อิโตกิ-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดเล็ก โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้สตูล เก้าอี้บาร์ โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้อาหาร เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ของตกแต่ง โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.80596654SR-2-ACเก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา 5 แฉกรับน้ำหนักได้ดี ปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ เลือกได้ทั้ง หนังแท้/หนังเทียม/ผ้า ขนาด ก590xล620xส920-1040 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
2.43318803YARISเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก570xล620xส900-1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
3.40301874JASSเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ หนังเทียมสีดำ ขนาด ก570xล620xส910-1030 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
4.45340090JASPER-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ หนังเทียม ขนาด ก570xล620xส910-1030 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
5.58433653JASPER-02เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก570xล620xส980-1100 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
6.69514444DATA-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก570xล600xส930-1050 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
7.11824613TWIN-01-CHเก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมโครเมี่ยม สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ ท้าวแขนสามารถปรับขึ้นลงได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก620xล550xส890-1010 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
8.12892605TWIN-02-CHเก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมโครเมี่ยม สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ ท้าวแขนสามารถปรับขึ้น-ลงได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก620xล550xส960-1080 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
9.10765032ALCO-02เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมโครเมี่ยม สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก600xล640xส890-950 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
10.88654637LEADER-01เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมโครเมี่ยม พนักพิงตาข่าย สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก600xล550xส930-1150 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
11.97722655LAMY-01เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียม สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก580xล610xส880-1000 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
12.11841636LAMY-02เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียม สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก600xล610xส930-1150 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
13.59437810MILIN-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก600xล600xส940-1060 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
14.71527014LG-2เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก540xล580xส860-980 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
15.10786461LG-3เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก660xล690xส970-1070 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
16.98731068LG-5เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก660xล690xส970-1090 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
17.79590875LG-7เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก660xล690xส970-1090 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
18.74552660VITA-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก570xล590xส850-970 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
19.11888499CONCORD-01เก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ ท้าวแขนสามารถปรับขึ้น-ลงได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก630xล600xส98-1080 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
20.59437810BOEING-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก640xล600xส950-1070 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
21.59437810ORANGE-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก600x630xส920-1040 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
22.59437810LONDON-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก620xล620xส920-1040 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
23.53392802SR-1เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก ไม่มีท้าวแขน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก520xล620xส890-1010 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
24.50374049SR-02เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก590xล620xส890-1010 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
25.74548403SR-3เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก620xล680xส960-1080 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
26.57429496SR-01-ACเก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา ไม่มีท้าวแขน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก520xล620xส920-1040 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
27.67497414SR-02-ACเก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก590xล620xส920-1040 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
28.88654637SR-03-ACเก้าอี้สำนักงาน ขาอลูมิเนียมปัดเงา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก620xล680xส960-1080 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
29.61454839VENUS-01เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก640xล640xส950-1070 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
30.49365635KM-8-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก590xล640xส940-1060 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
31.48357019KM-9-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก590xล640xส940-1060 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
32.51382665JESSICAเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก560xล550xส900-1020 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
33.45340090FIEASTAเก้าอี้สำนักงาน สามารถประระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก560xล570xส870-990 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
34.47348606SMเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก560xล570xส860-980 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
35.48357019CIVICเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก560xล560xส860-970 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
36.32238013JAWAเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก540xล580xส880-980 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
37.34255042JJเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม/หนังแท้ ขนาด ก540xล580xส880-980 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
38.35263658TK-333-FABRICเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก580xล600xส850-950 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
39.35263658TK-333-VINYLเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก580xล600xส850-950 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
40.27204054TK-34เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก480xล540xส850 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
41.29216826TK-35-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก570xล540xส850 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
42.29216826TK-37เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก510xล600xส850 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
43.97220002TK-37Hเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก510xล600xส850-950 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
44.31233856TK-38เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก570xล600xส850 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
45.34255042TK-38-Hเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก570xล600xส850-950 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
46.45335833KM-6เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก470xล500xส920-1000 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
47.48361478KM-6-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก570xล500xส920-1000 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
48.46344449KM-7เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก510xล580xส880-1000 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
49.49369892KM-7-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก610xล580xส880-1000 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
50.35259401SMART-KIDเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก470xล510xส840-940 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
51.37280688SMART-KID-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก570xล510xส840-940 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
52.36272072TS-11เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก450xล510xส840-940 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
53.39293460TS-12เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก550xล510xส840-940 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
54.47352862COMPOSTเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก480xล550xส910-1010 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
55.49369892COMPOST-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก600xล550xส910-1010 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
56.35263658CR-03เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก480xล540xส740-820 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
57.48357019CT-24เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก470xล650xส980-1100 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
58.69514444CT-25เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ มีเบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก530xล650xส980-1100 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
59.67501671GDN-02เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ เปลือกโพลี/ผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก560xล560xส820-940 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
60.68510085GD-02เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ เปลือกโพลี/หนังเทียม/ผ้าฝ้าย ขนาด ก560xล560xส820-940 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
61.36272072PM-1เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก เบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก490xล570xส780 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
62.40301874PM-1-Aเก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก เบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก590xล570xส780 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
63.30225442EX-10เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ เบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก490xล530xส790-890 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI
64.33246629EX-12เก้าอี้สำนักงาน ขาพลาสติก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ เบาะผ้าฝ้าย/หนังเทียม ขนาด ก590xล530xส790-890 มม. เก้าอี้สำนักงาน ITOKI