แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.47350026ANGERม้านั่งสนาม รุ่น แองเจิน ขนาดก1220xล300xส450เก้าอี้สนาม FNATA
2.47350026NETม้านั่งสนาม รุ่น เนต ขนาดก1220xล300xส450เก้าอี้สนาม FNATA
3.49370096BUTTRFLYม้านั่งสนาม รุ่น บัตเตอร์ฟาย ขนาดก1220xล300xส450เก้าอี้สนาม FNATA
4.48360060FONOม้านั่งสนาม รุ่น โฟโน ขนาดก1220xล300xส450เก้าอี้สนาม FNATA
5.47350026HORSEม้านั่งสนาม รุ่น ฮอท ขนาดก1220xล300xส450เก้าอี้สนาม FNATA
6.49370096FLOWERม้านั่งสนาม รุ่น ฟาวเวอร์ ขนาดก1220xล300xส450เก้าอี้สนาม FNATA
7.13980023BUSEม้านั่งสนาม รุ่น บุช ขนาดก2000xล650xส700มม.หวายเทียม เก้าอี้สนาม FNATA
8.99738064LOTAม้านั่งสนาม รุ่น โลต้า ขนาดก1800xล650xส700มม.หวายเทียม เก้าอี้สนาม FNATA
9.49370096FF508-ROSEเก้าอี้สนาม รุ่น FF508 ROSE ขนาดก1220xล300xส450เก้าอี้สนาม FANTA เก้าอี้สนาม แฟนต้า
10.49370096GC-FF-505-BUTTERFLYเก้าอี้สนาม 2 ที่นั่ง รุ่น FF-505 BUTTERRFLY วัสดุ เหล็ก-ไม้ ขนาด ก1220xล300xส450มม. เก้าอี้สนาม แฟนต้า