ไอทีโอ-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.83620070ISH-204-Pตู้ประตูบานเปิด 2 บาน สำหรับเก็บเอกสาร แบบมือจับชนิดฝังชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ตามกานใช้งาน มีระบบล๊อค 3 จุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน มี 5สีให้เลือก (เทา,ครีม,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
2.83620070ISH-204-Lตู้ประตูบานเปิด 2 บาน สำหรับเก็บเอกสาร มือจับแบบบิด(เขาควาย) ชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ตามกานใช้งาน มีระบบล๊อค 3 จุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน มี 5สีให้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
3.47350026ID-204-P-203-P-202-Pตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร 2,3,4 ลิ้นชักแบบมือจับช่องกลาง สามารถแขวนแฟ้มขนาดมาตรฐาน มี 5 สีให้เลืก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
4.53395032IDO-313-E-314-Eตู้ประตูบานเลื่อน IDO-313-E-314-E พร้อมระบบล็อคแผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ต้องการ ออกแบบไห้สามารถซ้อนได้ รางเลื่อนแบบ Aluminum ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
5.55414090IDG-323-E-324-Eตู้ประตูบานเลื่อนกระจก IDG-323-E-312-E พร้อมระบบล็อคแผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ต้องการ ออกแบบไห้สามารถซ้อนได้ รางเลื่อนแบบ Aluminum ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ไอทีโอ