โดเรมอน-เฟอร์นิเจอร์

ตู้แฟชั่น ตู้รองเท้า ตู้ล็อกเกอร์ โต๊ะหนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้วางทีวี ที่นอนแฟชั่น บล็อกเตียง ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด เตียงไม้แฟชั่น โต๊ะแป้ง ชุดห้องนอน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.64478054DM-SB-03(Candy)ตู้เอนกประสงค์ ขนาด ก600xล360xส850 มม. ตู้แฟชั่น โดเรมอน
2.66492042DM-SC-02(Football)ตู้รองเท้าโดเรมอน ขนาด ก800xล350xส915 มม. ตู้รองเท้า โดเรมอน
3.64478054DM-SB-02(Football)ตู้เอนกประสงค์ ขนาด ก600xล360xส850 มม. ตู้แฟชั่น โดเรมอน
4.41305018DM-L3-03(Candy)ตู้ล็อกเกอร์3ประตูโตเรมอน ขนาด ก400xล380xส1100 มม. ตู้ล็อกเกอร์ โดเรมอน
5.55410036DM-L4-02(Football)ตู้ล็อกเกอร์4ประตูโตเรมอน ขนาด ก800xล380xส720 มม. ตู้ล็อกเกอร์ โดเรมอน
6.55410036DM-L4-03(Candy)ตู้ล็อกเกอร์4ประตูโตเรมอน ขนาด ก800xล380xส720 มม. ตู้ล็อกเกอร์ โดเรมอน
7.41305018DM-L3-02(Football)ตู้ล็อกเกอร์3ประตูโตเรมอน ขนาด ก400xล380xส1100 มม. ตู้ล็อกเกอร์ โดเรมอน
8.34255042DM-L2-03(Candy)ตู้ล็อกเกอร์2ประตูโดเรมอน ขนาด ก400xล380xส720 มม. ตู้ล็อกเกอร์ โดเรมอน
9.34255042DM-L2-02(Football)ตู้ล็อกเกอร์2ประตูโดเรมอน ขนาด ก400xล380xส720 มม. ตู้ล็อกเกอร์ โดเรมอน
10.30226052DMS2-01ตู้ล็อกเกอร์2ประตูโตเรมอน ขนาด ก400xล380xส720 มม. ตู้ล็อกเกอร์ Doraemon
11.33246022DMS2-02ตู้ล็อกเกอร์3ประตูโตเรมอน ขนาด ก400xล380xส1100 มม ตู้ล็อกเกอร์ Doraemon
12.46346072DMS2-03ตู้ล็อกเกอร์4ประตูโตเรมอน ขนาด ก800xล380xส720 มม สีฟ้า ตู้ล็อกเกอร์ Doraemon
13.68504004DMS2-04ตู้ล็อกเกอร์8ช่อง5ประตูโตเรมอน ขนาด ก800xล380xส1340 มม สีฟ้า ตู้ล็อกเกอร์ Doraemon
14.81602028DM-CT-2โต๊ะเขียนหนังสือโดเรมอน ขนาด ก1000xล355xส1700 มม. โต๊ะหนังสือ Doraemon
15.68508058DM-BC-1ตู้หนังสือ80ซมโดเรมอน ขนาด ก800xล355xส1700 มม. ชั้นหนังสือ Doraemon
16.58432032DM-TV1-001ตู้ทีวีโดเรมอน ขนาด ก900xล500xส500 มม ตู้วางทีวี Doraemon
17.59444094DM-SC-001ตู้รองเท้าโดเรมอน ขนาด ก800xล350xส915 มม. ตู้รองเท้า Doraemon
18.84627064DM-MT1-2-3ที่นอนโดเรมอน มี3ขนาด(3.5ฟุต,5ฟุตและ6ฟุต) ที่นอนแฟชั่น Doraemon
19.141046012DM-MT-01-02-03บล็อกเตียงโดเรมอน สีน้ำเงิน มี3ขนาด(3.5ฟุต,5ฟุตและ6ฟุต) บล็อกเตียง Doraemon
20.74550026DM-BC-03(Candy)ตู้หนังสือ ขนาด ก800xล360xส1700 มม. บนกระจก กลางโล่ง ล่างทึบ ชั้นหนังสือ โดเรมอน
21.60445008DM-TV-02(Football)ตู้วางTV ขนาด ก900xล500xส500 มม. ตู้วางทีวี โดเรมอน
22.151170079DM-WD002-3(Candy)ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.35 เมตร. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด โดเรมอน
23.87648048DM-BED-01เตียงไม้โดเรมอน3.5ฟุต ขนาด ก1100xล2000xส800 มม. เตียงไม้แฟชั่น Doraemon
24.68508058DM-WD-01ตู้เสื้อผ้า80ซมโตเรมอน ขนาด ก800xล470xส1700 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด Doraemon
25.82610036DM-COM-02(Football)โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก1000xล360xส1700 มม. โต๊ะหนังสือ โดเรมอน
26.11870074DM-WD002-2(Candy)ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ขนาด ก1200xล550xส1900 ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด โดเรมอน
