ดีดี-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้า-บานเลื่อน ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด เตียงไม้แนวทันสมัย โต๊ะแป้ง เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร โซฟาแฟชั่น โซฟาชุดเล็ก ชุดห้องนอน ตู้วางทีวี
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.25190066DT-601โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล ขนาด ก630xล400xส1620 มม. โต๊ะแป้ง DD
2.25190066DT-607โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล มีสีบีช/สีโอ๊ค/สีสัก/สีหนูชมพู/สีหนูฟ้า ขนาด ก600xล400xส1600 มม. โต๊ะแป้ง DD
3.28210036DT-602โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล มีสีบีช/โอ็ค/สัก/บีชขาว/โอ็คขาว/สักขาว ขนาด600X400X1600มม. โต๊ะแป้ง DD
4.28211048DT-609โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล มีสีบีช/โอ๊ค/สัก ขนาด600X400X1600มม. โต๊ะแป้ง DD