ไอทีโอ-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.83622098INT-2642-EG-2648-EGโต๊ะทำงาน INT-2642-EG-2648-EG ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก ITO
2.141070044INT-3060-Eโต๊ะทำงาน INT-3060-E ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก
3.141070044INT-3060-EGโต๊ะทำงาน INT-3060-EG ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก โต๊ะเหล็ก ITO
4.83622098INT-2642-E-2648-Eโต๊ะทำงาน INT-2642-E-2648-E ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก ไอทีโอ