ดีเฟอร์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะประชุม ของตกแต่ง ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะเหล็ก ชุดโต๊ะทำงาน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.50372022653-663WHแผ่นท็อปเป็นไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีนฟิมล์ ปิดขอบด้วย PVC Edging.หนา1 มม.แผ่นขาไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีนฟิมล์ ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 0.5 มม.ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
2.1184003420-TOHตู้เอกสารบนวางกระดาษ-ล่างบานเปิด ขนาด ก800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
3.52388038420-CHตู้เอกโล่ง รุ่น HYDEA SERIES ขนาด กx400xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
4.65488088420-OHตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างบานเปิด รุ่น HYDEA ขนาด กx400xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
5.70520020420-OOHตู้เอกสารบนบานเปิด-ล่างบานเปิด รุ่น HYDEA ขนาด กx400xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหน่า 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
6.8260800820-CHตู้เอกสารโล่ง รุ่น HYDRA SERIES ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
7.9873208220-OHตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างบานเปิด รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม.มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
8.1075201520-SHตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างบานเลื่อน รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
9.14104801420-FHตู้เอกสารบนโล่ง-ล่าง2 ลิ้นชัก รุ่น HYDRA ขนาด กx900xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
10.1289200420-OOHตู้เอกสานบนบานเิปิด-ล่างบานเปิด รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
11.1293005520-OSHตู้เอกสารบนบานเปิด-ล่างบานเลื่อน รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
12.17126000120-OFHตู้เอกสารบนบานเปิด-ล่าง 2ลิ้นชัก รุ่น HYDRA ขนาด กx900xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
13.15113603320-TFHตู้เอกสารบนวางกระดาษ-ล่าง 2 ลิ้นชักรุ่น HYDRA ขนาด กx900xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
14.14100006820-GOHตู้เอกสารบนบานกระจก-ล่างบานเปิด รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
15.13102007720-GSHตู้เอกสารบนบานกระจก-ล่างบานเลื่อน รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
16.1186406620-TSHตู้เอกสารบนวางกระดาษ-ล่างบานเลื่อนรุ่นHYDRA ขนาด กx800xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
17.45336036652-662-WHตู้2ลิ้นชัก(มีล้อ) รุ่นไฮดร้า ซีรี่ TOPหนา25มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
18.22168068440-CHตู้เอกกระสารสำนักงานโล่ง ขนาด ก400xล400xส840 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
19.31236086440-OHตู้เอกสารสำนักงานบาน้เปิด ขนาด ก400xล400xส840 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
20.17130406020-GFHตู้เอกสราบนบานกระจก-ล่าง 2ลิ้นชัก รุ่น HYDRA ขนาด กx900xล400xส2000มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
21.33248048840-CHตู้เอกสารเตี้ยโล่ง ขนาด ก800xล400xส840มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
22.55396048840-SHตู้เอกสารสำนักงานเตี้ย บานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส840มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
23.49368068840-OHตู้เอกสารสำนักงานเตี้ย 2บานเปิด ขนาด ก800xล400xส840มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
24.63472072840-THตู้เอกสารสำนักงาน ชั้นวางกระดาษA4รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส840มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม.แผ่นชั้น 16 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบดังในรูปภาพด้านบน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
25.94700050940-FHตู้เอกสาร2ลิ้นชัก แขวนแฟ้ม รุ่น HYDRA ขนาด ก900xล400xส840มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบดังในรูปภาพด้านบน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
26.42312012416-CHตู้เอกสารโล่ง รุ่น HYDRA SERIES ขนาด กx400xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
27.72536036416-OOHตู้เอกสารบนบานเปิด-ล่างบานเปิด รุ่น HYDRA ขนาด กx400xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบดังในรูปภาพด้านบน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
28.56420070416-OHตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างบานเปิด รุ่น HYDRA มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ขนาด กx400xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม.มือจับอลูมิเนียมแบบโค้ง ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
29.6246406416-CHตู้เอกสารสูงโล่ง รุ่น HYDRA SERIES ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
30.7656806816-OHตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างบานเปิด รุ่น HYDR ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม.มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
31.7958803816-SH-ตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างเลื่อน รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
32.1188008816-FHตู้เอกสารบนโล่ง-ล่าง2ลิ้นชัก(แขวนแฟ้ม) รุ่น HYDRA ขนาด กx900xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
33.9167602616-OOHตู้เอกสารบนบานเปิด-ล่างบานเปิด รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนรา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
34.9671606616-OSHตู้เอกสารบนบานเปิด-ล่างบานเลื่อน รุ่น HYDEA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
35.13100806016-OFHตู้เอกสารบนบานเปิด-ล่าง2ลิ้นชัก รุ่น HYDEA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม.มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
36.9167602616-TOHตู้เอกสารสูงบนวางกระดาษล่างบานเปิด รุ่นHYDEA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
37.9369609616-TSHตู้เอกสารบนวางกระดาษล่างบานเลื่อน รุ่น HYDEA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
38.1397601716-TFHตู้เอกสารบนวางกระดาษ-ล่าง2ลิ้นชัก รุ่น HYDRA ขนาด กx900xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
39.1076002616-GOHตู้เอกสารบนกระจก-ล่างบานเปิด รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม.มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
40.1077604716-GSHตู้เอกสารบนบานกระจก-ล่างบานเลื่อน รุ่น HYDRA ขนาด กx800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม.มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน มือจับอลูมิเนียม ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
41.14108406316-GFHตู้เอกสารบนบานกระจก-ล่าง2ลิ้นชัก รุ่น HYDRA ขนาด กx900xส400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน DFUR
42.44328028L-150-WCSตู้เอกสารโล่ง รุ่น LILY SERIES ขนาด ก800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบ 1.เชอรี่/ดำ บีช/ดำ 2.ขาวล้วน
43.56416016L-150-WOSตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างบานเปิด รุ่น LILY SERIES ขนาด ก800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 19 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบดังนี้ 1เชอรี่/ดำ บีช/ดำ 2.ขาวล้วน
44.58432032L-150-WSSตู้เอกสารบนโล่ง-ล่างบานเลื่อน รุ่น LILY SERIES ขนาด ก800xล400xส1600มม. TOP เมลามีนหนา 19 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบดังนี้ 1.เชอรี่/ดำ บีช/ดำ 2.ขาวล้วน
45.39296096L-792-WOSตู้เอกสารบานเปิด รุ่น LILY SERIES ขนาด ก800xล400xส840มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบคือ เชอรี่/ดำ บีช/ดำ 2.ขาวล้วนDFUR
46.41308058L-792-WSSตู้เอกสารบานเลื่อน รุ่น LILY SERIES ขนาด ก800xล400xส840มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือกได้2แบบ 1.เชอรี่/ดำ บีช/ดำ 2.ขาวล้วน DFUR
47.43320020652-662-WLLตู้ลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก รุ่น LILY SERIES ขนาด ก420xล500xส650มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลือกได้สองแบบ1เชอรี่/ดำ บีช/ดำ 2ขาวล้วน
48.45340090653-663-WLLตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก รุ่น LILY SERIES ขนาด ก420xล500xส650มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. มีสีให้เลืกได้สองแบบคือ 1.เชอรี่ดำ บีช/ดำ 2.ขาวล้วน
49.42312012MO-840Cตู้เอกสารเตี้ยโล่ง รุ่น MO SERUES ขนาด กx800xล400xส840มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
