ดีดี-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้า-บานเลื่อน ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด เตียงไม้แนวทันสมัย โต๊ะแป้ง เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร โซฟาแฟชั่น โซฟาชุดเล็ก ชุดห้องนอน ตู้วางทีวี
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.39290016MH-305ตู้ 6 ลิ้นชัก ขนาด ก800xล400xส1200 มม. ตู้เอนกประสงค์ DD
2.141050017CSL-1502ตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ ดีไซน์เกาหลี ขนาด ก1500xล600xส2000 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเลื่อน DD
3.52390066C-90ตู้เสื้อผ้า บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด น้ำหนัก 73 กิโล ก900xล500xส1800 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
4.59440040C-120ตู้เสื้อผ้า บานเปิด 3ลิ้นชัก น้ำหนัก 91 กิโล ขนาด ก1200xล500xส1900 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
5.94700050C-1353ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1350xล540xส2000 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
6.86640040C-1351ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด 3 ลิ้นชัก ชนาด ก1350xล540xส2000 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
7.11840034CSL-1201ตู้เสื้อผ้า บานเลื่อน 2 ลิ้นชัก ขนาด ก1200xล600xส2000 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเลื่อน DD
8.31230006DC-801ตู้เสื้อผ้าเด็ก 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก น้ำหนัก 45 กิโล ขนาด มีสี ชมพู,ฟ้า ก800xล470xส1300 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
9.44332082DC-1201ตู้เสื้อผ้าเด็ก 3 บานเปิด 2 ลิ้นชัก น้ำหนัก 64 กิโล ขนาด มีสี ชมพู,ฟ้า ก1200xล470xส1300 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
10.35260010D-801ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก น้ำหนัก 58 กิโล ขนาด มีสี บีช,โอ๊ค,สัก,บีชสาน,โอ๊คสาน,สักสาน ก800xล475xส1700 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
11.41305016D-901ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก น้ำหนัก 67 กิโล ขนาด มีสี บีช,โอ๊ค,สัก,บีชสาน,โอ๊คสาน,สักสาน ก900xล500xส1800 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
12.47352052D-1201ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก น้ำหนัก 84 กิโล ขนาด มีสี บีช,โอ๊ค,สัก,บีชสาน,โอ๊คสาน,สักสาน ก1200xล500xส1800 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
13.50372022D-1203ตู้เสื้อผ้า 2บานเปิด 3 ลิ้นชัก น้ำหนัก 89 กิโล ขนาด มีสี บีช,โอ๊ค,สัก ก1200xล500xส1900 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
14.10750012C-1351-Eตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด 3 ลิ้นชัก ขนาด ก1350xล540xส2000 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
15.70520020B-5-6B-5 เตียงไม้ ขาทึบ 5 ฟุต B-6 เตียงไม้ ขาทึบ 6 ฟุต เตียงไม้แนวทันสมัย DD
16.52390066B-35-5-6B-35 เตียงไม้ ขาทึบ 3.5 ฟุต B-5 เตียงไม้ ขาทึบ 5 ฟุต B-6 เตียงไม้ ขาทึบ 6 ฟุต มีสี บีช,โอ๊ค,สัก เตียงไม้แนวทันสมัย DD
17.56420070B-52-62B-52 เตียงไม้ ขาทึบ 5 ฟุต B-62 เตียงไม้ ขาทึบ 6 ฟุต เตียงไม้แนวทันสมัย DD
18.25190066DT-601โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล ขนาด ก630xล400xส1620 มม. โต๊ะแป้ง DD
19.49370096PUC-01เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยค ขนาด ก550xล620xส1080 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
20.76570096PUC-02เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก630xล610xส1250 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD
21.82610036PUC-03เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก670xล630xส1270 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD
22.31230006MC-01เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก630xล440xส1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
23.35264064MN-02เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก560xล510xส1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
24.36270046MC-02เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก560xล510xส1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
25.36270046MC-03เก้าอี้สำนักงาน มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก580xล520xส1060 มม. เก้าอี้สำนักงาน DD
26.43320020MC-04เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก580xล520xส1120 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD
27.55410036MC-05เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คแก๊ส-ก้อนโยก ขนาด ก610xล610xส1170 มม. เก้าอี้ผู้บริหาร DD
28.78580030LOVERโซฟา ขนาด"ก1800xล900xส780มม. วัสดุหุ้มด้วยผ้า ดีไซด์โมเดิร์น สามารถปรับนอนได้(มี4สี่ให้เลือก เทาเข้ม เทาอ่อน น้ำตาล ดำ) โซฟาแฟชั่น DD
29.48360060MAF-622ตู้เสื้อผ้า 90ซม. 2บานเปิด 2 ลิ้นชัก น้ำหนัก82กิืโล. มีสีบีช/สีโอ๊ค/สีสัก ขนาด ก900xล540xส1900 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
30.41305018MAF-633ตู้เสื้อผ้า 120ซม. 3บานเปิด 3 ลิ้นชัก น้ำหนัก94กิืโล. มีสีบีช/สีโอ๊ค/สีสัก/สีหนูชมพู/สีหนูฟ้า ขนาด ก1200xล540xส1900 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
31.78580030LOUISโซฟา ขนาด"ก1800xล890xส810มม. วัสดุดหุ้มด้วยผ้าสลับหนัง PVC ขาทำด้วยพลาสติก PE อย่างหนา สามารถปรับนอนได้ (มีให้เลือก2สี น้ำตาล ดำ) โซฟาแฟชั่น DD
32.94700050MAF-644ตู้เสื้อผ้า 180ซม. 4บานเปิด 4 ลิ้นชัก น้ำหนัก133กิืโล. มีสีบีช/สีโอ๊ค/สีสัก ขนาด ก1800xล500xส2000 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด DD
33.241840084UNITEDชุดโซฟา 3ที่นั่ง ขนาด"ก1880xล870xส810มม. 2ที่นั่งขนาด"ก1430xล870xส810มม. วัสดุหุ้มด้วยผ้า Cotton ผสมอย่างหนา ขาทำด้วยพลาสติกขึ้นรูปอย่างดี(มีให้เลือก2สี เทา น้ำตาล) โซฟาแฟชั่น DD
34.25190066DT-607โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล มีสีบีช/สีโอ๊ค/สีสัก/สีหนูชมพู/สีหนูฟ้า ขนาด ก600xล400xส1600 มม. โต๊ะแป้ง DD
35.191450057PERFECTชุดน้ำชา โซฟาคู่ขนาด"ก1270xล700xส770มม. โซฟาเดี่ยวขนาด"ก700xล700xส770มม. โต๊ะกลางขนาด"ก1000xล800xส430มม. วัสดุทำจากหวายเทียมอย่างดี โครงทำจากเหล็กอย่างหนา รับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กิโลกรัม (มี1สี น้ำตาล) โซฟาชุดเล็ก DD
36.75560060EASYชุดน้ำชา เก้าอี้ขนาด"ก560xล690xส800มม. โต๊ะกลางขนาด"ก550xล550xส500มม. วัสดุทำจากหวายเทียมอย่างดี โครงทำจากเหล็กอย่างหนา รับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กิโลกรัม (มีให้เลือก2สี น้ำตาล ดำ ) โซฟาชุดเล็ก DD
37.28210036DT-602โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล มีสีบีช/โอ็ค/สัก/บีชขาว/โอ็คขาว/สักขาว ขนาด600X400X1600มม. โต๊ะแป้ง DD
38.201498022SQUAREชุดน้ำชา เก้าอี้ขนาด"ก450xล610xส950มม. โต๊ะกลางขนาด"ก800xล800xส720มม. วัสดุทำจากหวายเทียมอย่างดี โครงทำจากเหล็กอย่งหนา รับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กิโลกรัม (มีให้เลือก1สี น้ำตาล ) โซฟาชุดเล็ก DD
39.28211048DT-609โต๊ะเครื่องแป้ง-สตูล มีสีบีช/โอ๊ค/สัก ขนาด600X400X1600มม. โต๊ะแป้ง DD
40.32240040DD-1SLDING BEDเตียงบานเลื่อน B Design D ขนาด150x198ซม. / WARDRRORE ตู้เสื้อผ้า C-120 SIMPLE DESIGN B ขนาด120x60x190ซม. / DRESSING TABLE / โต๊ะเครื่องแป้ง DT-609 ขนาด 63x40x162ซม. สีวอลนัท/ขาว ชุดห้องนอน ดีดี
41.96715052TV-120-160EX-SIDE BOARD ตู้วางทีวีTOP+DOOR ไฮกลอส บานพับประตู Softclose สี:ขาว,สีโอ๊ค/ขาว,วอลนัท/ขาว ตู้วางทีวี ดีดี
42.68510085RY-120ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ขนาด1200x540x1900มม. บานกระจกเต็ม1บาน/บานทึบเต็ม1บาน 3ลิ้นชัก ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด ดีดี
43.131000050CSL-1201ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน ขนาด1200x600x2000 มม. กระจกเงาครึ่งบาน ทั้ง2บาน รางเลื่อนเป็นลาง อลูมิเนียมอย่างดี เลื่อนได้ง่ายคล้องตัว ไม่ติดขัด มีราวแขวนอลูมิเนียมอย่างดี ด้านในมีลิ้นชักเก็บของ 2 ลิ้นชัก มี2สี สีบีช,สีโอ๊ค ตู้เสื้อผ้า-บานเลื่อน ดีดี