ฟิวเจอร์วูด-เฟอร์นิเจอร์

ชุดโต๊ะอาหาร ชุดโต๊ะแฟชั่น เตียงไม้ธรรมชาติ เตียงไม้2ชั้น โต๊ะกลางโซฟา โต๊ะอเนกประสงค์ ของตกแต่ง
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.261976067NPT-120-NPC-204ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีบีช ขนาดโต๊ะ ก1500xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนังสีดำ ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
2.201504030NPT-101-NPC-222ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1250xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนังสีขาว ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
3.12960096NPT-100-NPC-212ชุดโต๊ะอาหาร 3 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก750xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
4.151154058NPT-101-MPC-214ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีบีช ขนาดโต๊ะ ก1200xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนังสีขาว ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
5.64480080NPT-101-DOE(เฉพาะโต๊ะ)ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1200xล900xส750 มม. ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
6.241840084NPT-102-NPC-203ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1500xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
7.161232063NPT-101-NPC-218ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1200xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
8.292160016NPT-103-NPC-202ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1650xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
9.11876082NPT-100-NPC-218ชุดโต๊ะอาหาร 3 ที่นั่ง สีบีช ขนาดโต๊ะ ก750xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะแฟชั่น FUTUREWOOD
10.282096029NPT-102-NPC-205ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1500xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
11.171280028NPT-101-NPC-214ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1200xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
12.191480098NPT-101-NPC-217ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1250xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
13.191420017NPT-101-NPC-214ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีบีช ขนาดโต๊ะ ก1250xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
14.282096029NPT-102-NPC-221ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1500xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
15.11884093NPT-100-NPC-212ชุดโต๊ะอาหาร 3 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ขนาดโต๊ะ ก750xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
16.261940019NPT-102-NPC-214ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1500xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
17.332480048NPT-102-NPC-402ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1500xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
18.402964001NPT-104-NPC-401ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1650xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
19.191480098NPT-101-NPC-219ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1250xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
20.151112001NPT-101-NPC-212ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ขนาดโต๊ะ ก1200xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
21.161210033NPT-101-NPC-217ชุดโต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง สีบีช ขนาดโต๊ะ ก1200xล750xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
22.241804035NPT-102-NPC-216ชุดโต๊ะอาหาร 6 ที่นั่ง สีดีโอ ขนาดโต๊ะ ก1500xล900xส750 มม. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง ชุดโต๊ะอาหาร FUTUREWOOD
23.95710086NPBM-302เตียงไม้ธรรมชาติ 3.5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
24.11844039NPBMI-302เตียงไม้ธรรมชาติ 3.5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
25.11874080NPBM-502เตียงไม้ธรรมชาติ 5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
26.12950082NPBM-602เตียงไม้ธรรมชาติ 6ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
27.141102087NPBE-502เตียงไม้ธรรมชาติ 5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
28.161252090NPBR-602เตียงไม้ธรรมชาติ 6ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
29.10764031NPBF-302เตียงไม้ธรรมชาติ 3.5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
30.12928052NPBF-502เตียงไม้ธรรมชาติ 5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
31.131014069NPBF-602เตียงไม้ธรรมชาติ 6ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
32.11828017NPBD-302เตียงไม้ธรรมชาติ 3.5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
33.131036098NPBD-502เตียงไม้ธรรมชาติ 5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
34.151134030NPBD-602เตียงไม้ธรรมชาติ 6ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
35.11816001NPBH-302เตียงไม้ธรรมชาติ 3.5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
36.131024082NPBH-502เตียงไม้ธรรมชาติ 5ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
37.151124017NPBH-602เตียงไม้ธรรมชาติ 6ฟุต หัวระแนง มีสีดีโอ/บีช/สัก/Z11/ขาว เตียงไม้ธรรมชาติ FUTUREWOOD
38.292176037NPBS-2เตียงไม้2ชั้น 3.5ฟุต หัวระแนง สีขาว เตียงไม้2ชั้น FUTUREWOOD
39.322440094NPBS-2เตียงไม้2ชั้น 3.5ฟุต หัวระแนง สีบีช เตียงไม้2ชั้น FUTUREWOOD
40.282110048NPBL-2เตียงไม้2ชั้น 3.5ฟุต หัวระแนง สีดีโอ เตียงไม้2ชั้น FUTUREWOOD
41.38282008MTO-3โต๊ะกลางโซฟา ทรงไข่ สีบีช ขนาด ก1050xล600xส430 มม. โต๊ะกลางโซฟา FUTUREWOOD
42.39293056MTO-3โต๊ะกลางโซฟา ทรงไข่ สีดีโอ ขนาด ก1050xล600xส430 มม. โต๊ะกลางโซฟา FUTUREWOOD
43.44333096MTO-3โต๊ะกลางโซฟา ทรงไข่ สีขาว ขนาด ก1050xล600xส430 มม. โต๊ะกลางโซฟา FUTUREWOOD
44.30226052MTO-1โต๊ะกลางโซฟา ทรงเหลี่ยม สีดีโอ/บีช/ขาว ขนาด ก600xล600xส430 มม. โต๊ะกลางโซฟา FUTUREWOOD
45.28210036NPT-111โต๊ะญี่ปุ่นขอบบาง ทรงเหลี่ยม สีธรรมชาติ ขนาด ก750xล750xส380 มม. โต๊ะอเนกประสงค์ FUTUREWOOD
46.37276026MTO-2โต๊ะกลางโซฟา ทรงเหลี่ยม สีดีโอ/บีช/ขาว ขนาด ก600xล1050xส430 มม. โต๊ะกลางโซฟา FUTUREWOOD
47.1075012NP-406ราวไม้แบบตั้ง 4 เส้น สีธรรมชาติ ของตกแต่ง FUTUREWOOD
48.1182008NP-406ราวไม้แบบตั้ง 4 เส้น สีดีโอ ของตกแต่ง FUTUREWOOD
49.1182008NP-506ราวไม้แบบตั้ง 5 เส้น สีธรรมชาติ ของตกแต่ง FUTUREWOOD
50.1397010NP-506ราวไม้แบบตั้ง 5 เส้น สีดีโอ ของตกแต่ง FUTUREWOOD