โฮมจังกึม-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานExcusive เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สตูล ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม โต๊ะสำนักงานเมลามิน โต๊ะอาหารกระจก ตู้เอนกประสงค์ เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้รับแขก เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้เอนกประสงค์ โต๊ะเคาร์เตอร์ เก้าอี้อาหาร ของตกแต่ง เก้าอี้บาร์ โซฟาแฟชั่น โต๊ะอเนกประสงค์ เก้าอี้แลคเชอร์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.453356230ZR-830ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-830(Obama)ขนาด ก3000xล1050xส750มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
2.332463826Haosen-1600-1800ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น Haosen-1600-1800(Putin) มี 2 ขนาด 1.ขนาด ก1600xล800xส760มม. 2.ขนาด ก1800xล800xส760มม. มี 2 สี (สีโอ๊คแดง,สีโอ๊คดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
3.282114654Haoser-1811โต๊ะทำงาน รุ่น Haosen มี 2 ขนาด ขนาด ก1600xล800xส760มม. ขนาด ก1800xล900xส760มม. มี 2 สี (สีโอ๊คดำ,สีโอ๊คแดง) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
4.272017623Haosen-2208ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น Haosen-2208(jefferson) มี 2 ขนาด 1.ขนาด ก1600xล800xส760มม. 2.ขนาด ก1800xล900xส760มม. มี 2 สี (สีโอ๊คแดง,สีโอ๊คดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
5.322415460ZR-8818B-8816Bชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-8818B-8816B 2 ขนาด (Madison)ZR-8818B ขนาด ก1800xล800xส760มม. (Andrew)ZR-8816B ขนาด ก1600xล800xส760มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
6.423142842ZR-1809โต๊ะประชาสัมพันธ์ โต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น ZR-1809 (Millard) ขนาด ก3050xล800xส1000มม. ีมี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
7.624660091ZR-204-4Bชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง รุ่น ZR-204-2B (Benjamin) ขนาด ก2800xล1800xส1050มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
8.141067040Haosen-1408ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น Haosen-1408(Harrison) ขนาด ก1400xล700xส760มม. มี 2 สี (สีโอ๊คแดง,สีโอ๊คดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
9.392890602Haosen-0969Cโต๊ะประชุม รุ่น Haosen-0969C(Jackson) ขนาด ก2400xล1200xส760มม. มี 2 สี (สีโอ๊คแดง,สีโอ๊คดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
10.352619035ZR-822ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-822# (Kennedy) ขนาด ก2200xล1000xส760มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
11.272017623ZR-1016Aชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-1016A (Martin) ขนาด ก1600xล800xส750มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
12.231746057ZR-8160ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-8160 (Jackson) ขนาด ก1600xล800xส760มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
13.322386221ZR-10316Aชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-10316A (William) ขนาด ก1600xล800xส750มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
14.261978871ZR-1912-1913ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-1912-1913 2 ขนาด (Reagan)ZR-1912 ขนาด ก1800xล800xส760มม. (Bush)ZR-1913 ขนาด ก1600xล800xส760มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
15.261978871ZR-1812-1813ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-1812-1813 2 ขนาด ZR-1812 (Carter) ขนาด ก1800xล800xส760มม. ZR-1813 (Clinton)ขนาด ก1600xล800xส760มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
16.241784809ZR-812-813ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ZR-812-813 2 ขนาด (Nixon)ZR-812 ขนาด ก1800xล800xส760มม. (Elesnhower)ZR-813 ขนาด ก1600xล800xส760มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม
17.332460021ZR-81-02-05ชุดโต๊ะทำงาน 2ที่นั่ง / 4 ที่นั่ง รุ่น ZR-81-02-05 2 ขนาด ZR-81-02 ขนาด ก1800xล1420xส760มม. ZR-81-05 ขนาด ก3200xล1420xส760มม. มี 2 สี (สีกาแฟ,สีม่วงดำ) โต๊ะทำงานExcusive โฮมจังกึม