แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.483580033LEGO-Aโซฟาผ้า เลโก้-เอ ขนาด ก3050xล2400xส920มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
2.392900015NABOBISMโซฟาหนัง รุ่นนาโบบิสซึม ขนาด ก2900xล1850 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
3.483580033IVEN-Cโซฟาหนัง รุ่นไอว่น ซี ขนาด ก3050xล1800 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
4.483580033IVEN-Bโซฟาหนัง รุ่นไอว่น บี ขนาด ก3050xล1800 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
5.342580083S-226-1โซฟาเข้ามุม รุ่น S-226-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2800xล1760มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
6.453380063S-229-2โซฟาเข้ามุม รุ่น S-229-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3400xล1800มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
7.483580033TRULYโซฟาหนัง รุ่นทรูลี่ ขนาด ก3500xล1800 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
8.483580033IVEN-Aโซฟาหนัง รุ่นไอว่น เอ ขนาด ก3050xล1800 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
9.533980073TAKE-Bโซฟาหนัง รุ่นเทค บี ขนาด ก3550xล1900 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
10.533980073TAKE-Cโซฟาหนัง รุ่นเทค ซี ขนาด ก3550xล1900 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
11.533980073TAKE-Dโซฟาหนัง รุ่นเทค ดี ขนาด ก3550xล1900 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
12.523900065ENID-Aโซฟาหนัง รุ่นอีนิด เอ ขนาด ก3550xล1800xส900 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
13.523900065ENID-Bโซฟาหนัง รุ่นอีนิด บี ขนาด ก3550xล1800xส900 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
14.483580033MARINโซฟาหนัง รุ่นมาร์ริน 3ที่นั่ง ขนาด ก1620xล1500xส790 มม. 1ที่นั่ง ขนาด ก1020xล640xส790 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
15.513780003VICTORโซฟาหนัง รุ่นอีนิด บี ขนาด ก1580xล1580xส830-950 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
16.453380063EIMA-Aโซฟาหนัง รุ่นอิมม่า เอ ขนาด ก3400xล1800xส90 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
17.453380063EIMA-Bโซฟาหนัง รุ่นอิมม่า บี ขนาด ก3400xล1800xส90 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
18.483580033OSCAR-Aโซฟาหนัง รุ่นออสการ์ เอ ขนาด ก3400xล1800xส90 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
19.533980073CHAPEโซฟาหนัง รุ่นเชฟ ขนาด ก2730xล2310 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
20.372780053FORESTโซฟาหนัง รุ่นฟอเรส เอ ขนาด ก2670xล1850xส1030 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
21.423180093MESSI-Aโซฟาหนัง รุ่นเชฟ ขนาด ก2970xล2020xส990 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
22.423180093VALENCIA-Aโซฟาหนัง รุ่นฟอเรส เอ ขนาด ก3550xล1700xส920 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
23.423180093VALENCIA-Aโซฟาหนัง วาเรนเซีย-เอขนาด ก3550xล1700xส920 มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
24.402980023CADIZ-Aโซฟาหนัง คาดิซ-เอ โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
25.453380063QUEENLY-Aโซฟาหนัง รุ่น ควีน-เอ ขนาด ก2900xล18500มม. โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
26.453380063EMINENCE-Aโซฟาหนัง อีมิแนนท์-เอ ขนาด ก3500xล1800 มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
27.453380063EMINENCE-Bโซฟาหนัง อีมิแนนท์-เอ ขนาด ก3500xล1800 มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
28.533980073IMPERIAL-Aโซฟาหนัง อิมพีเรี่ยล-เอ ขนาด ก3500xล2030xส950 มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
29.533980073IMPERIAL-Bโซฟาหนัง อิมพีเรี่ยล-เอ ขนาด ก3500xล2030xส950 มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
30.533980073IMPERIAL-Cโซฟาหนังอิมพีเรี่ยล-เอ ขนาด ก3500xล2030xส950 มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
31.453380063KINGLY-Aโซฟาหนัง คิงลี่-เอ ขนาด ก2780xล2030xส950 มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
32.513780003NANCY-Aโซฟาหนัง แนนซี่-เอ ขนาด ก2700xล2700x มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
33.554080008NANCY-Cโซฟาหนัง แนนซี่-เอ ขนาด ก2700xล2700x มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
34.342580083FERRARIโซฟาหนัง เฟอร์รารี่ ขนาด ก2500xล1700x มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
35.211580033MOZA-Aโซฟาหนังโมซ่า -เอ ขนาด ก2100xล1600มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
36.211580033MOZA-Bโซฟาหนังโมซ่า -เอ ขนาด ก2100xล1600มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
37.241780003ROZA-Aโซฟาหนัง โรซ่า-เอ ขนาด ก2400xล1600x มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
38.241780003ROZA-Bโซฟาหนัง โรซ่า-เอ ขนาด ก2400xล1600x มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
39.483580033NOVEL-MINI-Aโซฟาหนังโนเวล-มินิ-เอ ขนาด ก2490xล2710มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
40.423180093INCLUSIVE-Aโซฟาหนัง อินครูซีฟ-เอ ขนาด 2600xล850มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
41.292180043้CHILL-Aโซฟาหนัง ซิว-เอ ขนาด ก2400xล1600xส900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
42.402980023WILLIANโซฟาหนัง วินเลี่่ยน ขนาด ก2670ล1650xล820มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
43.453380063JESSโซฟาหนัง เจส ขนาด ก2300ล3000xล820มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
44.453380063ROBE-C GRโซฟาหนัง โรบี่-ซี ขนาด ก3300ล2150มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
45.423180093ROSY-Bโซฟาหนัง โรซี่-บี ขนาด ก3000ล2400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
46.453380063INNOVAโซฟาหนัง อินโนว่า ขนาด ก3300ล2350มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
47.483580033MOOSE-A RDโซฟาหนัง โมซี่-เอ ขนาด ก3060ล3450มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
48.483580033MOOSE-B BKโซฟาหนัง โมซี่-บี ขนาด ก3060ล3450มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
49.453380063ALNOโซฟาหนัง ออลโน ขนาด ก3050ล2400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
50.423180093ARTโซฟาหนัง อาร์ท ขนาด ก3000ล2400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
51.423180093CICIโซฟาหนัง ซีซี่ ขนาด ก2900xล1800มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
52.453380063EMERALโซฟาหนัง เอ็มมอรัล ขนาด ก2300xล3050มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
53.473500025SWEETโซฟาหนัง สวีท ขนาด ก2950xล2350มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
54.473500025VIGO-Aโซฟาหนัง วีโก้-เอ ขนาด ก3100ล2100xส1450มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
55.473500025VIGO-Bโซฟาหนัง สวีท วีโก้-เบี ขนาด ก3100ล2100xส1450มม.โซฟาชุดเข้ามุม
56.473500025CIVICโซฟาหนัง ซีวิค ขนาด ก1600ล3500xส2050มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
57.453380063NOVAโซฟาหนัง โนวา ขนาด ก2950ล2400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
58.483580033AFFINITYโซฟาหนัง อะฟินนิตี้ ขนาด ก1700ล4100xส2100มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
59.493700095 LANNA-Cโซฟาหนัง ลานนา-บี ขนาด ก3500ล3060มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
60.453380063FEATUREโซฟาหนัง ฟิวเจอร์ ขนาด ก2250ล3400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
61.483580033BELIEFโซฟาหนัง บีลีฟ ขนาด ก2040ล3550xส1900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
62.483580033QUARTER-Aโซฟาหนัง ควอเตอร์ ขนาด ก2050ล3800xส1900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
63.483580033QUARTER-Bโซฟาหนัง ควอเตอร์ ขนาด ก2050ล3800xส1900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
64.483580033QUARTER-Cโซฟาหนัง ควอเตอร์ ขนาด ก2050ล3800xส1900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
65.423180093TEARNโซฟาหนัง เยิร์น ขนาด ก3500ล2000มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
66.443300055TENDERโซฟาหนัง เทนเดอร์ ขนาด ก2550ล3500มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
67.453380063ZEALโซฟาหนัง ซิว ขนาด ก3500ล2380มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
68.423180093ENJOYโซฟาหนัง เอนจอย ขนาด ก1800ล2950 สตูลก1000xล950มม.โซฟาชุดเข้ามุม
69.423180093SHAREโซฟาหนัง แชร์ ขนาด ก3400xล1800มม.โซฟาชุดเข้ามุม
70.402980023DIGESTโซฟาหนัง ไดเจสท์ ขนาด ก3850ล1800มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
71.423180093SHINEโซฟาหนัง ไซน์ ขนาด ก3400xล2300มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
72.402980023NICEโซฟาหนัง ไนส์ ขนาด ก2600ล1750มม.สตูล ก980xล880มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
73.241780003ZOE-Aโซฟาหนัง โซ-เอ ขนาด ก2400xล1600xส750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
74.241780003ZOE-Bโซฟาหนัง โซ-เอ ขนาด ก2400xล1600xส750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
75.241780003ZOE-Cโซฟาหนัง โซ-ซี ขนาด ก2400xล1600xส750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
76.241780003ZOE-Dโซฟาหนัง โซ-ดี ขนาด ก2400xล1600xส750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
77.241780003ZOE-Eโซฟาหนัง โซ-อี ขนาด ก2400xล1600xส750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
78.251900065SEA-Aโซฟาหนัง ซี-เอ ขนาด ก2400xล1600xส750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
79.251900065SEA-Bโซฟาหนัง ซี-บี ขนาด ก2400xล1600xส750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
80.443300055KARENโซฟาหนัง กาเรน ขนาด ก2700xล3400xมม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
81.423180093MAJESTYโซฟาหนัง มาเจสตี้ ขนาด ก3150xล1800มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
82.423180093SUEโซฟาหนัง ซูร์ ขนาด ก1800xล3150มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
83.453380063SARANโซฟาหนัง ซาราน ขนาด ก1800xล3900xส1800มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
84.453380063WAFT-Aโซฟาหนัง เวฟท์-เอ ขนาด ก3500xล2200มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
85.453380063WAFT-Bโซฟาหนัง เวฟท์-บี ขนาด ก3500xล2200มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
86.402980023ESSENCEโซฟาหนัง เอสเซอร์ ขนาด ก2900xล1800มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
87.453380063RENATAโซฟาหนัง รีนาต้า ขนาด ก2500xล3500มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
88.453380063ACTIVE-Bโซฟาหนัง เอคทีฟ-บี ขนาด ก3950xล1800มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
89.423180093PIPIGโซฟาหนัง ปั้นปิง ขนาด ก3000xล2400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
90.423180093BRIGHTโซฟาหนัง ไบรท์ ขนาด ก2950xล2350มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
91.423180093CHAMPIONโซฟาหนัง แซมเปี้ยน ขนาด ก3000xล2400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
92.453380063PASSIONโซฟาหนัง พาสชั่น ขนาด ก3100xล2400มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
93.423180093TEEMโซฟาหนัง ทีม ขนาด ก3300xล1900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
94.453380063WITโซฟาหนัง วิท ขนาด ก3300xล1900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
95.453380063HUPโซฟาหนัง ฮับ ขนาด ก3300xล2600มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
96.453380063SPAโซฟาหนัง สปา ขนาด ก3200xล1850มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
97.453380063ARTISTICโซฟาหนัง อาร์ทิสติค ขนาด ก2750xล2750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
98.453380063KEENEโซฟาหนัง คีนี่ ขนาด ก3400xล1900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
99.513780003GANUINEโซฟาหนัง แกนเนี่ยน ขนาด ก3200xล2700มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
100.423180093MCCOYโซฟาหนัง แมคคอย ขนาด ก3200xล2700มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
101.453380063TRENDโซฟาหนัง เทรนด์ ขนาด ก3450xล1600มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
102.453380063TAGโซฟาหนัง แท็งค์ ขนาด ก1950xล3750มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
103.292180043LAYโซฟาหนัง เลย์ ขนาด ก2300xล900มม.สตูล ก700xส700 มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
104.241780003BLOOM-Aโซฟาผ้า บูม-เอ ขนาด ก2150xล1540xส700มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
105.241780003BLOOM-Bโซฟาผ้า บูม-บี ขนาด ก2150xล1540xส700มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
106.241780003BLOOM-Cโซฟาผ้า บูม-ซี ขนาด ก2150xล1540xส700มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
107.483580033LEGO-Bโซฟาผ้า เลโก้-บี ขนาด ก3050xล2400xส920มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
108.483580033GOLDโซฟาผ้า โกลด์ ขนาด ก1800xล3670xส890มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
109.493700095CHAMPโซฟาผ้า แชมป์ ขนาด ก3550xล1800xส900มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA
110.483580033S-FF154-CREAMILYโซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น CREAMILY ขนาด ก3000xล2100xส1000มม. มีช่องสำหรับเก็บของ โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
111.513780003CREAMY-SCOTโซฟาเข้ามุม รุ่น CREAMT-SCOT ขนาดโดยรวม ก3100xล2450xส950มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
112.322380013FF-149-GY-R-SCOTTYโซฟาเข้ามุมลายสก็อต รุ่น GY-R-SCOTTY ขนาดโดยรวม ก2100xล1550xส800มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
113.453380063S-FF-155-CHROMYโซฟาเข้ามุม รุ่น FF-155-CHROMY พร้อมหมอน 4 ใบ มี 2 สี สีดำ,สีแดง ขนาด ก3150xล1750xส700มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
114.453380063S-FF162-SN01โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น FF162-SN01 หุ้มหนัง PU ขนาด ก3000xล2000มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
115.292180043S-S024Bโซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-S024B หุ้มหนัง เบาะผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก800xล1600xส800มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
116.292180043S-FF024Cโซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF024C หุ้มหนัง พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก800xล1600xส800มม โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
117.533980073S-2005-1โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2005-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3600xล2100มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
118.483580033S-2002-2โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2002-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3500xล1900มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
119.483580033S-2006-2โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2006-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3400xล1820มม โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
120.443300055S-2004โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2004 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3200xล1800มม โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
121.483580033S-2011-1โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2011-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3350xล1860มม โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
122.483580033S-2011-2โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2011-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3350xล1860มม โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
