ไอทีโอ-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.11853051ILK-203-Kตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
2.12940069ILK-206-Kตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
3.141088068ILK-209-Kตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
4.141110098ILK-212-Kตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
5.161193010ILK-218-Kตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ไอทีโอ