แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.75558034SANE-Bโซฟา แซนนี่-บี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA
2.75558034SANE-Aโซฟา แซนนี่-เอ ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA
3.75558034SANE-Cโซฟา แซนนี่-ซี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
4.75558034SANE-Dโซฟา แซนนี่-ดี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
5.75558034SANE-Eโซฟา แซนนี่-อี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
6.48360060FINGER-A-B-Cโซฟานิ้วมือ ฟิงเกอร์-เอ-บี-ซี ขนาด ก870xล800xส980มม.โซฟาแฟชั่น FANTA
7.48360060FINGER-D-E-Fโซฟานิ้วมือ ฟิงเกอฟ-ดี-อี-เอ ฟ ขนาด ก870xล800xส980มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
8.11858058Ballon-A10โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A10 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
9.11858058Ballon-A9โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A9 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
10.11858058Ballon-A8โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A8 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
11.11858058Ballon-A7โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A7 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
12.11858058Ballon-A6โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A6 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
13.11858058Ballon-A5โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A5 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
14.11858058Ballon-A3โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A3 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
15.11858058Ballon-A1โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A1 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
16.11858058Ballon-Bโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-B พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
17.11858058Ballon-Cโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-C พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
18.11858058Ballon-Dโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-D พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
19.11858058Ballon-Eโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-E พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
20.11858058Ballon-Fโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-F พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
21.11858058Ballon-Gโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-G พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
22.11858058Ballon-Hโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-H พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
23.11858058Ballon-Iโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-I พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
24.11858058Ballon-Jโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-J พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
25.11858058Ballon-Kโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-K พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
26.11858058Ballon-Lโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-L พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
27.11858058Ballon-Nโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-N พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
28.11858058Ballon-Oโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-O พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
29.11858058Ballon-Qโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-Q พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
30.11858058Ballon-Rโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-R พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
31.11858058Ballon-Sโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-S พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
32.11858058-Ballon-Uโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-U พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
33.11858058Ballon-Vโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-V พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
34.11858058Ballon-Wโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-W พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
35.11858058Ballon-Xโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-X พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
36.11858058Ballon-Yโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-Y พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
37.11858058Ballon-1โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-1 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
38.11858058Ballon-2โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-2 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
39.11858058Ballon-3โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-3 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
40.11858058Ballon-4โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-4 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
41.11858058Ballon-5โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-5 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
42.11858058Ballon-6โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-6 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
43.11858058Ballon-8โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-8 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
44.11858058Ballon-9โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-9 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
45.11858058Ballon-10โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-10 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
46.11858058Ballon-11โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-11 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
47.11858058Ballon-12โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-12 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
48.11858058Ballon-13โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-13 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
49.11858058Ballon-14โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-14 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
50.11858058Ballon-15โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-15 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
51.11858058Ballon-16โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-16 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
52.11858058Ballon-17โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-17 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
53.151180093FF-149B-SCโซฟาลายสก็อต 2 ที่นั่ง รุ่น SCOTTY A-B มี 2 ขนาด A ขนาด ก1800xล650xส800มม. B ขนาด ก2000xล650xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
54.342580083S-FF-156-RD-CHILLYโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง รุ่น CHILLY สีชมพู พร้อมหมอน 3 ใบ ขนาด ก1000xล2300xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
55.261980073S-FF157-BW-CLASSYโซฟา 2 ที่นั่ง รุ่น CLASSY สีดำ พร้อมหมอน 4 ใบ ขนาด ก1000xล1800xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
56.241780003S-FF158RD-CHERRYโซฟา 2 ที่นั่ง รุ่น CHERRY สีชมพู พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาด ก1000xล1800xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
57.261980073S-FF939โซฟาหลุยส์ 2 ที่นั่ง รุ่น S-FF939 ขนาด ก1800xล900xส1300มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
58.342580083S-039B-FIJI-Bโซฟานอน 2 ที่นั่ง รุ่น FIJI ขนาด ก1700xล600มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
59.12900015S-FF123C-1โซฟานอน รุ่น S-FF123C-1 ขนาด ก1700xล700มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
60.413080058S-S001A-Lโซฟาหนังเงา รุ่น S-S001A-L Bicast ขนาด ก1600xล2600xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
61.342580083FF-2009-2-3-4โซฟาแฟชั่น พร้อมสตูล รุ่น FF-2009 โซฟาขนาด ก900xล2900xส900มม. สตูลขนาด ก700xล850มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
62.261980073S-FF1008-6โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-6 สีครีม ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
63.261980073S-FF1008-3โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-3 สีเขียว ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
64.261980073S-FF1008-9โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-9 สีม่วง ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
65.261980073S-FF1008-5โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-5 สีน้ำเงิน ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
66.261980073S-201-1โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
67.261980073S-201-2โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
68.261980073S-201-3โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-3 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
69.151180093S-A121-RDโซฟาแฟชั่น รุ่น S-A121RD หุ้มผ้า พร้อมหมอน -ขนาดโดยรวม ก1900xล900xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
70.151180093S-A121BWโซฟาแฟชั่น รุ่น S-A121BW หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล900xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
71.171300055S-A34โซฟาแฟชั่น รุ่น S-A34 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1950xล800xส980มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
72.131020077S-124Aโซฟาแฟชั่น รุ่น S-124A โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
73.131020077S-124Bโซฟาแฟชั่น รุ่น S-124B โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
74.483580033FF-168Dโซฟาแฟชั่น รุ่น FF-168D-E-F วัสดุหุ้มด้วยผ้า ขนาด 1200x2100x900x1800 เซ็นติเมตร ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่ง 450 เซ็นติเมตร โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
75.13980023LSCL-T168โซฟาผ้าหลุยส์ โครงไม้เนื้อแข็ง ป้องกันมอดฟองน้ำคุณภาพสูงเกรด A ผ้าหลุยส์ นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพดี สามารถเลือกลายผ้าได้ ให้ความสบาย และเลือกสั่งเบดซ้าย-ขวาได้ สินค้าสั่งผลิต 30 วันโซฟาแฟชั่น แฟนต้า