อีลิเมนท์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสาร-สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเมลามิน ของตกแต่ง โต๊ะประชุม โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้สำนักงาน
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.94702078IDF-1260โต๊ะเหล็ก ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
2.82611048ALO-8080ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาด ก800xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
3.89663050ALS-8080ตู้เอกสาน 2 บานเลื่อน ขนาด ก800xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
4.96715052AMFF-816ตู้เอกสาร สูง-โล่ง 4ช่อง ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
5.141101086AMOO-816ตู้เอกสาร สูง 4 บานเปิด ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
6.64478864AP-24260ตู้เอกสารใต้โต๊ะ 2 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ขนาด ก410xล600xส650 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
7.10780053ADF-1575โต๊ะสำนักงานท๊อปเมลามิน ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน ELEMENTS
8.51383678ARL-1050โต๊ะสำนักงานท๊อปเมลามิน ต่อโค้งตัวแอล ขนาด ก1000xล500xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน ELEMENTS
9.51383678ARR-1050โต๊ะสำนักงานท๊อปเมลามิน ต่อโค้งตัวแอล ขนาด ก1000xล500xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน ELEMENTS
10.ABD3L-40ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ต่อใต้โต๊ะ ขนาด ก400xล500xส510 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
11.ABD3R-40ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ต่อใต้โต๊ะ ขนาด ก400xล500xส510 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
12.141079056AMGO-816ตู้เอกสาร 2 บานเปิดไม้ 2 บานเปิดกระจก ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
13.PG-1280ฉากกั้น Partition บนบานกระจก ขนาด ก800xส1200 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
14.13975016IDF-1575โต๊ะเหล็ก ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
15.91676026IDF-1060โต๊ะเหล็ก ขนาด ก1000x600ลx750ส มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
16.AXC-7560แผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะ ขนาด ก750xล600xส25 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
17.AXTP-725ขาวางแผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะ ขนาด ก75xล75xส725 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
18.12936063AMFO-816ตู้เอกสาร 2 บานเปิด บนโล่ง ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
19.AP-3426Eตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ใต้โต๊ะ มีล้อเลื่อน ขนาด ก410xล600xส650 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
20.10747409ADF-1875โต๊ะสำนักงานท๊อปเมลามิน ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน ELEMENTS
21.131014469AMFS-816ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน บนโล่ง ขนาด ก800xล400xส1600 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
22.11834626ASB-1240ตู้เอกสารเตี้ยมีล้อเลื่อน 2 บานเลื่อน ขนาด ก1200xล400xส650 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
23.92683224AP-34260ตู้เอกสาร ใต้โต๊ะ 3 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ขนาด ก410xล600xส700 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
24.141053021IDF-1875โต๊ะเหล็ก ขนาด ก1800xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
25.57429092ALF-8080ตู้เอกสาร เตี้ย โล่ง ขนาด ก800xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
26.161196014ALD-9080ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด ก900xล400xส850 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
27.10793070CSF-1276-Lโต๊ะเหล็ก ขนาด ก1200xล750D1x600D2xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
28.10793070CSF-1276-Rโต๊ะเหล็ก ขนาด ก1200xล750D1x600D2xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
29.231716016CLF-16144-Rโต๊ะเหล็ก รูปตัวแอล ขนาด ก1600x1400xล400x750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
30.231716016CLF-16144-Lโต๊ะเหล็ก รูปตัวแอล ขนาด ก1600x1400xล400x750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
31.181391278CVF-1212โต๊ะเหล็กโค้งรูปตัวแอล ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
32.151157062ACF-2412โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก2400xล1200xส750 มม. โต๊ะประชุม ELEMENTS
33.11845040ICF-1560โต๊ะเหล็ก ขนาด ก1500xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
34.63468018ACR-126Cแผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะประชุม ขนาด ก1200xล600xส750 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
35.11884093ICF-1860โต๊ะเหล็ก ขนาด ก1800xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ELEMENTS
36.AXC-6565แผ่นท๊อปต่อโค้ง ขนาด ก650xล650xส25 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
37.10806088ACR-156Cแผ่นท๊อปต่อโค้งโต๊ะ ขนาด ก1500xล600xส750 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
38.80598074YCF-412Sโต๊ะประชุม 4 ที่นั่ง ขนาด ก1200xล1200xส750 มม. โต๊ะประชุม ELEMENTS
39.11882090YFP-1575-1875โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับได้ ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ ELEMENTS
40.AXC-8080แผ่นท๊อปโค้งต่อโต๊ะ ขนาด ก800xล800xส25 มม. ของตกแต่ง ELEMENTS
41.35260010ALF-4080ตู้อเนกประสงค์ ขนาด ก400xล400xส850 มม. ตู้เอนกประสงค์ ELEMENTS
42.10778851AMFD-416ตู้อเนกประสงค์ 4 ลิ้นชัก บนโล่ง ขนาด ก400xล400xส1600 มม. ตู้เอนกประสงค์ ELEMENTS
43.APD-4260ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ตั้งข้างโต๊ะ ขนาด ก410xล600xส750 มม. ตู้เอกสาร-สำนักงาน ELEMENTS
44.11856856EM-102เก้าอี้สำนักงาน รุ่น DIRECTOR ขา ALUMINUM มีเท้าแขน สามาปรับที่เท้าแขน ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา ได้ สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ ล๊อคการเอนได้ 4 ระดับ ขนาด ก610xล590xส970-1050 มม. เก้าอี้สำนักงาน ELEMENTS
45.171309267EM-201เก้าอี้สำนักงาน ขา ALUMINUM 5แฉก สามารถปรับความลึกของเบาะได้ ล๊อคการเอนได้ โช๊คสามารถปรับระดับความ สูง-ต่ำ ได้ ขนาด ก640xล560-630xส1160-1250 มม. เก้าอี้สำนักงาน ELEMENTS
46.73547490EM-204เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงตาข่าย ขา NYLON 5แฉก โช๊คสามารถปรับระดับความ สูง-ต่ำ ได้ ขนาด ก600xล600xส880-960 มม. เก้าอี้สำนักงาน ELEMENTS