อิโตกิ-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดเล็ก โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้สตูล เก้าอี้บาร์ โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้อาหาร เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ของตกแต่ง โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.16123465FCSF-60แผ่นไม้เข้ามุม รุ่นFAVOUR TOPเมลามิน สีดำ ขนาด ก600xล600xส25 มม. ของตกแต่ง ITOKI
2.24178611CSLT-60-80แผ่นต่อเข้ามุม รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย CSLT-60 ขนาด ก650xล650xส28 มม. CSLT-80 ขนาด ก850xล850xส28 มม. ของตกแต่ง ITOKI
3.28208413CSLT-68-86แผ่นต่อเข้ามุม รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย CSLT-68 ขนาด ก650xล850xส28 มม. CSLT-86 ก850xล650xส28 มม. ของตกแต่ง ITOKI
4.15114849CSLT-46-48แผ่นต่อเข้ามุม รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย CSLT-46 ขนาด ก600xล600xส28 มม. CSLT-48 ขนาด ก850xล650xส28 มม. ของตกแต่ง ITOKI
5.1293663CPU-01ที่วาง CPU มีล้อเลื่อน รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก300xล510xส150 มม. ของตกแต่ง ITOKI
6.21161681CPU-02ที่วาง CPU มีล้อเลื่อน รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก300xล510xส580 มม. ของตกแต่ง ITOKI
7.72144651KB-03รางคีย์บอร์ด รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่ ขนาด ก708xล350xส120 มม. ของตกแต่ง ITOKI
8.18136036KB-04รางคีย์บอร์ด รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่ ขนาด ก650xล350xส120 มม ของตกแต่ง ITOKI
9.22165838CSSL-60-80แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ รุ่น SOFT LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย CSSL-60 ขนาด ก650xล650xส25 มม. CSSL-80 ขนาด ก850xล850xส25 มม. ของตกแต่ง ITOKI
10.25187024CSSL-68-86แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ รุ่น SOFT LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย CSSL-68 ขนาด ก650xล850xส25 มม. CSSL-86 ขนาด ก850xล650xส25 มม. ของตกแต่ง ITOKI
11.14106436CSSL-46-48แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ รุ่น SOFT LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย CSSL-46 ขนาด ก600xล600xส25 มม. CSSL-48 ขนาด ก800xล800xส25 มม. ของตกแต่ง ITOKI
12.56416624CSSL-120L-120Rแผ่นไม้ต่อข้างโตีะ รุ่น SOFT LIGHT มีเสา สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย CSSL-120L เส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. สูง 750 มม. CSSL-120R เส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. สูง 750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
13.56420880CSSL-100แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ รุ่น SOFT LIGHT มีเสา สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. สูง 750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
14.48357019LKS-60แผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ขนาด ก650xล650xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
15.50374049LKS-68Lแผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ข้างซ้าย ขนาด ก650xล850xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
16.50374049LKS-86Rแผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ข้างขวา ขนาด ก850xล650xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
