แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.22170095AUSSIE-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น ออสซี่-บี ขนาดก440xล430xส770 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA เก้าอี้อาหาร FANTA
2.22170095AUSSIE-Cเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น ออสซี่-ซี ขนาดก440xล430xส770 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA เก้าอี้อาหาร FANTA
3.23172022APPLE-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แอปเปิ้้ล-เอ ขนาดก440xล460xส840 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
4.22170095KOKOเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น โกโก้ ขนาดก440xล450xส500 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
5.23172022APPLE-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แอปเปิ้้ล-บี ขนาดก440xล460xส840 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA เก้าอี้อาหาร FANTA
6.23172022SANDY-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แซนดี้-เอ ขนาดก450xล40.50xส81.50 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
7.23172022SANDY-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แซนดี้-บี ขนาดก450xล40.50xส81.50 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
8.23172022SANDY-Cเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แซนดี้-ซี ขนาดก450xล40.50xส81.50 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
9.22170095DEKO-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น ดีโก้-เอ ขนาดก420xล390xส83.50 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
10.22170095DEKO-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น ดีโก้-บี ขนาดก420xล390xส83.50 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
11.22170095DEKO-Cเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น ดีโก้-ซี ขนาดก420xล390xส83.50 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
12.23172022MILO-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่นไมโล-บี ขนาดก440xล410xส840 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
13.23172022MILO-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น ไมโล-เอ ขนาดก440xล410xส840 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
14.23172022MILO-Cเก้าอี้ไม้ดัด รุ่นไมโล-ซี ขนาดก440xล410xส840 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
15.23172022ROMEO-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น โรมีโอ-เอ ขนาดก390xล410xส850 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
16.23172022ROMEO-Cเก้าอี้ไม้ดัด รุ่นโรมีโอ-ซี ขนาดก390xล410xส850 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA เ
17.23172022ROMEO-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่นโรมีโอ-บี ขนาดก390xล410xส850 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
18.22170095SANAT-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แซนต้า-เอ ขนาดก400xล450xส900 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
19.22170095SANAT-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แซนต้า-บี ขนาดก400xล450xส900 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
20.22170096FF-413เก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แซนต้า-ซี ขนาดก400xล450xส900 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
21.23172022HOMMY-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น โฮมมี่-เอ ขนาดก400xล460xส850 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
22.23172022HOMMY-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น โฮมมี่-บี ขนาดก400xล460xส850 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
23.26198074SPACE-Cเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น สเปส-ซี ขนาดก450xล400xส860 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
24.26198074SPACE-Bเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น สเปส-บี ขนาดก450xล400xส860 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
25.26198074SPACE-Aเก้าอี้ไม้ดัด รุ่น สเปส-เอ ขนาดก450xล400xส860 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA
26.42318093DCLS-1808เก้าอี้อาหารขาไม้ ขนาด ก510xล500xส1090มม. เก้าอี้อาหาร แฟนต้า
27.34258083FF-801-MERCURYเก้าอี้โต๊ะอาหารไม้ รุ่น เมอร์คิวรี่ ขนาด ก450xล430xส980มม. เก้าอี้อาหาร แฟนต้า
28.34258083FF-802-JUPITERเก้าอี้อาหารไม้ รุ่น จูปิเตอร์ ขนาด ก450xล430xส980มม. เก้าอี้อาหาร แฟนต้า
29.34258083FF-803-URANUSเก้าอี้อาหารไม้ รุ่น ยูเรนัส ขนาด ก450xล430xส980มม. เก้าอี้อาหาร แฟนต้า
30.40298023FF-804-NAPTUNEเก้าอี้อาหารไม้ รุ่น เนปจูน ขนาด ก450xล430xส980มม. เก้าอี้อาหาร แฟนต้า
31.40298023FF-672-SMARTเก้าอี้อาหารไม้ รุ่น สมาร์ท ขนาด ก450xล430xส980มม. เก้าอี้อาหาร แฟนต้า