อิโตกิ-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดเล็ก โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้สตูล เก้าอี้บาร์ โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้อาหาร เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ของตกแต่ง โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.128976011PARAGON-SETชุดโต๊ะทำงานเมลามิน สีคาปูชิโน่/ดำ ประกอบด้วย โต๊ะทำงานพร้อมตู้เอกสารล้อเลื่อน3ลิ้นชัก ขนาด ก2100xล1000xส750 มม. ตู้เอกสารเตี้ย2บานเปิด6ลิ้นชัก ขนาด ก1800xล450xส800 มม. ตู้เอกสารสูง6บานเปิด ขนาด ก1850xล450xส1650 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
2.463441245EXC-SET-1ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น EXC. ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน EXC-180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. ตู้ข้าง SB-120 2 บานเลื่อน มีที่วางคีย์บอร์ด ขนาด ก1200xล480xส700 มม. ตู้ลิ้นชัก 653WRW 3 ลิ้นชัก มีล้อเลื่อน ขนาด ก420xล600xส650 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
3.1310327494EXC-SETชุดโต๊ะทำงาน สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย EXC-SET-1 โต๊ะทำงานขนาด ก1800xล900xส750 มม. ตู้ข้าง ขนาด ก1200xล480xส700 มม. ตู้ลิ้นชัก ขนาด ก420xล600xส650 มม. SB-180 ตู้เอกสารเตี้ย ขนาด ก1800xล480xส800 มม. ES10-185 ตู้เอกสารสูง ขนาด ก1850xล450xส1650 มม. ชุดโต๊ะทำง
4.139705210CATHAY-SETชุดโต๊ะทำงาน รุ่น CATHAY สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน DCT-200 ขนาด ก2000xล900xส750 มม. ตู้เอกสารเตี้ย CCT-120 ขนาด ก1200xล450xส700 มม. ตู้เอกสารสูง CCT-180 ขนาด ก1800xล400xส1650 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
5.816007810SMART-SETชุดโต๊ะทำงาน รุ่น SMART สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย DSM-180-653DSM ขนาดโต๊ะ ก1800xล900xส750 มม. ขนาด ลิ้นชัก ก430xล600xส650 มม. CSM-120 ตู้เอกสาร ขนาด ก1200xล500xส700 มม. CSM-180 ตู้เอกสาร ขนาด ก1800xล500xส800 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
6.282140089UBD-180ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น URBAN 2 ลิ้นชัก สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะต่อข้าง ขนาด ก1130xล600xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
7.715307264URBAN-SETชุดโต๊ะทำงาน รุ่น URBAN สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย UBD-180 โต๊ะทำงาน ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะต่อข้าง ขนาด ก1130xล600xส750 มม. UBC-180 ตู้เอกสาร ขนาด ก1800xล450xส1820 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
8.634737695PICASSO-SETชุดโต๊ะทำงาน รุ่น PICASSO สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย DPS-200 โต๊ะสำนักงาน ขนาด ก2000xล850xส750 มม. 792-OPS ตู้เอกสารสำนักงาน ขนาด ก800xล400xส800 มม. 140-OPS ตู้เอกสารสำนักงาน ขนาด ก800xล400xส1400 มม. ตู้เอกสารสำนักงาน ขนาด ก800xล400xส1400 มม. ชุดโต๊ะทำงาน I
9.292165823MAJOR-SETชุดโต๊ะทำงาน รุ่น MAJOR TOPโค้งเว้า มีที่วางคีย์บอร์ด ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก1600,1800xล800,450xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
10.211558003MINOR-SETชุดโต๊ะทำงาน รุ่น MINOR 2 ลิ้นชัก มีที่วางคีย์บอร์ด สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก1650,1750xล750,500xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
11.292165823TRITON-SETชุดโต๊ะทำงาน รุ่น TRITON TOPโต๊ะโค้งเว้า ตู้เอกสาร2ลิ้นชักมีล้อเลื่อน โต๊ะต่อข้าง มีที่วางคีย์บอร์ด สีเชอร์รี่/ดำ ขนาดโต๊ะทำงาน ก1600xล800xส750 มม. ขนาดโต๊ะต่อข้าง ก100xล400xส750 มม. ขนาดตู้ลิ้นชัก ก350xล500xส560 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