17.64480485LKS-80แผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ขนาด ก850xล850xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
18.60450683LKS-88แผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุมรูปตัวยู มีเสาเหล็ก ขนาด ก800xล800xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
19.60450683LKS-124แผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ขนาด ก1200xล450xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
20.68505828LKS-164แผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ขนาด ก1600xล450xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
21.10748009LKS-126แผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ขนาด ก1200xล600xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
22.11841636LKS-168แผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ขนาด ก1600xล800xส750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
23.13989435LKS-128Lแผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ข้างซ้าย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. สูง 750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
24.11824613LKS-128Rแผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ข้างขวา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. สูง 750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
25.11824613LKS-1284Lแผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ข้างซ้าย ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. สูง 750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
26.11824613LKS-1284Rแผ่นไม้เข้ามุม รุ่น LINK แผ่นไม้เข้ามุม มีเสาเหล็ก ข้างขวา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. สูง 750 มม. ของตกแต่ง ITOKI
27.25187024KB-02ถาดวางคีย์บอร์ด รุ่น LINK ยึดกับTOPโต๊ะ ถาดสามารถหมุนได้ ขนาด ก600xล370xส90 มม. ของตกแต่ง ITOKI
28.20153065MSCมินิสกรีน รุ่น LINK เฟรมสีเทา ประกอบด้วย MSC-80/MSC-100/MSC-120/MSC-135/MSC-150/MSC-165/MSC-180 ของตกแต่ง ITOKI
29.22170095MSRมินิสกรีน รุ่น LINK เฟรมสีเทา ประกอบด้วย MSR-80/MSR-100/MSR-120/MSR-135/MSR-150/MSR-165/MSR-180 ของตกแต่ง ITOKI
30.35265280PF-120พาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PF-1240/PF-1260/PF-1275/PF-1280/PF-1290/PF-1210/PF-1212 ของตกแต่ง ITOKI
31.45336644PF-156พาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PF-1540/PF-1560/PF-1575/PF-1580/PF-1590/PF-1510/PF-1512 ของตกแต่ง ITOKI
32.51382462PF-180พาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PF-1840/PF-1860/PF-1875/PF-1880/PF-1890/PF-1810/PF-1812 ของตกแต่ง ITOKI
33.35260010PF-120-Bพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PF-1240-B/PF-1260-B/PF-1275-B/PF-1280-B/PF-1290-B/PF-1210-B/PF-1212-B ของตกแต่ง ITOKI
34.44326406PF-156-Bพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PF-1540-B/PF-1560-B/PF-1575-B/PF-1580-B/PF-1590-B/PF-1510-B/PF-1512-B ของตกแต่ง ITOKI
35.50372224PF-180-Bพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PF-1840-B/PF-1860-B/PF-1875-B/PF-1880-B/PF-1890-B/PF-1810-B/PF-1812-B ของตกแต่ง ITOKI
36.51382462PGF-120พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PGF-1260/PGF-1275/PGF-1280/PGF-1290/PGF-1210/PGF-1212 ของตกแต่ง ITOKI
37.64474202PGF-156พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PGF-1560/PGF-1575/PGF-1580/PGF-1590/PGF-1510/PGF-1512 ของตกแต่ง ITOKI
