อีลิเมนท์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน ของตกแต่ง โต๊ะประชุม โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้สำนักงาน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.11856856EM-102เก้าอี้สำนักงาน รุ่น DIRECTOR ขา ALUMINUM มีเท้าแขน สามาปรับที่เท้าแขน ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา ได้ สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ ล๊อคการเอนได้ 4 ระดับ ขนาด ก610xล590xส970-1050 มม. เก้าอี้สำนักงาน ELEMENTS
2.171309267EM-201เก้าอี้สำนักงาน ขา ALUMINUM 5แฉก สามารถปรับความลึกของเบาะได้ ล๊อคการเอนได้ โช๊คสามารถปรับระดับความ สูง-ต่ำ ได้ ขนาด ก640xล560-630xส1160-1250 มม. เก้าอี้สำนักงาน ELEMENTS
3.73547490EM-204เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงตาข่าย ขา NYLON 5แฉก โช๊คสามารถปรับระดับความ สูง-ต่ำ ได้ ขนาด ก600xล600xส880-960 มม. เก้าอี้สำนักงาน ELEMENTS