27.66492042DM-SC-03(Candy)ตู้รองเท้าโดเรมอน ขนาด ก800xล350xส915 มม. ตู้รองเท้า โดเรมอน
28.11870074DM-WD001-2(Football)ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ลายโดเรมอนฟุตบอล ขนาด ก1200xล550xส1900 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด โดเรมอน
29.10798077DM-WD-02ตู้เสื้อผ้า ขนาด ก1200xล550xส1900 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด Doraemon
30.131018074DM-WD-03ตู้เสื้อผ้า ขนาด ก1350xล550xส1900 มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด Doraemon
31.52388038DM-VT-01โต๊ะแป้งพร้อมสตูล ขนาด ก600xล360xส1750 มม. โต๊ะแป้ง Doraemon
32.52388038DM-BR-01ตู้เอนกประสงค์ ขนาด ก600xล360xส850 มม. ตู้แฟชั่น Doraemon
33.151170079DM-WD001-3(Football)ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.35 เมตร ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด โดเรมอน
34.81400000DM-9939A(Hi-Gloss)ชุดห้องนอน โดเรม่อน ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ขนาด ก1200xล560xส1970มม. เตียง 5ฟุต(ไม่รวมที่นอน) ขนาด ก1580xล2050xส960มม. โต๊ะคอมฯพร้อมเก้าอี้ ขนาด ก1210xล1210xส910มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก440xล400xส460มม. ชุดห้องนอน โดเรม่อน
35.81400000DM-9937A(Hi-Gloss)ชุดห้องนอน โดเรม่อน ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ขนาด ก1200xล560xส1970มม. เตียง 5ฟุต(ไม่รวมที่นอน) ขนาด ก1580xล2050xส960มม. โต๊ะคอมฯพร้อมเก้าอี้ ขนาด ก1210xล1210xส910มม. ตู้ข้างเตียง ขนาด ก440xล400xส460มม. ชุดห้องนอน โดเรม่อน
36.90670046DM-BED-02(Football)เตียงไม้ โดเรมอน ขนาด 3.5 ฟุต,5 ฟุต,6 ฟุต เตียงไม้แฟชั่น โดเรมอน
37.53395032DM-VT-02(Football)โต๊ะเครื่องแป้ง ขนาด ก600xล360xส1750 มม. โต๊ะแป้ง โดเรมอน
38.53395032DM-VT-03(Candy)โต๊ะเครื่องแป้ง ขนาด ก600xล360xส1750 มม. โต๊ะแป้ง โดเรมอน
39.78578004DM-WD-01(Football)ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ลาย โดเรม่อนฟุตบอล ขนาด ก800xล470xส1740 มม มีกุญแจ 2 จุด หน้าบาน,ลิ้นชักบน ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด โดเรมอน
40.78578004DM-WD-01(Candy)ตู้เสื้อผ้าบานเปิด ลาย โดเรม่อนแคนดี้ ขนาด ก800xล470xส1740 มม มีกุญแจ 2 จุด หน้าบาน,ลิ้นชักบน ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด โดเรมอน
41.74550026DM-BC-02(Football)ตู้หนังสือ ขนาด ก800xล360xส1700 มม. บนกระจก กลางโล่ง ล่างทึบ ชั้นหนังสือ โดเรมอน
42.82610036DM-COM-03(Candy)โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก1000xล360xส1700 มม. โต๊ะหนังสือ โดเรมอน
43.90670046DM-BED-03(Candy)เตียงไม้ โดเรมอน ขนาด 3.5 ฟุต,5 ฟุต,6 ฟุต เตียงไม้แฟชั่น โดเรมอน
44.60445008DM-TV-03(Candy)ตู้วางTV ขนาด ก900xล500xส500 มม. ตู้วางทีวี โดเรมอน (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
45.805995093DoraemonCandySetโดเรม่อนชุดห้องนอน ชุด แคนดี้ 11 ชิ้น (ราคาพิเศษ) ชุดห้องนอน คิตตี้
46.805995093DoraemonFootballSetโดเรม่อนชุดห้องนอน ชุด ฟุตบอล 11 ชิ้น (ราคาพิเศษ) ชุดห้องนอน คิตตี้