แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเข้ามุม โต๊ะอาหารไม้ โซฟาแฟชั่น โต๊ะกลางโซฟา โซฟาชุดเล็ก ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสนาม Outdoor โต๊ะแฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เตียงไม้ธรรมชาติ ตู้วางทีวี โต๊ะอาหารกระจก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ของตกแต่ง ตู้โชว์ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้อาหาร เก้าอี้สนาม ชุดโต๊ะแฟชั่น เก้าอี้บาร์ เก้าอี้แนวทันสมัย เตียงราคาพิเศษ เก้าอี้แฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้สตูล เก้าอี้เอนกประสงค์ เก้าอี้เหล็ก เตียงไม้-หัวเบาะ ชั้นแฟชั่น เตียงไม้แฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.75558034SANE-Bโซฟา แซนนี่-บี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA
2.75558034SANE-Aโซฟา แซนนี่-เอ ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA
3.75558034SANE-Cโซฟา แซนนี่-ซี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
4.75558034SANE-Dโซฟา แซนนี่-ดี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
5.75558034SANE-Eโซฟา แซนนี่-อี ขนาด ก870xล650xส450มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
6.48360060FINGER-A-B-Cโซฟานิ้วมือ ฟิงเกอร์-เอ-บี-ซี ขนาด ก870xล800xส980มม.โซฟาแฟชั่น FANTA
7.48360060FINGER-D-E-Fโซฟานิ้วมือ ฟิงเกอฟ-ดี-อี-เอ ฟ ขนาด ก870xล800xส980มม.โซฟาแฟชั่น FANTA โซฟาแฟชั่น FANTA
8.11858058Ballon-A10โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A10 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
9.11858058Ballon-A9โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A9 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
10.11858058Ballon-A8โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A8 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
11.11858058Ballon-A7โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A7 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
12.11858058Ballon-A6โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A6 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
13.11858058Ballon-A5โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A5 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
14.11858058Ballon-A3โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A3 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
15.11858058Ballon-A1โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-A1 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
16.11858058Ballon-Bโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-B พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
17.11858058Ballon-Cโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-C พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
18.11858058Ballon-Dโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-D พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
19.11858058Ballon-Eโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-E พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
20.11858058Ballon-Fโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-F พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
21.11858058Ballon-Gโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-G พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
22.11858058Ballon-Hโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-H พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
23.11858058Ballon-Iโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-I พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
24.11858058Ballon-Jโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-J พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
25.11858058Ballon-Kโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-K พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
26.11858058Ballon-Lโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-L พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
27.11858058Ballon-Nโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-N พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
28.11858058Ballon-Oโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-O พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
29.11858058Ballon-Qโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-Q พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
30.11858058Ballon-Rโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-R พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
31.11858058Ballon-Sโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-S พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
32.11858058-Ballon-Uโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-U พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
33.11858058Ballon-Vโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-V พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
34.11858058Ballon-Wโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-W พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
35.11858058Ballon-Xโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-X พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
36.11858058Ballon-Yโซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-Y พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
37.11858058Ballon-1โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-1 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
38.11858058Ballon-2โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-2 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
39.11858058Ballon-3โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-3 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
40.11858058Ballon-4โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-4 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
41.11858058Ballon-5โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-5 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
42.11858058Ballon-6โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-6 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
43.11858058Ballon-8โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-8 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
44.11858058Ballon-9โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-9 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
45.11858058Ballon-10โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-10 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
46.11858058Ballon-11โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-11 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
47.11858058Ballon-12โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-12 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
48.11858058Ballon-13โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-13 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
49.11858058Ballon-14โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-14 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
50.11858058Ballon-15โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-15 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
51.11858058Ballon-16โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-16 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
52.11858058Ballon-17โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น Ballon-17 พร้อมหมอน 2 ใบ ปรับนอน 180 องศา ขนาด ก1100xล1800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
53.151180093FF-149B-SCโซฟาลายสก็อต 2 ที่นั่ง รุ่น SCOTTY A-B มี 2 ขนาด A ขนาด ก1800xล650xส800มม. B ขนาด ก2000xล650xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
54.342580083S-FF-156-RD-CHILLYโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง รุ่น CHILLY สีชมพู พร้อมหมอน 3 ใบ ขนาด ก1000xล2300xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
55.261980073S-FF157-BW-CLASSYโซฟา 2 ที่นั่ง รุ่น CLASSY สีดำ พร้อมหมอน 4 ใบ ขนาด ก1000xล1800xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
56.241780003S-FF158RD-CHERRYโซฟา 2 ที่นั่ง รุ่น CHERRY สีชมพู พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาด ก1000xล1800xส800มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
57.261980073S-FF939โซฟาหลุยส์ 2 ที่นั่ง รุ่น S-FF939 ขนาด ก1800xล900xส1300มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
58.342580083S-039B-FIJI-Bโซฟานอน 2 ที่นั่ง รุ่น FIJI ขนาด ก1700xล600มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
59.12900015S-FF123C-1โซฟานอน รุ่น S-FF123C-1 ขนาด ก1700xล700มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
60.413080058S-S001A-Lโซฟาหนังเงา รุ่น S-S001A-L Bicast ขนาด ก1600xล2600xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
61.342580083FF-2009-2-3-4โซฟาแฟชั่น พร้อมสตูล รุ่น FF-2009 โซฟาขนาด ก900xล2900xส900มม. สตูลขนาด ก700xล850มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
62.261980073S-FF1008-6โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-6 สีครีม ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
63.261980073S-FF1008-3โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-3 สีเขียว ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
64.261980073S-FF1008-9โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-9 สีม่วง ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
65.261980073S-FF1008-5โซฟาแฟชั่น โซฟาปรับนอน รุ่น S-FF1008-5 สีน้ำเงิน ปรับได้ 3 ระดับ เบาะหุ้มผ้า พร้อมหมอน 2 ใบ ขนาดโดยรวม ก1800xล800-1900xส550-900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
66.261980073S-201-1โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-1 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
67.261980073S-201-2โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-2 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
68.261980073S-201-3โซฟาแฟชั่น รุ่น S-201-3 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม 2 ทีนั่ง ขนาด ก2050xล800มม. 1 ที่นั่ง ขนาด ก860xล780มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
69.151180093S-A121-RDโซฟาแฟชั่น รุ่น S-A121RD หุ้มผ้า พร้อมหมอน -ขนาดโดยรวม ก1900xล900xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
70.151180093S-A121BWโซฟาแฟชั่น รุ่น S-A121BW หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล900xส900มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
71.171300055S-A34โซฟาแฟชั่น รุ่น S-A34 หุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1950xล800xส980มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
72.131020077S-124Aโซฟาแฟชั่น รุ่น S-124A โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
73.131020077S-124Bโซฟาแฟชั่น รุ่น S-124B โซฟาหุ้มผ้า พร้อมหมอน ขนาดโดยรวม ก1900xล940มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า
74.483580033FF-168Dโซฟาแฟชั่น รุ่น FF-168D-E-F วัสดุหุ้มด้วยผ้า ขนาด 1200x2100x900x1800 เซ็นติเมตร ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่ง 450 เซ็นติเมตร โซฟาแฟชั่น แฟนต้า