ไอทีโอ-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสารเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก โต๊ะเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.83620070ISH-204-Pตู้ประตูบานเปิด 2 บาน สำหรับเก็บเอกสาร แบบมือจับชนิดฝังชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ตามกานใช้งาน มีระบบล๊อค 3 จุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน มี 5สีให้เลือก (เทา,ครีม,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
2.83620070ISH-204-Lตู้ประตูบานเปิด 2 บาน สำหรับเก็บเอกสาร มือจับแบบบิด(เขาควาย) ชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ตามกานใช้งาน มีระบบล๊อค 3 จุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน มี 5สีให้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
3.11853051ILK-203-Kตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
4.12940069ILK-206-Kตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
5.141088068ILK-209-Kตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
6.141110098ILK-212-Kตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO
7.47350026ID-204-P-203-P-202-Pตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร 2,3,4 ลิ้นชักแบบมือจับช่องกลาง สามารถแขวนแฟ้มขนาดมาตรฐาน มี 5 สีให้เลืก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
8.53395032IDO-313-E-314-Eตู้ประตูบานเลื่อน IDO-313-E-314-E พร้อมระบบล็อคแผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ต้องการ ออกแบบไห้สามารถซ้อนได้ รางเลื่อนแบบ Aluminum ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO
9.83622098INT-2642-EG-2648-EGโต๊ะทำงาน INT-2642-EG-2648-EG ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก ITO
10.141070044INT-3060-Eโต๊ะทำงาน INT-3060-E ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก
11.141070044INT-3060-EGโต๊ะทำงาน INT-3060-EG ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก โต๊ะเหล็ก ITO
12.161193010ILK-218-Kตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู ระบบล็อคอิสระแต่ละประตู มี 5 สีใ้ห้เลือก (ครีม,เทา,เขียว,ส้ม,ฟ้า) ตู้เอกสารสำ-นักงาน ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO ตู้ล็อกเกอร์ ITO ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ไอทีโอ
13.55414090IDG-323-E-324-Eตู้ประตูบานเลื่อนกระจก IDG-323-E-312-E พร้อมระบบล็อคแผ่นชั้นสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ต้องการ ออกแบบไห้สามารถซ้อนได้ รางเลื่อนแบบ Aluminum ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ITO ตู้เอกสาร-สำนักงาน ไอทีโอ
14.83622098INT-2642-E-2648-Eโต๊ะทำงาน INT-2642-E-2648-E ระบบล็ออิสระแยกระหว่างลิ้นชักกลางและลิ้นชักตัวถังลิ้นชักตัวถังล็อคได้ทุกลิ้นชัก โต๊ะเหล็ก ITO โต๊ะเหล็ก ไอทีโอ