38.68504814PGF-180พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PGF-1860/PGF-1875/PGF-1880/PGF-1890/PGF-1810/PGF-1812 ของตกแต่ง ITOKI
39.56418246PGF-120-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PGF-1260-B/PGF-1275-B/PGF-1280-B/PGF-1290-B/PGF-1210-B/PGF-1212-B ของตกแต่ง ITOKI
40.66489610PGF-156-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PGF-1560-B/PGF-1575-B/PGF-1580-B/PGF-1590-B/PGF-1510-B/PGF-1512-B ของตกแต่ง ITOKI
41.73545665PGF-180-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PGF-1860-B/PGF-1875-B/PGF-1880-B/PGF-1890-B/PGF-1810-B/PGF-1812-B ของตกแต่ง ITOKI
42.52387632PLF-120พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PLF-1260/PLF-1275/PLF-1280/PLF-1290/PLF-1210/PLF-1212 ของตกแต่ง ITOKI
43.64474202PLF-156พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PLF-1560/PLF-1575/PLF-1580/PLF-1590/PLF-1510/PLF-1512 ของตกแต่ง ITOKI
44.72535428PLF-180พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PLF-1860/PLF-1875/PLF-1880/PLF-1890/PLF-1810/PLF-1812 ของตกแต่ง ITOKI
45.57428484PLF-120-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PLF-1260-B/PLF-1275-B/PLF-1280-B/PLF-1290-B/PLF-1210-B/PLF-1212-B ของตกแต่ง ITOKI
46.68504814PLF-156-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PLF-1560-B/PLF-1575-B/PLF-1580-B/PLF-1590-B/PLF-1510-B/PLF-1512-B ของตกแต่ง ITOKI
47.77571211PLF-180-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟด้านล่าง พร้อมเสา 1 ข้าง ประกอบด้วย PLF-1860-B/PLF-1875-B/PLF-1880-B/PLF-1890-B/PLF-1810-B/PLF-1812-B ของตกแต่ง ITOKI
48.19147896PX-120-156-180เสาแยกทางของพาร์ติชั่น มีสีเทา/ดำ ประกอบด้วย PX-120 ขนาด ก55xล55xส1200 มม. PX-156 ขนาด ก55xล55xส1560 มม. PX-180 ขนาด ก55xล55xส1800 มม. ของตกแต่ง ITOKI
49.6145884T-FOOTขาตั้งของพาร์ติชั่น แข็งแรงช่วยเสริมความมั่นคงของฉาก ของตกแต่ง ITOKI
50.392906244PF-100พาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น ประกอบด้วย 4PF-1090 ขนาด 900X50X1000 มม. 4PF-1012 ขนาด 1200X50X1000 มม. หุ้มผ้าCAT(76033 Sand) ของตกแต่ง ITOKI
51.413060324PF-120พาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น ประกอบด้วย 4PF-1240/4PF-1260/4PF-1275/4PF-1280/4PF-1290/4PF-1210/4PF-1212 ของตกแต่ง ITOKI
52.503774944PF-156พาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น ประกอบด้วย 4PF-1540/4PF-1560/4PF-1575/4PF-1580/4PF-1590/4PF-1510/4PF-1512 ของตกแต่ง ITOKI
53.564182464PF-180พาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น ประกอบด้วย 4PF-1840/4PF-1860/4PF-1875/4PF-1880/4PF-1890/4PF-1810/4PF-1812 ของตกแต่ง ITOKI
54.473518504PF-100-Bพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1040-B/4PF-1060-B/4PF-1075-B/4PF-1080-B/4PF-1090-B/4PF-1010-B/4PF-1012-B ของตกแต่ง ITOKI
55.493672584PF-120-Bพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1240-B/4PF-1260-B/4PF-1275-B/4PF-1280-B/4PF-1290-B/4PF-1210-B/4PF-1212-B ของตกแต่ง ITOKI
56.594386224PF-156-Bพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1540-B/4PF-1560-B/4PF-1575-B/4PF-1580-B/4PF-1590-B/4PF-1510-B/4PF-1512-B ของตกแต่ง ITOKI
57.644742024PF-180-Bพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1840-B/4PF-1860-B/4PF-1875-B/4PF-1880-B/4PF-1890-B/4PF-1810-B/4PF-1812-B ของตกแต่ง ITOKI
58.483620884PF-100-Mพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PF-1040-M/4PF-1060-M/4PF-1075-M/4PF-1080-M/4PF-1090-M/4PF-1010-M/4PF-1012-M ของตกแต่ง ITOKI
59.513824624PF-120-Mพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PF-1240-M/4PF-1260-M/4PF-1275-M/4PF-1280-M/4PF-1290-M/4PF-1210-M/4PF-1212-M ของตกแต่ง ITOKI
60.624640644PF-156-Mพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PF-1540-M/4PF-1560-M/4PF-1575-M/4PF-1580-M/4PF-1590-M/4PF-1510-M/4PF-1512-M ของตกแต่ง ITOKI
61.674998484PF-180-Mพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PF-1840-M/4PF-1860-M/4PF-1875-M/4PF-1880-M/4PF-1890-M/4PF-1810-M/4PF-1812-M ของตกแต่ง ITOKI
62.554130764PF-100-MBพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1040-MB/4PF-1060-MB/4PF-1075-MB/4PF-1080-MB/4PF-1090-MB/4PF-1010-MB/4PF-1012-MB ของตกแต่ง ITOKI
63.584334504PF-120-MBพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1240-MB/4PF-1260-MB/4PF-1275-MB/4PF-1280-MB/4PF-1290-MB/4PF-1210-MB/4PF-1212-MB ของตกแต่ง ITOKI
64.695150524PF-156-MBพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1540-MB/4PF-1560-MB/4PF-1575-MB/4PF-1580-MB/4PF-1590-MB/4PF-1510-MB/4PF-1512-MB ของตกแต่ง ITOKI
65.745508364PF-180-MBพาร์ติชั่น แบบทึบเต็มแผ่น มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PF-1840-MB/4PF-1860-MB/4PF-1875-MB/4PF-1880-MB/4PF-1890-MB/4PF-1810-MB/4PF-1812-MB ของตกแต่ง ITOKI
66.493672584PGF-120พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ประกอบด้วย 4PGF-1240/4PGF-1260/4PGF-1275/4PGF-1280/4PGF-1290/4PGF-1210/4PGF-1212 ของตกแต่ง ITOKI
67.624640644PGF-156พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ประกอบด้วย 4PGF-1540/4PGF-1560/4PGF-1575/4PGF-1580/4PGF-1590/4PGF-1510/4PGF-1512 ของตกแต่ง ITOKI
68.674998484PGF-180พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส ประกอบด้วย 4PGF-1840/4PGF-1860/4PGF-1875/4PGF-1880/4PGF-1890/4PGF-1810/4PGF-1812 ของตกแต่ง ITOKI
69.574232144PGF-120-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟด้านล่าง ประกอบด้วย 4PGF-1240-B/4PGF-1260-B/4PGF-1275-B/4PGF-1280-B/4PGF-1290-B/4PGF-1210-B/4PGF-1212-B ของตกแต่ง ITOKI
70.705202224PGF-156-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟด้านล่าง ประกอบด้วย 4PGF-1540-B/4PGF-1560-B/4PGF-1575-B/4PGF-1580-B/4PGF-1590-B/4PGF-1510-B/4PGF-1512-B ของตกแต่ง ITOKI
71.755558044PGF-180-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟด้านล่าง ประกอบด้วย 4PGF-1840-B/4PGF-1860-B/4PGF-1875-B/4PGF-1880-B/4PGF-1890-B/4PGF-1810-B/4PGF-1812-B ของตกแต่ง ITOKI
72.554130764PGF-120-Mพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PGF-1240-M/4PGF-1260-M/4PGF-1275-M/4PGF-1280-M/4PGF-1290-M/4PGF-1210-M/4PGF-1212-M ของตกแต่ง ITOKI
73.685048144PGF-156-Mพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PGF-1540-M/4PGF-1560-M/4PGF-1575-M/4PGF-1580-M/4PGF-1590-M/4PGF-1510-M/4PGF-1512-M ของตกแต่ง ITOKI
74.745508364PGF-180-Mพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PGF-1840-M/4PGF-1860-M/4PGF-1875-M/4PGF-1880-M/4PGF-1890-M/4PGF-1810-M/4PGF-1812-M ของตกแต่ง ITOKI
75.624640644PGF-120-MBพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PGF-1240-MB/4PGF-1260-MB/4PGF-1275-MB/4PGF-1280-MB/4PGF-1290-MB/4PGF-1210-MB/4PGF-1212-MB ของตกแต่ง ITOKI
76.755610744PGF-156-MBพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PGF-1540-MB/4PGF-1560-MB/4PGF-1575-MB/4PGF-1580-MB/4PGF-1590-MB/4PGF-1510-MB/4PGF-1512-MB ของตกแต่ง ITOKI
77.816018244PGF-180-MBพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PGF-1840-MB/4PGF-1860-MB/4PGF-1875-MB/4PGF-1880-MB/4PGF-1890-MB/4PGF-1810-MB/4PGF-1812-MB ของตกแต่ง ITOKI
78.503722244PLF-120พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ประกอบด้วย 4PLF-1240/4PLF-1260/4PLF-1275/4PLF-1280/4PLF-1290/4PLF-1210/4PLF-1212 ของตกแต่ง ITOKI
79.705252904PLF-156พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ประกอบด้วย 4PLF-1540/4PLF-1560/4PLF-1575/4PLF-1580/4PLF-1590/4PLF-1510/4PLF-1512 ของตกแต่ง ITOKI
80.705252904PLF-180พาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ประกอบด้วย 4PLF-1840/4PLF-1860/4PLF-1875/4PLF-1880/4PLF-1890/4PLF-1810/4PLF-1812 ของตกแต่ง ITOKI
81.574284844PLF-120-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ประกอบด้วย 4PLF-1240-B/4PLF-1260-B/4PLF-1275-B/4PLF-1280-B/4PLF-1290-B/4PLF-1210-B/4PLF-1212-B ของตกแต่ง ITOKI
82.725354284PLF-156-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ประกอบด้วย 4PLF-1540-B/4PLF-1560-B/4PLF-1575-B/4PLF-1580-B/4PLF-1590-B/4PLF-1510-B/4PLF-1512-B ของตกแต่ง ITOKI
83.785814484PLF-180-Bพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย ประกอบด้วย 4PLF-1840-B/4PLF-1860-B/4PLF-1875-B/4PLF-1880-B/4PLF-1890-B/4PLF-1810-B/4PLF-1812-B ของตกแต่ง ITOKI
84.564182464PLF-120-Mพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PLF-1240-M/4PLF-1260-M/4PLF-1275-M/4PLF-1280-M/4PLF-1290-M/4PLF-1210-M/4PLF-1212-M ของตกแต่ง ITOKI
85.705252904PLF-156-Mพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PLF-1540-M/4PLF-1560-M/4PLF-1575-M/4PLF-1580-M/4PLF-1590-M/4PLF-1510-M/4PLF-1512-M ของตกแต่ง ITOKI
86.775712124PLF-180-Mพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟตรงกลาง ประกอบด้วย 4PLF-1840-M/4PLF-1860-M/4PLF-1875-M/4PLF-1880-M/4PLF-1890-M/4PLF-1810-M/4PLF-1812-M ของตกแต่ง ITOKI
87.644792704PLF-120-MBพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PLF-1240-MB/4PLF-1260-MB/4PLF-1275-MB/4PLF-1280-MB/4PLF-1290-MB/4PLF-1210-MB/4PLF-1212-MB ของตกแต่ง ITOKI
88.775762784PLF-156-MBพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PLF-1540-MB/4PLF-1560-MB/4PLF-1575-MB/4PLF-1580-MB/4PLF-1590-MB/4PLF-1510-MB/4PLF-1512-MB ของตกแต่ง ITOKI
89.836170304PLF-180-MBพาร์ติชั่น แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกพ่นทราย มีกล่องไฟตรงกลางและด้านล่าง ประกอบด้วย 4PLF-1840-MB/4PLF-1860-MB/4PLF-1875-MB/4PLF-1880-MB/4PLF-1890-MB/4PLF-1810-MB/4PLF-1812-MB ของตกแต่ง ITOKI
90.221682704PL-120-156-180เสาพาร์ติชั่น แบบ 2 ทาง ประกอบด้วย 4PL-120 สูง 120 ซม./4PL-156 สูง 156 ซม./4PL-180 สูง 180 ซม. ของตกแต่ง ITOKI
91.282090224PT-120-156-180เสาพาร์ติชั่น แบบ 3 ทาง ประกอบด้วย 4PT-120 สูง 120 ซม./4PT-156 สูง 156 ซม./4PT-180 สูง 180 ซม. ของตกแต่ง ITOKI
92.332448044PX-120-156-180เสาพาร์ติชั่น แบบ 4 ทาง ประกอบด้วย 4PX-120 สูง 120 ซม./4PX-156 สูง 156 ซม./4PX-180 สูง 180 ซม. ของตกแต่ง ITOKI