ฟรอนเทียร์-เฟอร์นิเจอร์

โซฟาแฟชั่น เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอาหารกระจก โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะกลางโซฟา
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.261950032SOFA-02โซฟาหุ้มเบาะด้วยหนังเทียม PU เลือกสีได้ โครงสร้างเป็นสแตนเสสตีล แบบ 2 ที่นั่ง ขนาด W150 × D76 × H76 cm. โซฟาแฟชั่น ฟรอนเทียร์
2.69518094PD-701-01เก้าอร้สำนักงาน รุ่น PD-701-01 ขนาด610x640x1130มม. หุ่มหนังเทียม ขาเหล็กชุปโครเมียม ขาPU ปรับสูง-ต่ำด้วยโช็คแก๊ส เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
3.41308058SHELLเก้าอี้ SHELL ขนาด ก600xล530xส100มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
4.52392092011-06เก้าอี้ 011-06 ขนาด ก640xล550xส890มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
5.45336036011-08เก้าอี้ 011-08 ขนาด ก600xล580xส920มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
6.49364014KL-368-M-Bเก้าอี้ KL-368-M-B ขนาด ก560xล590xส960มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
7.201500025SOFA-01โซฟาหุ้มเบาะด้วยหนังเทียม PU เลือกสีได้ โครงสร้างเป็นสแตนเสสตีล แบบ 1 ที่นั่ง ขนาด W79 × D79 × H78cm. โซฟาแฟชั่น ฟรอนเทียร์ โซฟาแฟชั่น ฟรอนเทียร์
8.12896009BARBARABARBARA โต๊ะกระจก ขนาด ก500xส700-1050ซม. โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์ โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์
9.11840034ANTONIAANTONIA โต๊ะกระจก ขนาด ก550xส700ซม. โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์ โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์
10.11840034ARMANIARMANI โต๊ะกระจก ขนาด ก550xส70ซม. โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์ โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์
11.282100035CAROLACAROLA โต๊ะกระจก ขนาด ก1500xล800xส700ซม. โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์ โต๊ะอาหารกระจก ฟรอนเทียร์
12.13980023CELIACELIA ขนาด ก600xส730ซม. โต๊ะอเนกประสงค์ ฟรอนเทียร์ โต๊ะอเนกประสงค์ ฟรอนเทียร์
13.11876082DIANA-IDIANA-I โต๊ะกลางกระจก ขนาด ก120xล600xส430ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์ โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
14.10777048DIANA-IIDIANA-II โต๊ะกลางกระจก ขนาด ก600xล600xส450ซม. และ ขนาด ก1000xล1000xส420ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
15.84623010DIANA-IIIDIANA-III โต๊ะกลางโซฟา ขนาด ก600xล600xส500ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์ โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
16.201519050ENZOENZO โต๊ะกลาง ขนาด ก1270xล950xส400ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์ โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
17.11840034FLORAFLORA โต๊ะกระจก ขนาด ก750xล750xส420ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์ โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
18.151120012FRANCOFRANCO โต๊ะกระจก ขนาด ก1350xล750xส420ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์ โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
19.161225053NESTNEST โต๊ะกลาง ขนาด ก480xล460xส600ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์ โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
20.131010864NORANORA โต๊ะกลางกระจก ขนาด ก900x900xส410ซม. และ ขนาด ก1200xล600xส460ซม. โต๊ะกลางโซฟา ฟรอนเทียร์
21.45336036KL-368-V-Bเก้าอี้ KL-368-V-B ขนาด ก560xล590xส960มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
22.56420070KL-368-H-Bเก้าอี้ KL-368-H-B ขนาด ก610xล600xส1140มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
23.52392092GALAเก้าอี้ GALA ขนาด ก630xล560xส980มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
24.49364014HANAเก้าอี้ HANA ขนาด ก620xล520xส930มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
25.413080582005เก้าอี้ 2005 ขนาด ก600xส570xส900มม.เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
26.624620372005-BARเก้าอี้ 2005-BAR ขนาด ก500xล570xส1050มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
27.42315052MY-955-M-Bเก้าอี้ MY-955-M-B ขนาด ก600xล550xส930มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
28.56420070SHANเก้าอี้ SHAN ขนาด ก640xล650xส1150มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
29.47350025FAIRYเก้าอี้ FAIRY ขนาด ก630xล600xส900มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
30.49364014็HANI-MBเก้าอี้ ็HANI-MB ขนาด ก490xล570x850มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
31.45336036HANI-LBเก้าอี้ HANI-LB ขนาด ก490xล540xส600มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
32.47350025NASIRเก้าอี้ NASIR ขนาด ก600x590xส910มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
33.62462037NATOเก้าอี้ NATO ขนาด ก680xล590xส930มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
34.52392092IMAเก้าอี้ IMA ขนาด ก630xล580xส880มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
35.45336036JAMESเก้าอี้ JAMES ขนาด ก580xล520xส940มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
36.52392092JANETเก้าอี้ JANET ขนาด ก610xล630xส930มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
37.86644094TANYAเก้าอี้ TANYA ขนาด ก650xล660xส1100มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
38.90672072SHERเก้าอี้ SHER ขนาด ก620xล520xส1180มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
39.69518093WOODเก้าอี้ WOOD ขนาด ก630xล650xส1220มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
40.13980023HAKU-UPHOSTEERYเก้าอี้ HAKU-UPHOSTEERY ขนาด ก640xล680xส1200มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
41.161232063HAKU-INJECTIONPUเก้าอี้ HAKU-INJECTIONPU ขนาด ก640xล700xส1200มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
42.10812096KANDAเก้าอี้ KANDA ขนาด ก650xล660xส1200มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์
43.151120012FANNYเก้าอี้ FANNY ขนาด ก660xล680ส1210มม. เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์ เก้าอี้สำนักงาน ฟรอนเทียร์