โฮมจังกึม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานExcusive เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สตูล ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะอาหารกระจก ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้เอนกประสงค์ โต๊ะเคาร์เตอร์ เก้าอี้อาหาร ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ โซฟาแฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.10776047ZR-01ตู้เอนกประสงค์ 2 บานเปิด มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก800xล400xส900 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
2.131008861ZR-02ตู้เอนกประสงค์ 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก1200xล400xส900 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
3.12902017ZR-03ตู้เอนกประสงค์สูง ล่าง 2 บานเปิด บนโล่ง มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก800xล400xส1300 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
4.312366895ZR-854ตู้เอนกประสงค์สูง ล่าง 3 บานเปิด 4 ลิ้นชัก บน 4 บานเปิดกระจก มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก1600xล420xส2000 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
5.12940069ZR-856-ZR-852ตู้เอนกประสงค์สูง 5 บานเปิดทึบ 4 บานเปิดกระจก มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ประกอบด้วย ZR-856 ขนาด ก1200xล420xส2000 มม. ZR-852 ขนาด ก800xล420xส2000 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
6.554112852ZR-1017Bตู้เอนกประสงค์ 4 บานเปิดกระจกสูง 2 บานเปิดทึบเตี้ย 4 ลิ้นชัก มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก2800xล420xส2000 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
7.362720072ZR-1003A-1003ตู้เอนกประสงค์ 5 บานเปิดทึบ 5 บานเปิดกระจก 1 บานเปิดทึบสูง มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก2400xล420xส2000 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
8.191455064ZR-1003ตู้เอนกประสงค์ 2 บานเปิดทึบ 2 บานเปิดกระจก 1 บานเปิดทึบสูง มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก1200xล420xส2000 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
9.191455064ZR-1003Aตู้เอนกประสงค์ 3 บานเปิดทึบ 3 บานเปิดกระจก มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก1200xล420xส2000 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
10.191455064ZR-1003-1ตู้เอนกประสงค์ 2 บานเปิดทึบ 2 บานเปิดกระจก 1 บานเปิดทึบสูง มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก1200xล420xส2000 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK
11.141080058ZR-6865ตู้เอนกประสงค์ 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ขนาด ก1200xล400xส750 มม. ตู้เอนกประสงค์ HJK