ดีดี-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้า-บานเลื่อน ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด เตียงไม้แนวทันสมัย โต๊ะแป้ง เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร โซฟาแฟชั่น โซฟาชุดเล็ก ชุดห้องนอน ตู้วางทีวี
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.76570096PUC-02เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก630xล610xส1250 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD
2.82610036PUC-03เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก670xล630xส1270 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD
3.43320020MC-04เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก580xล520xส1120 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD
4.55410036MC-05เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก610xล610xส1170 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD