แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสนาม Outdoor โต๊ะแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เตียงไม้ธรรมชาติ ตู้วางทีวี โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ของตกแต่ง ตู้โชว์ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แนวทันสมัย เตียงราคาพิเศษ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก เตียงไม้-หัวเบาะ ชั้นแฟชั่น เตียงไม้แฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.342580083DT-M75ชุดโต๊ะอาหารไม้ 6 ที่นั่ง รุ่นCanberra โต๊ะขนาด1500x900x740มม. / เก้าอี้ขนาด460x440x1000มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
2.644780053[IMPORT]DT-FF-28ชุดโต๊ะอาหารเหลี่ยมหินอ่อน 6 ที่นั่ง 1.6 เมตร ขนาด ก900xล1600xส740มม. 8 ที่นั่ง 1.8 เมตร ขนาด ก1000xล1800xส740มม. 10 ที่นั่ง 2.1 เมตร ขนาด ก1100xล2100xส740มม. เก้าอี้ขนาด ก490xล430xส900มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
3.644780053[IMPORT]DT-FF75-1ชุดโต๊ะอาหารเหลี่ยมหินอ่อน 6 ที่นั่ง 1.6 เมตร ขนาด ก900xล1600xส740มม. 8 ที่นั่ง 1.8 เมตร ขนาด ก1000xล1800xส740มม. 10 ที่นั่ง 2.1 เมตร ขนาด ก1100xล2100xส740มม. เก้าอี้ขนาด ก490xล430xส900มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
4.402980023[IMPORT]FF-691-ANDORRAชุดโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น แอนดิร่า โต๊ะหิน ขนาด ก1300xส80 มม. เก้าอี้ ขนาด ก450xล430xส980มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
5.402980023[IMPORT]FF-692-BOLIVIAชุดโต๊ะอาหารหินกลม 6 ที่นั่ง รุ่น โบลิเวีย โต๊ะหินขนาด ก1300xส800มม. เก้าอี้ขนาด ก450xล430xส980มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
6.402980023[IMPORT]FF-693-BELIZEชุดโต๊ะอาหารหินกลม 6 ที่นั่ง รุ่น เบียบลิซิ โต๊ะ ขนาด ก1300xส800มม. เก้าอี้ ขนาด ก450xล430xส980มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
7.402980023[IMPORT]FF-694-SYRIAชุดโต๊ะอาหารหินกลม 6 ที่นั่ง โต๊ะขนาด ก1300xส800มม. เก้าอี้ขนาด ก450xล430xส980มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
8.413100085[IMPORT]FF-695-SUDANชุดโต๊ะอาหารหินกลม 6 ที่นั่ง รุ่น ซูดาน โต๊ะขนาด ก1300xส800มม. เก้าอี้ ขนาด ก450xล430xส980มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
9.402980023[IMPORT]FF-696-KENTONชุดโต๊ะอาหารหินกลม 6 ที่นั่ง โต๊ะขนาด ก1300xส800มม. เก้าอี้ขนาด ก450xล430xส980มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
10.413098082DT-M69-WOODLANDชุดโต๊ะอาหารไม้ 6 ที่นั่ง WOODLAND โต๊ะขนาด ก1820xล990xส740มม. เก้าอี้ขนาด ก550xล480xส1040มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
11.342580083DT-M75-CANBERRAชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง CANBERRA โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก460xล440xส1000มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
12.402980023DT-M68-WILLYชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง WILLY โต๊ะ ขนาด ก1800xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก580xล480xส990มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
13.423180093DT-M67-LUGANOชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง LUGANO โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก460xล440xส1000มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
14.402980023DT-M66-VANCOUVERชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง VANCOUVER โต๊ะ ขนาด ก1600xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก560xล465xส990มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
15.312298002DT-M65-PANCYชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง PANCY โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก440xล430xส930มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
16.332498072DT-M64-VICTORIAชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง VICTORIA โต๊ะ ขนาด ก1200xล1200xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก520xล425xส9250มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
17.261980073DT-M62-HAROLDชุดโต๊ะอาหาร 5 ที่นั่ง HAROLD โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก520xล430xส970มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
18.261980073DT-M61-ALMONDชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง ALMOND โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก520xล430xส970มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
19.342580083DT-M60-CAMBRIGEชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง CAMBRIGE โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก520xล465xส990มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
20.312298002DT-M59-OLIVERชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง OLIVER โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก430xล420xส900มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
21.402980023[IMPORT]DT-M58-KIVEชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง KIVE (ไม้ยาง) โต๊ะ ขนาด ก1820xล990xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก550xล480xส1040มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
22.292180043DT-M57-HARRISชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง HARRIS โต๊ะ ขนาด ก1500xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก480xล510xส1060มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
23.413100085[IMPORT]DT-FF672-SMARTชุดโต๊ะอาหารไม้ 6 ที่นั่ง SMART โต๊ะ ขนาด ก1300xล1300xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก430xล450xส950มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
24.13980023DT-M53-CARNATIONชุดโต๊ะอาหารไม้ 4 ที่นั่ง CARNATION โต๊ะ ขนาด ก1200xล750xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก430xล420xส900มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
25.13980023DT-M52-TULIPชุดโต๊ะอาหารไม้ 4 ที่นั่ง TULIP โต๊ะ ขนาด ก1200xล750xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก430xล420xส900มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
26.13980023DT-M51-CLASSICชุดโต๊ะอาหารไม้ 4 ที่นั่ง CLASSIC โต๊ะ ขนาด ก1200xล750xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก430xล420xส900มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
27.83618043DT-M48-STARTERชุดโต๊ะอาหารไม้ 2ที่นั่ง STARTER โต๊ะ ขนาด ก750xล750xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก420xล420xส840มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
28.755580033[IMPORT]DT-FF28BWชุดโต๊ะอาหารหินอ่อน 6 ที่นั่ง FF28 โต๊ะ ขนาด ก1900xล900xส740มม. เก้าอี้ ขนาด ก490xล430xส900มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า
29.725380063[IMPORT]DT-FF61ชุดโต๊ะอาหารหินอ่อน 6 ที่นั่ง FF61 โต๊ะ ขนาด ก1300xล1300xส750มม. เก้าอี้ ขนาด ก490xล450xส960มม. ชุดโต๊ะอาหาร แฟนต้า