แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะแฟชั่น โซฟาแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก ชั้นแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.372780053FF-696ชุดโต๊ะอาหารไม้กลม ขนาด 1300x800มม. รุ่นKENTON จำนวน6ที่นั่ง ท็อบโต๊ะหินอ่อน ขาไม้ เก้าอี้โครงไม้หุ้มเบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
2.191480098OPEN-Aโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
3.191480098OPEN-Bโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
4.191480098OPEN-Dโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
5.191480098OPEN-Cโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
6.282100035STAR-Aโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
7.282100035STAR-Bโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
8.282100035STAR-Cโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
9.282100035STAR-Dโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
10.372780053TAURUS-Aโต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
11.342580083TAURS-Bโต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
12.372780053COOLERโต๊ะอาหารหินอ่อน คูเลอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
13.413100085SMARTโต๊ะอาหารหินอ่อน สมาร์ท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
14.513780003MILLANAโต๊ะอาหารหินอ่อน มิลลาน่า ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
15.453380063SILVERโต๊ะอาหารหินอ่อน ซิลเวอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
16.735480098SPLENDIDโต๊ะอาหารหินอ่อน สเปลนดิด ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
17.674980023GALLANTโต๊ะอาหารหินอ่อน กาล์แลท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1600xส760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะหนัง โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
18.654880088BURLYโต๊ะอาหารหินอ่อน เบอร์ลี่ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
19.83618043RENEEโต๊ะอาหารไม้ รีนี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส750มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล430xส860.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
20.151180093TEXASโโต๊ะอาหารไม้ เท็กซัส ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส1200มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
21.372780053OHRMBEANโต๊ะอาหารไม้ ฮอร์มบีม ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.4xล990xส1820.8มม.ขนาดเก้าอี้ ก490.5xล410.5xส1800มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
22.372780053WILSONโต๊ะอาหารไม้ วิลสัน ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล990xส1830มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล450xส1070มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
23.423180093SANDANIAโต๊ะอาหารไม้ แซนดาเนียร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.8xล990xส182.80มม.ขนาดเก้าอี้ ก480xล410xส970.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
24.594380013LAVENDERโต๊ะอาหารไม้ วีเวนเดอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล1060xส2100มม.ขนาดเก้าอี้ ก510xล400xส1040มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
25.201498022TABLE-ANDORRAโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น แอนดอร่า ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
26.201498022TABLE-BOLIVIAโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น โบลิเวีย ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
27.201498022TABLE-BELIZEโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เบียบลิซิ ขนาด ก1300ส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
28.201498022TABLE-SYRIAโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ไซเรีย ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
29.201498022TABLE-SUDANโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ซูดาน โต๊ะขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
30.201498022TABLE-KENTONโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เคนตั้น ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า