แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสนาม Outdoor โต๊ะแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เตียงไม้ธรรมชาติ ตู้วางทีวี โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ของตกแต่ง ตู้โชว์ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แนวทันสมัย เตียงราคาพิเศษ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก เตียงไม้-หัวเบาะ ชั้นแฟชั่น เตียงไม้แฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.12900015BARI-A-RDโซฟาหลุยส์ บาหรี-เอ ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
2.12900015BARI-B-BLโซฟาหลุยส์ บาหรี-บี ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
3.372780053FOREST-A-STOOL-Aโซฟาหนัง รุ่นฟอเรส เอ ขนาด ก2670xล1850xส1030 มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
4.261980073TENDY-Aโซฟาหนังเทนดี้-เอ ขนาด ก2300xล900มม.สตูล ก800xล750มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
5.261980073SUNNYโซฟาหนัง ซันนี่ ขนาด ก1930xล760มม.สตูล ก640xล640มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
6.181380063REDโซฟาผ้า เรด ขนาด ก1800xล870xส850มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
7.131020077SURI-B-CRโซฟาหลุยส์ ซูรี่-บี ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
8.131020077SURI-A-BWโซฟาหลุยส์ ซูรี่-เอ ขนาด ก1730xล720xส920มม. โซฟาชุดเล็ก FANTA
9.131020077MOON-Aโซฟาปรับนอน มูน-เอ ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
10.131020077MOON-Bโซฟาปรับนอน มูน-บี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
11.131020077MOON-Dโซฟาปรับนอน มูน-ดี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
12.131020077MOON-Cโซฟาปรับนอน มูน-ซี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
13.131020077MOON-Fโซฟาปรับนอน มูน-เอฟ ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
14.131020077MOON-Eโซฟาปรับนอน มูน-อี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
15.131020077MOON-Gโซฟาปรับนอน มูน-จี ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
16.131020077MOON-Hโซฟาปรับนอน มูน-เฮด ขนาด ก1200xล900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
17.12960096SAGE-Aโซฟาปรับนอน แซง-เอ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
18.12960096SAGE-Bโซฟาปรับนอน แซง-บี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA
19.12960096SAGE-Eโซฟาปรับนอน แซง-อี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
20.12960096SAGE-Cโซฟาปรับนอน แซง-ซี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
21.12960096SAGE-Gโซฟาปรับนอน แซง-จี ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็ก FANTA
22.12960096SAGE-Fโซฟาปรับนอน แซง-เอฟ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
23.12960096SAGE-Iโซฟาปรับนอน แซง-ไอ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาแฟชั่น
24.12960096SAGE-Hโซฟาปรับนอน แซง-เฮด ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
25.12960096SAGE-Kโซฟาปรับนอน แซง-เค ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
26.12960096SAGE-Jโซฟาปรับนอน แซง-เจ ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
27.12960096SAGE-Mโซฟาปรับนอน แซง-เอ็ม ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA โซฟาชุดเล็กFANTA
28.12960096SAGE-Lโซฟาปรับนอน แซง-เเอล ขนาด ก1200xล1900มม. โซฟาชุดเล็กFANTA
29.12960096SAGE-Nโซฟาปรับนอน แซง-เอ็น ขนาด ก1200xล1900มม.โซฟาชุดเล็ก FANTA