แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.10810093TOMMYโต๊ะกลางกระจก ทอมมี่ ขนาดก1300xล800xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
2.90668018LOFTYโต๊ะกลางกระจก ลอฟตี้ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
3.79588038BRAVEโต๊ะกลางกระจก เบรฟ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
4.79588038BRAVEโต๊ะกลางกระจก ลอฟตี้ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
5.73548098STRIVEโต๊ะกลางกระจก สไตค์ ขนาดก1000xล500xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
6.79588038LOREโต๊ะกลางกระจก รอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
7.95708058ERUDITFEโต๊ะกลางกระจก อีรูไดท์ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
8.11830020TANGOโต๊ะกลางกระจก แทงโก้ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
9.10810093MILEY-Aโต๊ะกลางกระจก ไมเ่ล่ย์-เอขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะแฟชั่น FANTA
10.10810093MILEY-Bโต๊ะกลางกระจก ไมเ่ล่ย์-บีขนาดก1000xล1000xส400มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
11.24178004EMILY-Bโต๊ะกลางกระจก เอ็มมีลี-บีขนาด ก600xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
12.24178004RICO-Dโต๊ะกลางกระจก ริโค-ดี ขนาดก600xล400xมม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
13.24178004TIDAโต๊ะกลางกระจก ทีดา ขนาด ก600xล400มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟาFANTA
14.36270046SERVE-Bโต๊ะกลางกระจก เซิร์ฟ-บี ขนาด ก600xล430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
15.24178004DIVA-Aโต๊ะกลางกระจก ดีว่า-เอ ขนาด ก500xล500xส420มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
16.21158034FREEKOโต๊ะกลางกระจก ฟรีโก้ ขนาด ก450xล650มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟาFANTA
17.21158034FREEKO-Bโต๊ะกลางกระจก ฟรีโก้-บี ขนาด ก450xล650มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
18.48358034BARโต๊ะกลางกระจก บาร์ ขนาด ก500xล500xส510มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
19.59438014DUOโต๊ะกลางกระจก ดูโอ ขนาด เอ ก400xล400xส400มม. บี ก360xล360xส360มม. ซี ก330xล330xส330มม.โต๊ะกลางโซฟา FANTA
20.59438014DAISOโต๊ะกลางกระจก ไดโซย์ ขนาด ก500xล500xส510มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
21.40300050EUFAโต๊ะกลางกระจก ยูฟ่า ขนาด ก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
22.37280080NANIโต๊ะกลางกระจก นานี่ ขนาด ก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
23.37280080PEPEโต๊ะกลางกระจก เปเป่ ขนาด ก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
24.37280080LAMOSโต๊ะกลางกระจก ลามอส ขนาด ก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
25.37280080KAKOโต๊ะกลางกระจก กาโก้ ขนาด ก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
26.33248048EMILY-Aโต๊ะกลางกระจก เอ็มมีลี-เอ ขนาด ก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบโต๊ะกลางโซฟา FANTA
27.40300050YANNIโต๊ะกลางกระจก ยานี่ ขนาด ก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ ไม้โต๊ะกลางโซฟา FANTA
28.37280080RICO-Aโต๊ะกลางกระจก ริโค-เอ ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
29.37280080RICO-B1โต๊ะกลางกระจก ริโค-บีหนึ่ง ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
30.37280080RICO-B2โต๊ะกลางกระจก ริโค-บีสอง ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
31.37280080RICO-B3โต๊ะกลางกระจก ริโค-บีสาม ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
32.36270046RICO-C1โต๊ะกลางกระจก ริโค-ซีหนึ่ง ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
33.36270046RICO-C2โต๊ะกลางกระจก RICO-ซีสอง ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
34.36270046RICO-C3โต๊ะกลางกระจก ริโค-ซีสาม ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
35.40300050WINNY-Aโต๊ะกลางกระจก วินนี่-เอขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
36.40300050WINNY-Bโต๊ะกลางกระจก วินนี่-บีขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
37.43320020DIVA-Bโต๊ะกลางกระจก ดีว่า-บี ขนาด ก800xล800xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
38.40298024CRUZEโต๊ะกลางกระจก ครูช ขนาดก1000xล540xส410มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
39.36270046MONACOโต๊ะกลางกระจก ฟาลี ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
40.36270046ELITTEโต๊ะกลางกระจก เอลลิท ขนาดก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
41.48358033SERVE-Aโต๊ะกลางกระจก เซร์ฟ-เอ ขนาดก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ ไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
42.47350026COTTAโต๊ะกลางกระจก คอตต้า ขนาดก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ ไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
43.47350026SMILEโต๊ะกลางกระจก สมายล์ ขนาดก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ ไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
44.47350026TRITONโต๊ะกลางกระจก ไตรตัน ขนาดก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ ไม้ โต๊ะกลางโซฟา
45.27200000JERIโต๊ะกลางกระจก เจอรี่ ขนาดก800xล450xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา FANTA
46.32240040CORRINโต๊ะกลางกระจก คอรีน ขนาดก1100xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา FANTA
47.27200000VALORAโต๊ะกลางกระจก วาโลร่า ขนาดก800xล450xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา FANTA
48.27200000HAMLINโต๊ะกลางกระจก แฮมลิน ขนาดก800xล450xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา FANTA
49.32240040AVANISโต๊ะกลางกระจก อเวนิส ขนาดก800xล450xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
50.44328028BOSTONโต๊ะกลางกระจก บอสตัน ขนาดก900xล550xส480มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
51.83620070MODA-Aโต๊ะกลางกระจก โมด้า-เอ ขนาดก1200xล700xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาไฟเบอร์ มี 3 สี สีแดง.สีดำ.สีขาวโต๊ะกลางโซฟา FANTA
52.46348098LACCAFEโต๊ะกลางกระจก ลาคาเฟ่ ขนาดก900xล450xส470มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
53.93690016DRAWโต๊ะกลางกระจก ดรอว์ ขนาดก1000xล400xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
54.98730056MELLOWโต๊ะกลางกระจก เมลโล่ ขนาดก1000xล600xส450มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
55.56420070NORA-Bโต๊ะกลางหินอ่อน โนรา-เอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
56.56420070NORA-Aโต๊ะกลางหินอ่อน โนรา-เอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
57.56420070NORA-Cโต๊ะกลางหินอ่อน โนรา-เอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
58.56420070NORA-Dโต๊ะกลางหินอ่อน โนรา-ดี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
59.56420070NORA-Fโต๊ะกลางหินอ่อน โนรา-เอฟ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
60.68420000NORA-Eโต๊ะกลางหินอ่อน โนรา-อี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
61.67500050MIRACLE-Aโต๊ะกลางหินอ่อน มิราเคิล-เอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
62.67500050MIRACLE-Bโต๊ะกลางหินอ่อน มิราเคิล-บี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
63.67500050MIRACLE-Cโต๊ะกลางหินอ่อน มิราเคิล-ซี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
64.67500050MIRACLE-Fโต๊ะกลางหินอ่อน มิราเคิล-เอฟ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
65.67500050MIRACLE-Eโต๊ะกลางหินอ่อน มิราเคิล-อี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
66.67500050MIRACLE-Dโต๊ะกลางหินอ่อน มิราเคืล-ดี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
67.67500050MIRACLE-Gโต๊ะกลางหินอ่อน มิราเคืล-จี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
68.85630006NOTIM-Cโต๊ะกลางหินอ่อน โนทีม-เอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
69.85630006NOTIM-Aโต๊ะกลางหินอ่อน โนทีม-เอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
70.85630006NOTIM-Bโต๊ะกลางหินอ่อน โนทีม-บี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
71.85630006NOTIM-Fโต๊ะกลางหินอ่อน โนทีม-เอฟ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
72.85630006NOTIM-Dโต๊ะกลางหินอ่อน โนทีม-ดี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
73.85630006NOTIM-Eโต๊ะกลางหินอ่อน โนทีม-อี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
74.85630006ENTICH-Cโต๊ะกลางหินอ่อน เอ็นทีช-ชี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
75.85630006ENTICH-Bโต๊ะกลางหินอ่อน เอ็นทีช-บี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANT
76.85630006ENTICH-Aโต๊ะกลางหินอ่อน เอ็นทีช-เอขนาดกก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
77.85630006ENTICH-Eโต๊ะกลางหินอ่อน เอ็นทีช-อี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANT โต๊ะกลางโซฟา FANTA
78.85630006ENTICH-Dโต๊ะกลางหินอ่อน เอ็นทีช-ดี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
79.78580030SHIIMMER-Aโต๊ะกลางหินอ่อน ซิมมอร์-เอ ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
80.78580030SHIIMMER-Bโต๊ะกลางหินอ่อน ซิมมอร์-บี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANT
81.78580030SHIIMMER-Cโต๊ะกลางหินอ่อน ซิมมอร์-ซี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA
82.78580030SHIIMMER-Dโต๊ะกลางหินอ่อน ซิมมอร์-ดี ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANTA โต๊ะกลางโซฟา FANTA
83.54400000GETโต๊ะกลางหินอ่อน เกท ขนาดก1200xล650xส450มม.หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้ โต๊ะกลางโซฟา FANT
84.24178003FF-213D-RICO-Dโต๊ะกลางหน้าท๊อปกระจก Size : 60 x 60 x 40 cm. ขาโครเมี่ยมเงา โต๊ะกลางโซฟา แฟนต้า
85.43320020GT-FF-206-FIFAโต๊ะกลางกระจก รุ่น FIFA โครงสร้างเหล็กและอลูมิเนียม ชุบโครเมี่ยม ท๊อปกระจก ขนาด 1100x600x450มม. โต๊ะกลางโซฟา แฟนต้า
86.26198074WT-M76โต๊ะกลางไม้ วินเทจ รุ่น MT-M76 ขนาด ก500xล500xส400มม. โต๊ะกลางโซฟา แฟนต้า
87.53398073WT-M73โต๊ะกลางโซฟาไม้ วินเทจ รุ่น WT-M73 ขนาด ก1100xล560xส400มม. โต๊ะกลางโซฟา แฟนต้า
88.13998047WT-FF265โต๊ะกลางไม้ วงกลมหมุนได้ รุ่น WT-FF265 ขนาด ก800xล800xส325มม. โต๊ะกลางโซฟา แฟนต้า
89.12918039WT-FF266โต๊ะกลางไม้ วงกลมหมุนได้ รุ่น WT-FF266 ขนาด ก650xล905xส320มม. โต๊ะกลางโซฟา แฟนต้า
90.30300000WINNY-C(ราคาพิเศษ)(ไม่รวมค่าจัดส่ง)โต๊ะกลางกระจก วินนี่-ซี ขนาด ก1100xล600xส430มม.หน้าท็อปกระจก-โครงขาเหล็ก อลูมิเนียบ โต๊ะแฟชั่น FANTA โต๊ะกลางโซฟาFANTA