50.58432032MO-840Sตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส856มม. TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
51.58432032MO-840Oตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส840มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
52.58432032MO-840Sตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส840มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
53.82608008MO-840Fตู้เอกสารเตี้ย2ลิ้นชัก รุ่น MO SERIES ขนาด กx900xล400xส840มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
54.62464064MO-127Cตู้เอกสารสูงโล่ง รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1270มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
55.72536036MO-127Oตู้เอกสารสูงบนโล่ง ล่างบานเปิด รุ่น SERIES ขนาด กx800xล400xส1270มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
56.72536036MO-127Sตู้เอกสารสูงบนโล่ง ล่างบานเลื่อน รุ่น SERIES ขนาด กx800xล400xส1270มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
57.10760026MO-127Fตู้เอกสารสูงบนโล่ง ล่าง2ลิ้นชัก(แขวนแฟ้ม) รุ่น SERIES ขนาด กx900xล400xส1270มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
58.75560060MO-165Cตู้เอกสารสูงโล่ง รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
59.86640040MO-165Oตู้เอกสารสูงบนดล่ง ล่างบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1650มม. ขาปรัับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
60.86640040MO-165Sตู้เอกสารสูงบนโล่ง ล่างบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
61.11880088MO-165Fตู้เอกสารสูงบนโล่ง ล่าง 2 ลิ้นชัก (แขวนแฟ้ม) รุ่น MO SERIES ขนาด ก900xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
62.10772042MO-165OOตู้เอกสารสูงบนบานเปิด ล่างบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
63.94700050MO-165CG้ตู้เอกสารสูงบนกระจก ล่างบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
64.10810093MO-165OGตู้เอกสารสูงบนกระจก ล่างบานเปิด รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
65.10810093MO-165SGตู้เอกสาีรสูงบนกระจก ล่างบานเลื่อน รุ่น MO SERIES ขนาด กx800xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
66.141096079MO-165FGตู้เอกสารสูงบนกระจก ล่าง 2 ลิ้นชัก (แขวนแฟ้ม) รุ่น MO SERIES ขนาด กx900xล400xส1650มม. ขาปรับระดับได้ TOP เมลามีนหนา 25 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
67.45336036662-652WH-S ตู้2ลิ้นชัก(ไม่มีล้อ) รุ่นไฮดร้า ซีรี่ TOPหนา25มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน
68.50372022653-663WHตู้3ลิ้นชัก(มีล้อ) รุ่นไฮดร้า ซีรี่ TOPหนา25มม. มีสีให้เลือก บีชล้วน,เชอรรี่ล้วน,เมเปิ้ลล้วน,เชอรี่/ดำ,บีช/ดำ,เมเปิ้ล/ขาว,เมเปิ้ล/เทา,เทาล้วน,ขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
69.49364014L150-WSS ตู้เอกสารสูงล่างบานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส1600มม. มีสีให้เลือก สีเชอรี่/ดำ,สีเชียว/ขาว,สีส้ม/ขาว ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
70.37280080652-WLLตู้ลิ้นชัก2ลิ้นชัก มีล้อ ขนาด ก420xล500xส680มม. มีสีให้เลือก สีเชอรี่/ดำ,สีเชียว/ขาว,สีส้ม/ขาว,สีขาวล้วน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
71.21160060L792-WCSตู้เอกสารเตี่้ยโล่งขนาด ก800xล400xส840มม. มีสีให้เลือก สีเชอรี่/ดำ,สีเชียว/ขาว,สีส้ม/ขาว ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
72.33248048L792-WOSตู้เอกสารเตี่้ยบานเปิดขนาด ก800xล400xส840มม. มีสีให้เลือก สีเชอรี่/ดำ,สีเชียว/ขาว,สีส้ม/ขาว ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
73.34256056L792-WSSตู้เอกสารเตี่้ยบานเลื่อนขนาด ก800xล400xส840มม. มีสีให้เลือก สีเชอรี่/ดำ,สีเชียว/ขาว,สีส้ม/ขาว ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
74.35264064L150-WCSตู้เอกสารสูงโล่งขนาด ก800xล400xส1600มม. มีสีให้เลือก สีเชอรี่/ดำ,สีเชียว/ขาว,สีส้ม/ขาว ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
75.48356006L150-WOSตู้เอกสารสูงล่างบานเปิด ขนาด ก800xล400xส1600มม. มีสีให้เลือก สีเชอรี่/ดำ,สีเชียว/ขาว,สีส้ม/ขาว ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์
76.11820007NEW-HIDRAตู้เอกสารนอกแบบ ขนาด ก800xล400xส1600มม. ชั้นบน 21 ช่องสำหรับใส่เอกสารขนาด A4 ชั้นล่างบานเปิด มีชั้น 1 ชั้น ตู้เอกสาร-สำนักงาน ดีเฟอร์