12.10791868ICON-SET-Aชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ICON สีเชอรี่/ดำ ประกอบด้วย ICON-120 โต๊ะสำนักงาน ขนาด ก1200xล600xส750 มม. ICON-80 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ก800xล600xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
13.161224252ICON-SET-Bชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ICON สีเชอรี่/ดำ ประกอบด้วย ICON-120 โต๊ะสำนักงาน ขนาด ก1200xล600xส750 มม. ICON-80 ขนาด ก800xล600xส750 มม. ICON-653 ตู้ลิ้นชัก ขนาด ก420xล600xส650 มม. (ไม่รวมเก้าอี้) ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
14.171318479ICON-Pชุดโต๊ะทำงาน รุ่น ICON-P สีเมเปิ้ล/ขาว ประกอบด้วย ICON-P-120 โต๊ะสำนักงาน ขนาด ก1200xล600xส750 มม. ICON-P-80 ขนาด ก800xล600xส750 มม.(ไม่รวมเก้าอี้) ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
15.423132428LK-180E-LR-LK-100Eชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-180E-LR โต๊ะเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด ก1800xล900xส750 มม. LK-100E ตู้เอกสารสำนักงาน 2 บานเปิด ขนาด ก1000xล450xส700 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
16.392898613CALL-120ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK โต๊ะทำงาน 3 ที่นั่ง มีแผ่นมินิสกรีน ขาเหล็ก ขนาด ก1870xล2160xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
17.493638011CALL-240ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง มีแผ่นมินิสกรีน ขาเหล็ก ขนาด ก2400xล2400xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
18.554143894LINK-SET-1ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-180E-R โต๊ะเหล็ก/LK-100E ตู้เอกสารล้อเลื่อน/LK-1284R แผ่นต่อข้างโต๊ะ/KB-02 ที่วางคีย์บอร์ด ขนาด ก2400xล2300xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
19.463480899LINK-SET-2ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1818L โต๊ะเหล็ก/LK-1284R แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ/653-LK-R ตู้เอกสารใต้โต๊ะมีล้อเลื่อน/KB-02 ที่วางคีย์บอร์ด ขนาด ก2400xล2200xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
20.282142091LINK-SET-4ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-5268 โต๊ะเหล็ก/763-LK-L ตู้เอกสารข้างโต๊ะ/KB-02 ที่วางคีย์บอร์ด ขนาด ก1500xล1620xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
21.372779652LINK-SET-5ชุดโต๊ะำทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1500 โต๊ะเหล็ก/LKS-68L แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ/LK-80 โต๊ะคอม/653-LK-R ตู้เอกสารใต้โต๊ะมีล้อเลื่อน ขนาด ก2150xล1650xส750 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
22.654828017LINK-SET-6ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1200-60 โต๊ะเหล็ก 4 ตัว/FD-02-R ตู้ใต้โต๊ะ 4 ตัว/MSC-60 มินิสกรีน 2 แผ่น/MSC-120 มินิสกรีน 2 แผ่น ขนาด ก2400xล1200xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
23.916744805LINK-SET-7ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย CALL-120 โต๊ะเหล็ก 1 ตัว/LKS-124 แผ่นต่อข้างโต๊ะ 3 แผ่น/KB-02 ที่วางคีย์บอร์ด 3 ชิ้น/653-LK-R ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชักมีล้อเลื่อน 3 ตัว ขนาด ก2560xล2370xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
24.118763683LINK-SET-8ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย CALL-240 โต๊ะเหล็ก 1 ตัว/LKS-124 แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ 4 แผ่น/KB-02 ที่วางคีย์บอร์ด 4 ชิ้น/653-LK-R ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชักมีล้อเลื่อน ขนาด ก3300xล3300xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
25.674968407LINK-SET-9ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1266 โต๊ะเหล็ก 3 ตัว/LKS-60 แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ 1 แผ่น/KB-02 ที่วางคีย์บอร์ด 3 ชิ้น/MSC120 มินิสกรีน 4 แผ่น ขนาด ก3400xล1870xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
26.1410548624LINK-SET-10ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-5268L โต๊ะเหล็ก 2 ตัว/LK-5286R โต๊ะเหล็ก 2 ตัว/LKS-164 แผ่นต่อข้างโต๊ะ 2 แผ่น/763-LK-L ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก 2 ตัว/763-LK-R ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก 2 ตัว/KB-02 ที่วางคีย์บอร์ด 4 ชิ้น/MSR-120 มินิสกรีน 2 แผ่น/MSR-150 มินิสกรี
27.392958093LINK-SET-11ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1200-60 โต๊ะเหล็ก 4 ตัว/MSC-120 มินิสกรีน 2 แผ่น ขนาด ก2400xล1200xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
28.129524485LINK-SET-12ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1350-60 โต๊ะเหล็ก 6 ตัว/652-LK ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชักมีล้อเลื่อน 6 ตัว/4PF-1260 Partition 3 แผ่น/4PF-1275 Partition 3 แผ่น ขนาด ก8100xล1200xส1200 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
29.129269451LINK-SET-13ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-6266-R โต๊ะเหล็ก 2 ตัว/LK-6266-L โต๊ะเหล็ก 2 ตัว/PLF-1290 Partition 2 แผ่น/PLF-1275 Partition 2 แผ่น/PLF-1212 Partition 4 แผ่น ขนาด ก3300xก2400xล1200xล1200xส1200 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
30.977206228LINK-SET-15ชุดโต๊ะทำงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1500-60 โต๊ะเหล็ก 2 ตัว/LK-1-40 โต๊ะต่อข้าง 1 ตัว/LK-1-04 โต๊ะต่อข้าง 1 ตัว/4PLF-1275 Partition 2 แผ่น/4PLF-1560 Partition 2 แผ่น/4PLF-1510 Partition 2 แผ่น ขนาด ก3200xล1500xส1560 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
31.675028688LINK-SET-16ชุดโต๊ะทไงาน รุ่น LINK ประกอบด้วย LK-1200-60 โต๊ะเหล็ก 4 ตัว/LKS-124 แผ่นไม้ต่อข้างโต๊ะ 2 แผ่น/MSR-120 มินิสกรีน 2 แผ่น/MSR-60 มินิสกรีน 2 แผ่น ขนาด ก3300xล1200xส1150 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
32.755610073PREMIER-SET-1ชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น PREMIER TOPทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาด ก1630xล2330xส740-1100 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
33.302233815PREMIER-SET-2ชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น PREMIER TOPทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาด ก1700xล2100xส740 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
34.433243678PREMIER-SET-3ชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น PREMIER TOPทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาด ก1600xล830xส1100 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
35.725374255PREMIER-SET-4ชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น PREMIER TOPทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาด ก2080xล1680xส1100 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
36.503738246PREMIER-SET-5ชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ รุ่น PREMIER TOPทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาด ก2080xล830xส1100 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
37.574284083LALIGA-SETชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ TOPทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ขนาด ก1200xล2400xส740-1100 มม. ชุดโต๊ะทำงาน ITOKI
38.332482451EROS-180โต๊ะทำงานตัว รุ่นEROS-180 ขนาดรวม 1800x1750x750มม. โต๊ะขนาด1800x600x750มม. ตู้ต่อ 1600x470x620มม. สีโอ๊ค/ขาว ชุดโต๊ะทำงาน อิโตกิ
39.261926000MITYโต๊ะทำงาน6ลิ้นชัก รุ่นMITY สีโอ๊ค/ขาว ชุดโต๊ะทำงาน อิโตกิ