แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.513780003LIMA-A-BKชุดโซฟาหนัง รุ่นลีม่า เอ บีเค 1ที่นั่ง ขนาด ก950xล580xส920 มม. 3ที่นั่ง ขนาด ก1920xล580xส920 มม. โซฟาชุดใหญ่ FANTA
2.453380063S-8073-2โซฟาเข้ามุม รุ่น S-8073-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3500xล2000มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
3.483580033S-8019-3โซฟาเข้ามุม รุ่น S-8019-3 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2800xล1760มม.,ก950xล1000มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
4.127980012GRANDโซฟาหลุยส์ แกรนด์ ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1300xล900xส1300มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส1300มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2350xล900xส1300โซฟาชุดใหญ่ FANTA
5.513780003MASTER-Aโซฟาหลุยส์ มาสเตอร์-เอขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2130xล900xส960มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA
6.453380063HERRISโซฟาหลุยส์ เฮอริส ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1220xล840xส880มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล840xส880มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก3150xล840xส880มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA
7.483580033FF-164โซฟา รุ่นIVAN ขนาด3050x1800มม. โครงสร้างหุ้มเบาะหนัง/เบาะหุ้มด้วยผ้า มี2สี สีดำ/สีน้ำตาล โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
8.916780053S-028โซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-028 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 3100x1700มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
9.483580033S-FF022-2โซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-FF022-2 ประกอบด้วย ขนาด 1 ที่นั่ง 930 x 1030 มม. ขนาด 2 ที่นั่ง 970 x 1700 มม. ขนาด 3 ที่นัง 930 x 2080 มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
10.443300055BECCAชุดโซฟาหนัง รุ่นเบคคา 1ที่นั่ง ขนาด ก950xล580xส920 มม. 3ที่นั่ง ขนาด ก1920xล580xส920 มม. โซฟาชุดใหญ่ FANTA
11.533980073LIMA-B-BRชุดโซฟาหนัง รุ่นลีม่า บี บีอาร์ 1ที่นั่ง ขนาด ก950xล580xส920 มม. 3ที่นั่ง ขนาด ก1920xล580xส920 มม. โซฟาชุดใหญ่ FANTA
12.513780003MASTER-Bโซฟาหลุยส์ มาสเตอร์-บีขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2130xล900xส960มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA โซฟาชุดใหญ่ FANTA
13.128980012NABOOMโซฟาหลุยส์ นาบูม ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1300xล900xส1300มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส1300มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2350xล900xส1300มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA
14.127980012LANDMARKโซฟาหลุยส์ แลนมารค์ ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1300xล900xส1300มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส1300มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2300xล900xส1300มม.โซฟาชุดใหญ่
15.423180093MEANFUIโซฟาหลุยส์ เมียนฟู ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1200xล950xส920มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2250xล950xส920มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA โซฟาชุดใหญ่ FANTA
16.128980012RAMIRESโซฟาหลุยส์ รามีเรส ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1260xล900xส1260มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1730xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2270xล900xส1260มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA
17.483580033S-016Bโซฟาชุดใหญ่ ประกอบด้วย 3ที่นั่ง 1ตัว ขนาด(W)230x(D)90ซม. / 1ที่นั่ง 2ตัว ขนาด(W)100x(D)90ซม. หุ้มหนังเทียม สีดำ โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
18.128980012S-FF916A-LANDMARKโซฟาชุดใหญ่ LANDMARK ประกอบด้วย โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก126xล900xส1260มม. โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด ก1730xล900xส1260มม. โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก2270xล900xส1260มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
19.594380013S-FF8808-3โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF8808-3 โซฟาขนาด ก1000xล3500xส2850มม. สตูล ขนาด ก600xล1000มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
20.453380063S-FF2020Bโซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-FF2020B ขนาด ก900xล3600xส1800มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
21.453380063S-FF130-3โซฟาชุดใหญ่ พร้อมสตูล รุ่น S-FF130-3 โซฟาขนาด ก940xล3400xส940มม. สตูลขนาด ก850xล960มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
22.118780085S-032โซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-032 ขนาด 3800x2250มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
23.644780053S-301โซฟ้าชุดใหญ่ รุ่น S-301 ขนาด ก3900xล2450มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
24.107598025S-008โซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-008 ขนาด ก3900xล1900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
25.916780053S-029โซฟาชุดใหญ๋ รุ่น S-029 ขนาด ก3450xล1950มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
26.916780053S-023โซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-023 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 3550x1900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
27.755580033S-021โซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-021 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 3150x1900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
