อีลิแกนต์-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเหล็ก ตู้เอกสารเหล็ก ตู้เอนกประสงค์เหล็ก โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก เก้าอี้บาร์ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้รับแขก เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้พักผ่อน ชุดโต๊ะอาหาร เก้าอี้อาหาร โต๊ะอาหารไม้ ตู้เอนกประสงค์ โซฟาราคาพิเศษ เตียงไม้ธรรมชาติ โซฟาชุดเล็ก โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้สนาม เตียงไม้-หัวเบาะ เตียงไม้ระแนง ตู้หัวเตียง โต๊ะพับ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ชั้นหนังสือเหล็ก โต๊ะคอมราคาพิเศษ ของตกแต่ง ชั้นวางของเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.36270044MO-131เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก620xล680xส1000 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
2.36270044MO-133เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก600xล500xส960 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
3.36270044MO-135เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก620xล680xส1000 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
4.36270044MO-137เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก620xล680xส1000 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
5.36270044MO-139เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก620xล680xส1000 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
6.28210034MO-151เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก555xล470xส890 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
7.28210034MO-152เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก580xล500xส850 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
8.33250074MO-155เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก600xล470xส900 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
9.33250074MO-156เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก600xล470xส900 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
10.33250074MO-157เก้าอี้พนังพิงกลาง ขนาด ก600xล470xส900 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
11.29220070MO-158เก้าอี้พนังพิงมีแขน ขนาด ก600xล500xส1030 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
12.27200000MO-159เก้าอี้พนังพิงไม่มีแขน ขนาด ก420xล400xส820 มม.หุ้มหนัง2แบบ(หนังPVC,ผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
13.52390064MO-01เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก660xล780xส1110มม. ปรับเอนนอนได้ มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้าฝ้าย) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
14.52390064MO-02เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก660xล780xส1110มม. ปรับเอนนอนได้ มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
15.52390064MO-101เก้าอี้สำนักงาน ปรับเอนนอนได้ ขนาดก660xล780xส1110มม. (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
16.52390064MO-102เก้าอี้สำนักงาน ปรับเอนนอนได้ขนาดก660xล780xส1110มม. (หนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
17.52390064MO-103เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก660xล780xส1110มม. ปรับเอนนอนได้ มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
18.40300050MO-104เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก580xล650xส820มม. พนักพิงเตี้ย มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
19.43320020MO-105เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก590xล740xส970มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
20.45340090MO-106เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล680xส1130มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
21.40300050MO-107เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก580xล650xส820มม. พนักพิงเตี้ย มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
22.43320020MO-108เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก590xล740xส970มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
23.45340090MO-109เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก580xล460xส840มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
24.45340090MO-110เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก610xล480xส840มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
25.43320020MO-111เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล500xส1100มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
26.43320020MO-113เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก605xล470xส1020มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
27.45340090MO-114เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล530xส1110มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
28.43320020MO-115เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก605xล470xส1020มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
29.45340090MO-116เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล530xส1110มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
30.43320020MO-117เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก605xล470xส1020มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
31.45340090MO-118เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล530xส1110มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
32.43320020MO-119เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก605xล470xส1020มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
33.45340090MO-120เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล530xส1110มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
34.43320020MO-121เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก605xล470xส1020มม. พนักพิงกลาง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
35.45340090MO-122เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล530xส1110มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
36.45340090MO-123เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก620xล530xส1110มม. พนักพิงสูง มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) เก้าอี้สำนักงาน Elegant
37.17126000MO-126เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก540xล450xส850มม. มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน Elegant
38.18136036MO-127เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก540xล450xส850มม. มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) ไม่มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน Elegant
39.29220070MO-128เก้าอี้สำนักงาน ขนาดก510xล500xส960มม. มี2แบบ (บุหนังPVC,บุผ้า) พนักพิง สปริงเล็ก เก้าอี้สำนักงาน Elegant
40.40300050EL-001เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก620xล730xส1140 มม. พนักพิงสูง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
41.37280080EL-002เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก620xล730xส1070 มม. พนักพิงกลาง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
42.35260010EL-003เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก620xล690xส940 มม. พนักพิงเตี้ย เก้าอี้สำนักงาน Elegant
43.17126000EL-004-Aเก้าอี้สำนักงาน ขนาดก550xล610xส900มม. พนักพิงเตี้ย มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน Elegant
44.15116066EL-004-Bเก้าอี้สำนักงาน ขนาดก470xล610xส900มม. พนักพิงเตี้ย ไม่มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน Elegant
