แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสนาม Outdoor โต๊ะแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เตียงไม้ธรรมชาติ ตู้วางทีวี โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ของตกแต่ง ตู้โชว์ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แนวทันสมัย เตียงราคาพิเศษ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก เตียงไม้-หัวเบาะ ชั้นแฟชั่น เตียงไม้แฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.141058028BRIGHTชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่นไบท์ ขนาด1ก500xส640มม.ขนาด2ก660xล690xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
2.141098082STRUGGLEชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่นสตักเจอร์ ขนาด1ก520xส580มม.ขนาด2ก630xล700xส650มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
3.161238071RADIANTชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่นเรเดียน ขนาด1ก600xส570มม.ขนาด2ก630xล650xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
4.13998047SAFARIชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น ซาฟารี ขนาด1ก520xส580มม.ขนาด2ก640xล800xส500มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
5.13998047ITALYชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น อิตาลี่ขนาด1ก600xส580มม.ขนาด2ก640xล800xส500มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
6.201498022VANIDAชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น วนิดา ขนาด1ก600xส650มม.ขนาด2ก660xล690xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
7.74550026ZAMPO-Bชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น แซมโป-บี ขนาด1ก600xส580มม.ขนาด2ก440xล440xส480มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
8.94700050KODERLA-Aชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น โคเดอร่า-เอ ขนาด1ก600xส650มม.ขนาด2ก620xล450xส890มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
9.97720020KODERLA-Bชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น โคเดอร่า-บี ขนาด1ก600xส650มม.ขนาด2ก620xล450xส890มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTAF
10.11878085SKY-Aชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น สกาย-เอ ขนาด1ก600xส650มม.ขนาด2ก600xล700xส890มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
11.11838031SKY-Bชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น สกาย-บี ขนาด1ก600xส650มม.ขนาด2ก600xล700xส890มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
12.241780003FUNNYชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น ฟันส์นี่ ขนาด1ก600xล600xส640มม.ขนาด2ก710xล770xส760มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
13.151180093MERRYชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น เมอรี่ ขนาด1ก620xล650xส760มม.ขนาด2ก500xล500xส520มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
14.80598074MALDIF-Aชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น มัลดีฟ-เอ ขนาด1ก760xส610มม.ขนาด2ก550xล600xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
15.80598074MALDIF-Bชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น มัลดีฟ-บี ขนาด1ก760xส610มม.ขนาด2ก550xล600xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
16.80598074FF-637ชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น SEASON (ซีซั่นส์น)ขนาด1ก760xส610มม.ขนาด2ก550xล600xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
17.161238071MALDIF-Bชุดสนามหวาย3ที่นั่ง รุ่น เอ็นจอย FF-561 ขนาด1ก630xส680มม.ขนาด2ก530xล590xส770มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
18.171298052KODERLA-Bชุดสนามหวาย3ที่นั่ง รุ่น เซอิง ขนาด1ก600xส400มม.ขนาด2ก590xล610xส750มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
19.231720022RELAXชุดสนามหวาย2ที่นั่ง รุ่น รีแลค ขนาด1ก800xส700มม.ขนาด2ก590xล610xส750มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
20.241780003HAWAIชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น ฮาวาย ขนาด1ก700xส700มม.ขนาด2ก580xล560xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
21.261980073EASYชุดสนามหวาย3ที่นั่ง รุ่น อีซี่ ขนาด1ก800xส700มม.ขนาด2ก570xล510xส800มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
22.261980073FERTFECTชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น เฟอร์เฟค ขนาด1ก620xล500xส880มม.ขนาด2ก800xล800xส700มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
23.181380063ORIENTALชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น ออเรทรัล ขนาด1ก780xส720มม.ขนาด2ก570xล660xส820มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
24.251858008JIGSAWชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น จิกซอ ขนาด1ก900xล900xส740มม.ขนาด2ก550xล550xส880มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
25.241780003STEPชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น สเตป ขนาด1ก680xส710มม.ขนาด2ก580xล530xส880มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
26.211580033SAKURAชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น ซากูระ ขนาด1ก650xล650xส680มม.ขนาด2ก600xล560xส810มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
27.221658038GREENชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น กรีน FF-558 ขนาด1ก700xส710มม.ขนาด2ก570xล530xส780มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
28.241780003PRINCESSชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น พรินเชต ขนาด1ก1200xล700xส720มม.ขนาด2ก560xล470xส900มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
29.241780003VIVA-Bชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น วีว่า-บี ขนาด1ก790xล790xส700มม.ขนาด2ก640xล800xส500มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
30.241780003VIVA-Aชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น วีว่า-เอ ขนาด1ก790xล790xส700มม.ขนาด2ก640xล800xส500มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
31.191438041SKY-Aชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น สกาย-เอ ขนาด1ก800xส650มม.ขนาด2ก600xล700xส980มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTAA
32.191438041SKY-Bชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น สกาย-บี ขนาด1ก800xส650มม.ขนาด2ก600xล700xส980มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTAA
33.261980073SOFLAชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น โซเฟียร์ ขนาด1ก100xล700xส760มม.ขนาด2ก540xล520xส1030มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTA
34.332500075KOBEชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น โกเบ ขนาด1ก620xล620xส900มม.ขนาด2ก130xล620xส900มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTAA
35.261980073TIPCOชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น ทิปโก้ ขนาด1ก620xล620xส900มม.ขนาด2ก1450xล620xส900มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTAA
36.342580083DORISชุดสนามหวาย4ที่นั่ง รุ่น โดริช ขนาด1ก1500xล900xส720มม.ขนาด2ก430xล520xส920มม. หวายเทียม ชุดโต๊ะแฟชั้น FANTAA
37.211580033FF-557ชุดโต๊ะอาหารหวายเทียม 4 ที่นั่ง CODE: FF-557 วัสดุ: หวายเทียม ขนาดโต๊ะ: 70×71 ซม. ขนาดเก้าอี้:58x56x80 ซม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
38.221658038FF-558ชุดโต๊ะอาหารหวายเทียม 4 ที่นั่ง CODE: FF-558 วัสดุ: หวายเทียม ขนาดโต๊ะ: 70×71 ซม. ขนาดเก้าอี้: 57x53x78 ซม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
39.241780003FF-523ชุดอาหารหวายเทียม 4 ที่นั่ง CODE: FF-523 ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
40.118380031GC-1018ชุดโต๊ะสนามหวาย รุ่น GC-1018 ประกอบด้วย 1.โต๊ะกลาง ขนาด ก600xล1000xส400มม. 2.โต๊ะข้าง ขนาด ก600xล600xส400มม. 3.เก้าอี้ 1 ที่นั่ง ขนาด ก500xล800xส700มม. 4.เก้าอี้ 2 ที่นั่ง ขนาด ก500xล1400xส700มม. 5.เก้าอี้ 3 ที่นั่ง ขนาด ก500xล1900xส700มม. ชุดโต๊ะแฟ
41.302288088GC-1107ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1107 โต๊ะขนาด ก800xล800xส740มม. เก้าอี้ขนาด ก530xล450xส760มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
42.201540079GC-1138ชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น GC-1138 โต๊ะขนาด ก500xล500xส500มม. เก้าอี้ขนาด ก520xล470xส800มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
43.342580083GC-1160ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1160 โต๊ะขนาด ก700xล1200xส380มม. เก้าอี้ 1 ที่นั่ง ขนาด ก650xล430xส800มม. เก้าอี้ 2 ที่นั่ง ขนาด ก450xล1350xส800มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
44.251892054GC-1169ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1169 โต๊ะขนาด 800xล800xส750มม. เก้าอี้ขนาด ก600xล450xส670มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
45.312332048GC-1170ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1170 โต๊ะขนาด ก650xล1250xส700มม. เก้าอี้ขนาด ก610xล450xส820มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
46.261980073GC-1198ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1198 โต๊ะขนาด ก600xล1200xส730มม. เก้าอี้ขนาด ก540xล470xส880มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
47.191452060GC-1230ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1230 โต๊ะขนาด ก800xล800xส700มม. เก้าอี้ขนาด ก540xล440xส880มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
48.171320082GC-1268ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1268 โต๊ะขนาด ก800xล800xส700มม. เก้าอี้ขนาด ก540xล440xส880มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
49.171309067GC-1298BWชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น GC-1298BW โต๊ะขนาด ก500xล500xส700มม. เก้าอี้ขนาด ก580xล580xส770มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
50.171309067GC-1298WTชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น GC-1298WT โต๊ะขนาด ก500xล500xส700มม. เก้าอี้ขนาด ก580xล580xส770มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
51.352640064GC-1315ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1315 โต๊ะขนาด ก1050xล1050xส800มม. เก้าอี้ขนาด ก700xล340xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
52.352640064GC-1316ชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น GC-1316 โต๊ะขนาด ก1050xล1050xส800มม. เก้าอี้ขนาด ก700xล340xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
53.79590065GC-FF-501-ZAMชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น FF-501-ZAM โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส580มม. เก้าอี้ขนาด ก440xล440xส840มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
54.74550025GC-FF-502A-ZAMPO-Aชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น FF-502A-ZAMPO-A โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส580มม. เก้าอี้ขนาด ก440xล440xส840มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
55.241780003GC-FF-552-FUNNYชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น FF-552-FUNNY โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส640มม. เก้าอี้ขนาด ก710xล770xส760มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
56.80598073GC-FF-637-SEASONชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น GC-FF-637-SEASON โต๊ะ ขนาด ก760xล760xส610มม. เก้าอี้ขนาด ก550xล600xส780มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
57.161238071GC-FF-561-ENJOYชุดโต๊ะสนามหวาย 3 ที่นั่ง รุ่น GC-FF-561-ENJOY โต๊ะ ขนาด ก630xล630xส680มม. เก้าอี้ขนาด ก530xล590xส770มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
58.171298052GC-FF-562-SAYINGชุดโต๊ะสนามหวาย 3ที่นั่ง รุ่น FF-562-SAYING โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส580มม. เก้าอี้ขนาด ก440xล440xส840มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
59.261980073GC-FF-550-FERFECTชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น FF-550-FERFECT โต๊ะ ขนาด ก620xล500xส880มม. เก้าอี้ขนาด ก800xล800xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
60.211580033GC-FF-557-IDOLชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น FF-557-IDOL โต๊ะ ขนาด ก700xล700xส710มม. เก้าอี้ขนาด ก580xล560xส800มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
61.221658038GC-FF-558-GREENชุดโต๊ะสนามหวาย 4 ที่นั่ง รุ่น FF-558-GREEN โต๊ะ ขนาด ก700xล700xส710มม. เก้าอี้ขนาด ก570xล530xส780มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
62.13998047HT-M72-PARISชุดน้ำชา รุ่น HT-M72 PARIS ขนาดโต๊ะ ก560xล560xส545มม. ขนาดเก้าอี้ ก600xล470xส750มม. วัสดุหลัก โต๊ะไม้ เก้าอี้โครงไม้ เบาะผ้า ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
63.11878085FF-624-EURO-Eชุดน้ำชา รุ่น FF-624-EURO-E ขนาดโต๊ะ ก600xล600xส625มม. ขนาดเก้าอี้ ก620xล450xส730มม. วัสดุหลัก โต๊ะไม้ เก้าอี้โครงไม้ เบาะผ้า ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
64.11878085FF-624-EURO-Fชุดน้ำชา รุ่น FF-624-EURO-F ขนาดโต๊ะ ก600xล600xส625มม. ขนาดเก้าอี้ ก620xล450xส730มม. วัสดุหลัก โต๊ะไม้ เก้าอี้โครงไม้ เบาะผ้า ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
65.11878085FF-624-EURO-Gชุดน้ำชา รุ่น FF-624-EURO-G ขนาดโต๊ะ ก600xล600xส625มม. ขนาดเก้าอี้ ก620xล450xส730มม. วัสดุหลัก โต๊ะไม้ เก้าอี้โครงไม้ เบาะผ้า ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
66.11878085FF-624-EURO-Hชุดน้ำชา รุ่น FF-624-EURO-G ขนาดโต๊ะ ก600xล600xส625มม. ขนาดเก้าอี้ ก620xล450xส730มม. วัสดุหลัก โต๊ะไม้ เก้าอี้โครงไม้ เบาะผ้า ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
67.29218043S-FST07BWเก้าอี้สตูล 2 ที่นั่ง รุ่น S-FST07BW สีน้ำตาล สี่เหลี่ยม เปิดเก็บของได้ ขนาด ก1000xล470xส440มม. เก้าอี้สตูล แฟนต้า ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
68.20150025AC-FF443-442ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-443-442 เก้าอี้ขนาด ก510xล510xส700มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
69.18138064FF-439-440ชุดโต๊ะสนาม อลูมีเนียม รุ่น FF-439-440 เก้าอี้ขนาด ก580xล530xส700มม. โต๊ะขนาด ก800xล800xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
70.16122048FF-439-446ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-439-446 เก้าอี้ขนาด ก580xล530xส700มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
71.16122048FF-439-447ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-439-447 เก้าอี้ขนาด ก580xล530xส700มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
72.16122048FF-439-448ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-439-448 เก้าอี้ขนาด ก580xล530xส700มม. โต๊ะ ขนาด ก800xล800xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
73.16122047FF-439-450ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-439-450 เก้าอี้ขนาด ก580xล530xส700มม. โต๊ะ ขนาด ก800xล800xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
74.18138063FF-408-412ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-408-412 เก้าอี้ขนาด ก510xล510xส720มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
75.13102078FF-408-411ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-408-411 เก้าอี้ขนาด ก510xล510xส720มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
76.26194020FF-437-449ชุดโต๊ะสนามอลูมิเนียม รุ่น FF-437-449 เก้าอี้ขนาด ก560xล400xส1000มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
77.20150026FF-443-441โต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-443-441 เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส700มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
78.13102078FF-445-444YWโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-445-444YW เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส720มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
79.13102078FF-445-444RADโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-445-444RAD เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส720มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
80.13102078FF-445-444Buleโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-445-444Bule เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส720มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
81.13102078FF-445-444Oraโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-445-444Ora เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส720มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
82.13102078FF-445-444blackโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-445-444black เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส720มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
83.15112012FF-459-BOOM-greenโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-459-BOOM-green เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส730มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
84.15112012FF-459-BOOM--Yellowโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-459-BOOM- Yellow เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส730มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
85.15112012FF-459-BOOM-Radโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-459-BOOM- Rad เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส730มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
86.15112012FF-459-BOOM-Orangeโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-459-BOOM- Orange เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส730มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
87.15112012FF-459-BOOM-blackโต๊ะสนาม อลูมิเนียม รุ่น FF-459-BOOM-black เก้าอี้ ขนาด ก510xล510xส730มม. โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส700มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
88.39290015ARTIS-MARKชุดโต๊ะบาร์ ชุดโมเดิร์น รุ่น ARTIS-MARK โต๊ะขนาด ก600xล600xส1050มม. เก้าอี้ขนาด ก370xล370xส800 มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า มี 4 สี สีขาว,สีดำ,สีน้ำเงิน,สีแดง
89.39290016ARTIS-MARKชุดโต๊ะบาร์ ชุดโมเดิร์น รุ่น ARTIS-MARK โต๊ะขนาด ก600xล600xส1050มม. เก้าอี้ขนาด ก370xล370xส800 มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า มี 4 สี สีขาว,สีดำ,สีน้ำเงิน,สีแดง
90.39290016ARTIS-MARKชุดโต๊ะบาร์ ชุดโมเดิร์น รุ่น ARTIS-MARK โต๊ะขนาด ก600xล600xส1050มม. เก้าอี้ขนาด ก370xล370xส800 มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า มี 4 สี สีขาว,สีดำ,สีน้ำเงิน,สีแดง
91.39290016ARTIS-MARKชุดโต๊ะบาร์ ชุดโมเดิร์น รุ่น ARTIS-MARK โต๊ะขนาด ก600xล600xส1050มม. เก้าอี้ขนาด ก370xล370xส800 มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า มี 4 สี สีขาว,สีดำ,สีน้ำเงิน,สีแดง
92.11858058Ballon-A4โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A4 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
93.11858058Ballon-7โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-7 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
94.402980023S-FF163Aชุดโต๊ะไม้ รุ่น S-FF163A ประกอบด้วย เก้าอี้ 1 ที่นั่ง 1 ชิ้น ขนาด ก710xล750xส910มม. เก้าอี้ 3 ที่นั่ง 2 ชิ้น ขนาด ก710xล1750xส910มม. โต๊ะกลาง ขนาด 1 ชิ้นก590xล1200xส470มม. โต๊ะข้าง ขนาด 1 ชิ้น ก590xล590xส470มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
95.03061S-FF172ชุดโต๊ะไม้ รุ่น S-FF172 ประกอบด้วย เก้าอี้ 1 ที่นั่ง 1 ชิ้น ขนาด ก680xล710xส820มม. เก้าอี้ 3 ที่นั่ง 2 ชิ้น ขนาด ก680xล1680xส820มม. โต๊ะกลาง ขนาด 1 ชิ้นก590xล120xส470มม. โต๊ะข้าง ขนาด 1 ชิ้น ก590xล590xส470มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า
96.402980023S-FF173Bชุดโต๊ะไม้ รุ่น S-FF173B ประกอบด้วย เก้าอี้ 3 ที่นั่ง 1 ชิ้น ขนาด ก710xล720xส910มม. เก้าอี้ 1 ที่นั่ง 2 ชิ้น ขนาด ก710xล1720xส910มม. โต๊ะกลาง ขนาด 1 ชิ้นก590xล1200xส470มม. โต๊ะข้าง ขนาด 1 ชิ้น ก590xล590xส470มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า