อีลิเมนท์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน ของตกแต่ง โต๊ะประชุม โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้สำนักงาน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.PG-1280ฉากกั้น Partition บนบานกระจก ขนาด ก800xส1200 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
2.AXC-7560แผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะ ขนาด ก750xล600xส25 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
3.AXTP-725ขาวางแผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะ ขนาด ก75xล75xส725 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
4.63468018ACR-126Cแผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะประชุม ขนาด ก1200xล600xส750 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
5.AXC-6565แผ่นท๊อปต่อโค้ง ขนาด ก650xล650xส25 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
6.10806088ACR-156Cแผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะ ขนาด ก1500xล600xส750 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
7.AXC-8080แผ่นท๊อปโค้งต่อโต๊ะ ขนาด ก800xล800xส25 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS