แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.96718093OLCS-2127เก้าอี้สำนักงาน รุ่น ALPHA ขนาด 540X740X1230 มม. หนังPUสีดำ เก้าอี้สำนักงาน แฟนต้า
2.48358033HANNAHเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ฮันนาน ขนาดก510xล530xส1080 มม.หนังพียู เก้าอี้สำนักงาน FANTA
3.48358033OPTIONเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ออฟชี่น ขนาดก510xล510xส1100 มม.หนังพียู เก้าอี้สำนักงาน FANTA
4.37278054ORBIT-Aเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ออร์บิท-เอ ขนาดก590xล450xส970 มม.ผ้าตาข่าย เก้าอี้สำนักงาน FANTA
5.37278054ORBIT-Cเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ออร์บิท-ซี ขนาดก590xล450xส970 มม.ผ้าตาข่าย เก้าอี้สำนักงาน FANTA
6.37278054ORBIT-Eเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ออร์บิท-อี ขนาดก590xล450xส970 มม.ผ้าตาข่าย เก้าอี้สำนักงาน FANTA เก้าอี้สำนักงาน FANTA
7.37278054ORBIT-Bเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ออร์บิท-บี ขนาดก590xล450xส970 มม.ผ้าตาข่าย เก้าอี้สำนักงาน FANTA
8.37278054ORBIT-Dเก้าอี้สำนักงาน รุ่น ออร์บิท-ดี ขนาดก590xล450xส970 มม.ผ้าตาข่าย เก้าอี้สำนักงาน FANTA เก้าอี้สำนักงาน FANTA
9.78580030OC-2129เก้าอี้สำนักงาน รุ่น OC-2129 หุ้มหนัง PU ปรับสูงต่ำ ระบบโช๊คแก๊ส ปรับแรงต้านระบบก้อนโยก ขนาด ก630xล700xส1110มม. เก้าอี้สำนักงาน แฟนต้า
10.80598073OC-2012เก้าอี้สำนักงาน รุ่น OC-2012 หุ้มหนัง PU ปรับสูงต่ำ ระบบโช๊คแก๊ส ปรับแรงต้านระบบก้อนโยก ขนาด ก630xล720xส1120มม. เก้าอี้สำนักงาน แฟนต้า เก้าอี้สำนักงาน แฟนต้า
11.80598073OC-6171Aเก้าอี้สำนักงาน รุ่น OC-6171A หุ้มหนัง PU ปรับสูงต่ำ ระบบโช๊คแก๊ส ปรับแรงต้านระบบก้อนโยก ขนาด ก640xล690xส1130มม. เก้าอี้สำนักงาน แฟนต้า เก้าอี้สำนักงาน แฟนต้า
12.80598073OC-2030เก้าอี้สำนักงาน รุ่น OC-2030 หุ้มหนัง PU ปรับสูงต่ำ ระบบโช๊คแก๊ส ปรับแรงต้านระบบก้อนโยก ขนาด ก640xล710xส1120มม. เก้าอี้สำนักงาน แฟนต้า