อีลิเมนท์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน ของตกแต่ง โต๊ะประชุม โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้สำนักงาน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.82611048ALO-8080ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด ก800xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
2.89663050ALS-8080ตู้เอกสาน 2 บานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
3.96715052AMFF-816ตู้เอกสาร สูง-โล่ง 4ช่อง ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
4.141101086AMOO-816ตู้เอกสาร สูง 4 บานเปิด ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
5.64478864AP-24260ตู้เอกสารใต้โต๊ะ 2 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ขนาด ก410xล600xส650 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
6.ABD3L-40ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ต่อใต้โต๊ะ ขนาด ก400xล500xส510 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
7.ABD3R-40ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ต่อใต้โต๊ะ ขนาด ก400xล500xส510 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
8.141079056AMGO-816ตู้เอกสาร 2 บานเปิดไม้ 2 บานเปิดกระจก ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
9.12936063AMFO-816ตู้เอกสาร 2 บานเปิด บนโล่ง ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
10.AP-3426Eตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ใต้โต๊ะ มีล้อเลื่อน ขนาด ก410xล600xส650 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
11.131014469AMFS-816ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน บนโล่ง ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
12.11834626ASB-1240ตู้เอกสารเตี้ยมีล้อเลื่อน 2 บานเลื่อน ขนาด ก1200xล400xส650 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
13.92683224AP-34260ตู้เอกสาร ใต้โต๊ะ 3 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ขนาด ก410xล600xส700 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
14.57429092ALF-8080ตู้เอกสาร เตี้ย โล่ง ขนาด ก800xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
15.161196014ALD-9080ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด ก900xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
16.APD-4260ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ตั้งข้างโต๊ะ ขนาด ก410xล600xส750 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS