง ขนาด2000X470X800มม. สีเขียว เก้าอี้รับแขก CNR
308.25186012CNR-307เก้าอี้แลคเชอร์ ขนาด480X570X900มม. สีชมพู/เบาะดำ หนังPVC ขาจัดเลี้ยง เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
309.17130056CNR-306เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด440X570X900มม. สีชมพู/เบาะดำ หนังPVC ขาจัดเลี้ยง เก้าอี้จัดเลี้ยง CNR
310.21160060CNR-305เก้าอี้แลคเชอร์ ขนาด500X770X900มม. สีส้ม/เบาะดำ หนังPVC ขาจัดเลี้ยง เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
311.1290016CNR-304เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด435X570X900มม. สีชมพู/เบาะดำ หนังPVC ขาจัดเลี้ยง เก้าอี้จัดเลี้ยง CNR
312.161200020CNR-327(4S)เก้าอี้รับแขก 4 ที่นั่ง ขนาด2150X720X870มม. สีเขียวอ่อน/ขาว หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
313.12900015CNR-322(2S)เก้าอี้รับแขก 2 ที่นั่ง ขนาด1220X670X780มม. สีดำ หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
314.141100085CNR-322(3S+T)เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด1810X670X780มม. หนังPVC สีดำ มีที่วางแก้ว และไม่มีที่วางแก้ว เก้าอี้รับแขก CNR
315.181360036CNR-322(4S)เก้าอี้รับแขก 4 ที่นั่ง ขนาด2380X670X780มม. สีดำ หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
316.10760026CNR-323(2S)เก้าอี้รับแขก 2 ที่นั่ง ขนาด1220X670X780มม. สีฟ้า เก้าอี้รับแขก CNR
317.25190066CNR-303เก้าอี้แลคเชอร์ ขนาด480X570X900มม. สีฟ้า/เบาะดำ หนังPVC ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้แลคเชอร์ CNR
318.17132082CNR-302เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด480X570X900มม. สีฟ้า/เบาะดำ หนังPVC ขาแป็ปกลมดัดขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม เก้าอี้จัดเลี้ยง CNR
319.11840034CNR-323(3S)เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด1810X670X780มม. สีฟ้า เก้าอี้รับแขก CNR
320.141040004CNR-323(4S)เก้าอี้รับแขก 4 ที่นั่ง ขนาด2380X670X780มม. สีดำ เก้าอี้รับแขก CNR
321.95710086CNR-324(2S)เก้าอี้รับแขก 2 ที่นั่ง ขนาด970X550X850มม. สีดำ เก้าอี้รับแขก CNR
322.12890001CNR-324(3S)เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด1500X550X850มม. สีขาว เก้าอี้รับแขก CNR
323.141080058CNR-324(4S)เก้าอี้รับแขก 4 ที่นั่ง ขนาด2060X550X850มม. สีส้ม เก้าอี้รับแขก CNR
324.78580030CNR-325(3S)เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด1450X440X850มม. สีเขียว/เบาะส้ม ที่นั่งเป็นPVC เก้าอี้รับแขก CNR
325.97720020CNR-325(4S)เก้าอี้รับแขก 4 ที่นั่ง ขนาด1950X440X850มม. สีชมพู/เบาะสีเหลือง ที่นั่งหนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
326.11840034CNR-326(2S)เก้าอี้รับแขก 2 ที่นั่ง ขนาด1200X580X900มม. สีแดง/เบาะดำสลับแดง หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
327.141040004CNR-326(3S)เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด1840X58X900มม. สีเขียว/เบาะดำสลับเขียว หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
328.161200020CNR-326(4S)เก้าอี้รับแขก 4 ที่นั่ง ขนาด2400X580X900มม. สีส้ม/เบาะดำสลับส้ม หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
329.11840034CNR-327(2S)เก้าอี้รับเเขก 2 ที่นั่ง ขนาด1060X600X870มม. สีฟ้า/ขาว หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
330.141080058CNR-327(3S)เก้าอี้รับแขก 3 ที่นั่ง ขนาด1600X730X870มม. สีส้ม/ขาว หนังPVC เก้าอี้รับแขก CNR
331.94700050CNR-328เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด650X780X1150-1230มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
332.43320020CNR-348เก้าอี้พักผ่อน ขนาด620X680X1110มม. สีแดง/ดำ หนังPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
333.89660010CNR-345เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด770X480X1050-1110มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
334.86640040CNR-344เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด610X560X890-1020มม. สีดำ/ขาว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้ผู้บริหาร CNR
335.91680080CNR-343เก้าอี้พักผ่อน ขนาด760X800X1130มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
336.91680080CNR-342เก้าอี้พักผ่อน ขนาด840X850X1090มม. สีเหลือง/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
337.54400000CNR-341เก้าอี้พักผ่อน ขนาด720X700X1040มม. สีเขียว/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
338.54400000CNR-340เก้าอี้พักผ่อน ขนาด680X730X1050มม. สีฟ้า/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
339.49370096CNR-339เก้าอี้พักผ่อน ขนาด650X710X1060มม. สีเขียว/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
340.54400000CNR-338เก้าอี้พักผ่อน ขนาด700X700X1060มม. สีส้ม/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
341.49370096CNR-337เก้าอี้พักผ่อน ขนาด660X760X1050มม. สีฟ้า/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
342.49370096CNR-336เก้าอี้พักผ่อน ขนาด710X730X1050มม. สีแดง/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
343.43320020CNR-335เก้าอี้พักผ่อน ขนาด680X750X1050มม. สีแดง/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
344.45340090CNR-334เก้าอี้พักผ่อน ขนาด740X700X1070มม. สีเขียว/ดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
345.48360060CNR-349เก้าอี้พักผ่อน ขนาด600X650X1090มม. สีดำ/น้ำเงิน หนังPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
346.54400000CNR-333เก้าอี้พักผ่อน ขนาด700X700X1040มม. สีเขียว มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช เก้าอี้พักผ่อน CNR
347.54400000CNR-332เก้าอี้พักผ่อน ขนาด740X700X1110มม. สีดำ/เขียวอ่อน มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
348.75560060CNR-330เก้าอี้พักผ่อน ขนาด700X670X1120-1230มม. สีดำ/ขาวครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
349.81600000CNR-331เก้าอี้พักผ่อน ขนาด680X700X1170-1200มม. สีดำ/ส้ม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
350.10800080CNR-329เก้าอี้ผักผ่อน ขนาด650X740X1150-1210มม. สีครีม มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC เก้าอี้พักผ่อน CNR
351.201500025CNR-392โซฟารูปตัวแอล ขนาด720X1630X930มม. สีดำ หนังPVC โซฟาชุดเข้ามุม CNR
352.12900015CNR-395โต๊ะกลางโซฟา ขนาด1250X650X440มม. มี3สีให้เลือก ดำ,ฟ้า,เขียว ขาชุปโครเมี่ยม โต๊ะกลางโซฟา CNR
353.211580033CNR-390-391โซฟาชุดใหญ่ ประกอบด้วย CNR-390(1ตัว)ขนาด1900X860X930มม. CNR-391(2ตัว)ขนาด920X860X930มม. สีดำ หนังPVC ราคานี้ไม่รวมโต๊ะกลาง โซฟาชุดใหญ่ CNR
354.332500075CNR-388-389โซฟาชุดใหญ่ ประกอบด้วย CNR-388(1ตัว)ขนาด2080X890X930มม. CNR-389(2ตัว)ขนาด1090X890X930มม. สีดำ หนังPVC ราคานี้ไม่รวมโต๊ะกลาง โซฟาชุดใหญ่ CNR
355.75560060CNR-386-387โซฟาชุดใหญ่ ประกอบด้วย CNR-386(1ตัว)ขนาด2050X900X890มม. CNR-387(2ตัว)ขนาด920X900X890มม. สีดำ หนังPVC ราคานี้ไม่รวมโต๊ะกลาง โซฟาชุดใหญ่ CNR
356.11840034CNR-379โซฟาแฟชั่น ขนาด700X850X750มม. สีดำ/แดง มีหนัง PVC+ไบแคช,PU+PVC ขาชุปโครเมี่ยม โซฟาแฟชั่น CNR
357.12900015CNR-377โซฟาแฟชั่น ขนาด870X770X790มม. สีม่วง มีหนัง PVC+ไบแคช,PU+PVC ขาชุปโครเมี่ยม โซฟาแฟชั่น CNR
358.1460060CNR-MODERN-96เก้าอี้พักผ่อน ขนาดw780Xd900Xh1050มม. มีหนัง PVC,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC,หนังแท้ทั้งตัว เก้าอี้พักผ่อน CNR
359.28240000CNR-204***โปรโมชั่น******โปรโมชั่น***เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 580X590X900-1020 มม. หนังเทียมสีดำ บุฟองน้ำอย่างดี ขาเหล็กแแป็ปปั๊มขึ้นรูปชุปโครเมี่ยม แข็งแรง เหมาะกับการใช้งานในออฟฟิต เก้าอี้สำนักงาน CNR