28.423180093S-FF110โซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-028 หุ้มผ้า พร้อมหมอน สีม้วง ขนาดโดยรวม ก2250xล3400xส900มม.. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
29.423180093S-FF112Aโซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF112A โซฟาหุ้มหนัง เบาะผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2300xล2900xส800มม.. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
30.423180093S-FF115Dโซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF115D หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2100xล3350xส900มม.. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
31.473500025S-FF116Cโซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF116C หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2100xล3100xส800มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
32.453380063FF-9001โซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น FF-9001 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 1000x3400x1800มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
33.453380063FF-9001-2โซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น FF-9001 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 1000x3400x1800มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
34.372780053S-FF117โซฟ้าชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF117 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก900xล2800xส900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
35.513780003S-FF144Aโซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-FF114A หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1250xล2100xส900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
36.513780003S-FF114A-EMMAโซฟาชุดใหญ่ รุ่น EMMA พร้อมหมอน หุ้มผ้า ขนาด ก2100xล3600xส850มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
37.513780003S-FF114B-EMMAโซฟาชุดใหญ่ รุ่น EMMA หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก2100xล3600xส850มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
38.483580033FF-903Aโซฟาชุดใหญ่ รุ่น FF-903A พร้อมหมอน ประกอบด้วย โซฟา 1 ทีนั่ง ขนาด ก1050 x ล800มม. โซฟา 2 ทีนั่ง ขนาด ก1650 x ล800มม. โซฟา 2 ทีนั่ง ขนาด ก1850 x ล800มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
39.423180093S-FF112Aโซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF112A หุ้มผ้า หร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1500xล3200xส900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
40.423180093S-FF112Dโซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF112D หุ้มผ้า หร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1500xล3200xส900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
41.372780053S-FF108A-AMALFIโซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-FF108A-AMALFI หุ้มผ้า หร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1800xล2300xส850มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
42.866380013S-013-2โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-013-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3500xล2000มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
43.916780053S-0233โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-0233 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3550xล2050มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
44.533980073S-108-2โซฟาชุดใหญ๋ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-108-2 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล3750xส1000มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
45.453380063S-130-2โซฟาชุดใหญ๋ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-130-2 พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3400xล1800xมม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
46.473500025S-136โซฟาชุดใหญ๋ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-130-2 พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3450xล1900xมม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
47.453380063S-138โซฟาชุดใหญ๋ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-138 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3450xล1900xมม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
48.513780003S-183-1-2-3โซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-183 พร้อมหมอน ประกอบด้วย โซฟา 1 ที่นัง ขนาด ก1100xล870มม. โซฟา 2 ที่นัง ขนาด ก1750xล870มม. โซฟา 3 ที่นัง ขนาด ก2100xล870มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
49.483580033S-2001โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุม รุ่น S-2001 พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก3550xล1850มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
50.453380063S-5133โซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-5133 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน 1 ที่นั่ง ขนาด ก1150xล820xส850มม. 2 ที่นั่ง ขนาด ก1500xล750xส850มม. 3 ที่นั่ง ขนาด ก1960xล820xส850มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
51.453380063S-904โซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-904 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน 1 ที่นั่ง ขนาด ก1300xล820xส900มม. 2 ที่นั่ง ขนาด ก1700xล820xส900มม. 3 ที่นั่ง ขนาด ก2150xล820xส900มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า
52.453380063S-910โซฟาชุดใหญ่ รุ่น S-910 โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน 1 ที่นั่ง ขนาด ก1200xล820xส930มม. 2 ที่นั่ง ขนาด ก1560xล820xส930มม. 3 ที่นั่ง ขนาด ก2000xล820xส930มม. โซฟาชุดใหญ่ แฟนต้า