45.25186010EL-005-Aเก้าอี้สำนักงาน ขนาดก500xล480xส900มม. พนักพิงเตี้ย มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน Elegant
46.23176076EL-005-Bเก้าอี้สำนักงาน ขนาดก500xล530xส900มม. พนักพิงเตี้ย ไม่มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน Elegant
47.40300050EL-006เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
48.51380030EL-007เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงพิเศษ เก้าอี้สำนักงาน Elegant
49.51380030EL-008เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงพิเศษ เก้าอี้สำนักงาน Elegant
50.51380030EL-009เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงพิเศษ เก้าอี้สำนักงาน Elegant
51.35260010EL-010เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
52.41310084MO-180Aเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง ขนาด ก620xล750xส1120 มม. หุ้มหนังPVC สามารถเลือกสีได้ เก้าอี้สำนักงาน Elegant
53.69290010MO-180Bเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก620xล710xส1040 มม. หุ้มหนังPVC สามารถเลือกสีได้ พนักพิงกลาง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
54.36270044MO-180Cเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ขนาด ก590xล670xส900 มม. หุ้มหนังPVC สามารถเลือกสีได้ เก้าอี้สำนักงาน Elegant
55.44330054MO181-Aเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
56.41310084MO-181Bเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
57.39290014181Cเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย เก้าอี้สำนักงาน Elegant
58.44330054182Aเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
59.41310084182Bเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
60.41310084183Aเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
61.39290014183Bเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง เก้าอี้สำนักงาน Elegant
62.36270044183-Cเก้าอี้พนักพิงเตี้ย(มีแบบปรับได้,มีแบบโช๊ค)มีขา3แบบ(ขาพลาสติก,ขาเหล็กดำ,ขาเหล็กชุบ) ขนาด ก650xล530xส860 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
63.35260010183-Dเก้าอี้พนักพิงเตี้ย(มีแบบปรับได้,มีแบบโช๊ค)มีขา3แบบ(ขาพลาสติก,ขาเหล็กดำ,ขาเหล็กชุบ) ขนาด ก520xล520xส900 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
64.27200000185-Aเก้าอี้พนักพิงเตี้ยสปริงหลัง(มีแบบปรับได้,มีแบบโช๊ค)มีขา3แบบ(ขาพลาสติก,ขาเหล็กดำ,ขาเหล็กชุบ) ขนาด ก590xล530xส860 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
65.33250074186-Bเก้าอี้พนักพิงเตี้ยมีแขนมีสปริง(มีแบบปรับได้,มีแบบโช๊ค)มีขา3แบบ(ขาพลาสติก,ขาเหล็กดำ,ขาเหล็กชุบ) ขนาด ก590xล530xส860 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
66.27200000DOREMONเก้าอี้พนักพิงเตี้ย(มีแบบปรับได้,มีแบบโช๊ค)มีขา3แบบ(ขาพลาสติก,ขาเหล็กดำ,ขาเหล็กชุบ) ขนาด ก570xล470xส1050 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
67.35260010ELC-01Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก550xล570xส930มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
68.37280080ELC-01Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก550xล570xส1030 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
69.40300050ELC-01Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก560xล600xส1130 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
70.36270046ELC-02Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก570xล500xส900 มม. หนังเทียม PVC เก้าอี้สำนักงาน Elegant
71.39290016ELC-02Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก650xล500xส1030 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
72.41310086ELC-02Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก670xล520xส1200 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
73.45340090ELC-03Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก600xล530xส950 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
74.51380030ELC-03Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก650xล550xส1200 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
75.45340090ELC-04Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก600xล530xส950 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
76.51380030ELC-04Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก550xล570xส930 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
77.45340090ELC-05Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก600xล530xส950 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
78.51380030ELC-05Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก650xล550xส1200 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
79.39290016ELC-06Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก650xล540xส900 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
80.41310086ELC-06Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก650xล540xส1030 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
81.44330056ELC-06Lเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก650xล540xส1200 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
82.23176076ELC-07Mเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก550xล500xส910 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
83.24180030ELC-07MAเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก550xล500xส910 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
84.18136036ELC-09Sเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก540xล450xส850 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
85.18140090ELC-09SAเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ก540xล450xส850 มม. เก้าอี้สำนักงาน Elegant
86.29216016004Aเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 004A ขนาด ก550xล610xส900มม. ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช๊ค มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
87.37276026005Aเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 005A ขนาด ก580xล600xส900มม. ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโช๊ค มีท้าวแขน เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
88.33250076MO-186Bเก้าอี้สำนักงาน รุ่น MO-186B ขนาด ก550xล500xส870มม. เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
89.32240040MO-186Cเก้าอี้สำนักงานขาตัวซี รุ่น MO-186C ขนาด ก550xล500xส900มม. เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
90.55410036MO-181Cเก้าอี้สำนักงาน รุ่น MO-181C ขาชุป+โช็คแก๊ส ขนาด ก620xล670xส900มม. เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
91.58430006MO181-Aเก้าอี้สำนักงาน รุ่น MO181-A ขนาด ก640xล720xส1190มม. เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
92.36270045183Cเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 183C ขนาด ก590xล650xส920มม. เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
93.35260010183Dเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 183D ขนาด ก520xล520xส900มม. เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
94.36270045901Bเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 901B ขนาด ก640xล670xส1000มม. ปรับระดับด้วยระบบโช๊คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์
95.39290016901Cเก้าอี้สำนักงาน รุ่น 901C ขนาด ก620xล660xส900มม. ปรับระดับด้วยระบบโช๊คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน อีลิแกนต์