ดีดี-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้า-บานเลื่อน ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด เตียงไม้แนวทันสมัย โต๊ะแป้ง เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร โซฟาแฟชั่น โซฟาชุดเล็ก ชุดห้องนอน ตู้วางทีวี
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.49370096PUC-01เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยค ขนาด ก550xล620xส1080 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
2.31230006MC-01เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก630xล440xส1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
3.35264064MN-02เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก560xล510xส1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
4.36270046MC-02เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก560xล510xส1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
5.36270046MC-03เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก580xล520xส1060 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD