แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสนาม Outdoor โต๊ะแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เตียงไม้ธรรมชาติ ตู้วางทีวี โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ของตกแต่ง ตู้โชว์ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แนวทันสมัย เตียงราคาพิเศษ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก เตียงไม้-หัวเบาะ ชั้นแฟชั่น เตียงไม้แฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.372780053FF-696ชุดโต๊ะอาหารไม้กลม ขนาด 1300x800มม. รุ่นKENTON จำนวน6ที่นั่ง ท็อบโต๊ะหินอ่อน ขาไม้ เก้าอี้โครงไม้หุ้มเบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
2.191480098OPEN-Aโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
3.191480098OPEN-Bโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
4.191480098OPEN-Dโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
5.191480098OPEN-Cโต๊ะอาหารหินอ่อนโอเพ่น-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก800xล1300ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
6.282100035STAR-Aโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
7.282100035STAR-Bโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
8.282100035STAR-Cโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ซี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
9.282100035STAR-Dโต๊ะอาหารหินอ่อน สตาร์-ดี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1500ส760xมม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
10.372780053TAURUS-Aโต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-เอ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
11.342580083TAURS-Bโต๊ะอาหารหินอ่อน ทัวร์รัส-บี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
12.372780053COOLERโต๊ะอาหารหินอ่อน คูเลอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
13.413100085SMARTโต๊ะอาหารหินอ่อน สมาร์ท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
14.513780003MILLANAโต๊ะอาหารหินอ่อน มิลลาน่า ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
15.453380063SILVERโต๊ะอาหารหินอ่อน ซิลเวอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล450xส980มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
16.735480098SPLENDIDโต๊ะอาหารหินอ่อน สเปลนดิด ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
17.674980023GALLANTโต๊ะอาหารหินอ่อน กาล์แลท ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก900xล1600xส760มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะหนัง โต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
18.654880088BURLYโต๊ะอาหารหินอ่อน เบอร์ลี่ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก1300xล760มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล540xส1050มม. หน้าท็อปหินอ่อน-โครงขาไม้-เบาะผ้าโต๊ะอาหารหินอ่อน FANTA
19.83618043RENEEโต๊ะอาหารไม้ รีนี ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส750มม.ขนาดเก้าอี้ ก450xล430xส860.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
20.151180093LEXUSโต๊ะอาหารไม้ เล็คซัส ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส1200มม.ขนาดเก้าอี้ ก440xล480xส910มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
21.151180093TEXASโโต๊ะอาหารไม้ เท็กซัส ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20xล750xส1200มม.ขนาดเก้าอี้ ก430xล420xส950มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
22.372780053HARRISโต๊ะอาหารไม้ แฮรีส ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30xล900xส1500มม.ขนาดเก้าอี้ ก480.5xล510.5xส1600.5.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
23.372780053OHRMBEANโต๊ะอาหารไม้ ฮอร์มบีม ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.4xล990xส1820.8มม.ขนาดเก้าอี้ ก490.5xล410.5xส1800มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
24.372780053WILSONโต๊ะอาหารไม้ วิลสัน ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล990xส1830มม.ขนาดเก้าอี้ ก500xล450xส1070มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
25.423180093SANDANIAโต๊ะอาหารไม้ แซนดาเนียร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก20.8xล990xส182.80มม.ขนาดเก้าอี้ ก480xล410xส970.5มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
26.594380013LAVENDERโต๊ะอาหารไม้ วีเวนเดอร์ ขนาดโต๊ะหน้าท๊อป ก30.8xล1060xส2100มม.ขนาดเก้าอี้ ก510xล400xส1040มม. โต๊ะไม้-เก้าอี้ไม้-เบาะผ้า โต๊ะอาหารไม้ FANTA
27.201498022TABLE-ANDORRAโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น แอนดอร่า ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
28.201498022TABLE-BOLIVIAโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น โบลิเวีย ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
29.201498022TABLE-BELIZEโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เบียบลิซิ ขนาด ก1300ส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
30.201498022TABLE-SYRIAโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ไซเรีย ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
31.201498022TABLE-SUDANโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น ซูดาน โต๊ะขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า
32.201498022TABLE-KENTONโต๊ะอาหารหินกลม รุ่น เคนตั้น ขนาด ก1300xส800มม. โต๊ะอาหารไม้ แฟนต้า