123.513780003S-2016โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2016 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3700xล1950มม โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
124.372780053S-2019-1โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2019-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3030xล1700มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
125.372780053S-2019-2โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2019-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3030xล1700มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
126.453380063S-2215โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2215 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3600xล1850มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
127.453380063S-2208โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2018 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3500xล2050มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
128.453380063S-2219-1โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2019-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3650xล1850มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
129.453380063S-2219-2โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2219-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3650xล1850มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
130.453380063S-225-2โซฟาเข้ามุม รุ่น S-225-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3500xล1750มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
131.453380063S-234โซฟาเข้ามุม รุ่น S-234 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3550xล1880มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
132.453380063S-229-22โซฟาเข้ามุม รุ่น S-229-22 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2900xล1830มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
133.453380063S-306-2โซฟาเข้ามุม รุ่น S-306-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3250xล2050มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
134.453380063S-302-2โซฟาเข้ามุม รุ่น S-302-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3250xล1850มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
135.453380063S-2025Cโซฟาเข้ามุม รุ่น S-2025C หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3700xล1860xส920มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
136.453380063S-2023โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2023 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3550xล2100xส950มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
137.483580033S-B62โซฟาเข้ามุม รุ่น S-B62 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2950xล2350xส860มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
138.443300055S-905โซฟาชุดเข้ามุม พร้อมสตูล รุ่น S-905 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3350xล1850มม. สตูลขนาดโดยรวม ก900xล650มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
139.453380063S-907โซฟาชุดเข้ามุม พร้อมสตูล รุ่น S-907 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3250xล1650มม. สตูลขนาดโดยรวม ก900xล650มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
140.473500025S-187Bโซฟาชุดเข้ามุม รุ่น S-187B โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3100xล2100มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
141.513780003FF-942โซฟาชุดเข้ามุม รุ่น FF-940 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3200xล2700มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
142.483580033FF-0062โซฟาชุดเข้ามุม รุ่น FF-0062 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมสตูลและหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3000xล1800มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
143.453380063FF-115Cโซฟาชุดเข้ามุม รุ่น FF-115C โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3350xล2100xส900มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
144.453380063FF-2201โซฟาชุดเข้ามุม รุ่น FF-2201 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3600xล1900มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
145.533980073FF-133โซฟาชุดเข้ามุม รุ่น FF-133 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3700xล2300xส920มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
146.473500025FF-1366โซฟาชุดเข้ามุม รุ่น FF-1366 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3450xล1900xส950มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
147.453380063FF-2202โซฟาชุดเข้ามุม รุ่น FF-2202 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน โซฟาขนาดโดยรวม ก3550xล1900xส1000มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า
148.423180093FF-184โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดใหญ่ รุ่น FF-184 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก850xล3350xส2700มม. โซฟาชุดเข้ามุม แฟนต้า