แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.12900015BARI-A-RDโซฟาหลุยส์ บาหรี-เอ ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
2.151180093BARI-B-BLโซฟาหลุยส์ บาหรี-บี ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
3.372780053FOREST-A-STOOL-Aโซฟาหนัง รุ่นฟอเรส เอ ขนาด ก2670xล1850xส1030 มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
4.261980073TENDY-Aโซฟาหนังเทนดี้-เอ ขนาด ก2300xล900มม.สตูล ก800xล750มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
5.261980073SUNNYโซฟาหนัง ซันนี่ ขนาด ก1930xล760มม.สตูล ก640xล640มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
6.181380063REDโซฟาผ้า เรด ขนาด ก1800xล870xส850มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
7.131020077SURI-B-CRโซฟาหลุยส์ ซูรี่-บี ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
8.131020077SURI-A-BWโซฟาหลุยส์ ซูรี่-เอ ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
9.131020077MOON-Aโซฟาปรับนอน มูน-เอ ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
10.131020077MOON-Bโซฟาปรับนอน มูน-บี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
11.131020077MOON-Dโซฟาปรับนอน มูน-ดี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
12.131020077MOON-Cโซฟาปรับนอน มูน-ซี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
13.131020077MOON-Fโซฟาปรับนอน มูน-เอฟ ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
14.131020077MOON-Eโซฟาปรับนอน มูน-อี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
15.131020077MOON-Gโซฟาปรับนอน มูน-จี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
16.131020077MOON-Hโซฟาปรับนอน มูน-เฮด ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
17.12960096SAGE-Aโซฟาปรับนอน แซง-เอ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
18.12960096SAGE-Bโซฟาปรับนอน แซง-บี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
19.12960096SAGE-Eโซฟาปรับนอน แซง-อี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
20.12960096SAGE-Cโซฟาปรับนอน แซง-ซี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
21.12960096SAGE-Gโซฟาปรับนอน แซง-จี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
22.12960096SAGE-Fโซฟาปรับนอน แซง-เอฟ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
23.12960096SAGE-Iโซฟาปรับนอน แซง-ไอ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาแฟชั่น
24.12960096SAGE-Hโซฟาปรับนอน แซง-เฮด ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
25.12960096SAGE-Kโซฟาปรับนอน แซง-เค ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
26.12960096SAGE-Jโซฟาปรับนอน แซง-เจ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
27.12960096SAGE-Mโซฟาปรับนอน แซง-เอ็ม ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
28.12960096SAGE-Lโซฟาปรับนอน แซง-เเอล ขนาด ก1200xล1900มม. โซฟาชุดเล็กFANTA
29.12960096SAGE-Nโซฟาปรับนอน แซง-เอ็น ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA