อิโตกิ-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดเล็ก โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้สตูล เก้าอี้บาร์ โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้อาหาร เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ของตกแต่ง โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.131020077GOLDENโซฟาแฟชั่น 2 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม/ผ้าฝ้าย ขนาด ก1300xล800xส800 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
2.362720072MILIN-1โซฟาแฟชั่น โซฟา 3 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก1800xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
3.80595032MILIN-2โซฟาแฟชั่น โซฟา 1 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
4.12935062MILIN-3โซฟาแฟชั่น โซฟาเข้ามุม ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
5.68510085MILIN-4โซฟาแฟชั่น ไม่มีพนักพิงหนัง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก720xล720xส420 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
6.644760026MILINโซฟาแฟชั่น สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางได้ตามต้องการ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีขาว ขนาด ก1800xล720xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI โซฟาแฟชั่น ITOKI
7.433230060BERRY-1โซฟาแฟชั่น โซฟา 3 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีดำ ขนาด ก1880xล710xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
8.97722656BERRY-2โซฟาแฟชั่น โซฟา 1 ที่นั่ง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีดำ ขนาด ก700xล710xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
9.181402693BERRY-3โซฟาแฟชั่น โซฟาเข้ามุม ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีดำ ขนาด ก700xล710xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
10.80595032BERRY-4โซฟาแฟชั่น โซฟาไม่มีพนักพิงหลัง ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีดำ ขนาด ก700xล710xส400 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
11.805950032BERRYโซฟาแฟชั่น โซฟารูปตัวแอล สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางได้ตามต้องการ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม สีดำ ขนาด ก2130xล1880xส750 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
12.12958894RELAX-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง มี ผ้าฝ้าย,หนังเทียม/ผ้าฝ้าย ขนาด ก1700xล730xส700 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
13.71530460RELAX-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม/ผ้าฝ้าย ขนาด ก830xล730xส700 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
14.12892605P-19-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง โครงสร้างไม้จริง มี ผ้าฝ้าย,หนังเทียม/ผ้าฝ้าย/หนังแท้ ขนาด ก860xล750xส760 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
15.181343013P-19-2โซฟาแฟชั่น 2 ที่นั่ง โครงสร้างไม้จริง มี ผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1420xล750xส760 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
16.211606669P-19-3(เฉพาะ3ที่นั่ง)โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง โครงสร้างไม้จริง มี ผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1970xล750xส760 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
17.12892605WIGAN-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีหมอน 1 ใบ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม ขนาด ก960xล850xส850 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
18.211606668WIGAN-2โซฟาแฟชั่น 2 ที่นั่ง มีหมอน 2 ใบ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม ขนาด ก1570xล850xส850 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
19.201530065BAMBO-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก780xล790xส740 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
20.433230060BAMBO-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1860xล790xส740 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
21.10800080ALMOND-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง พร้อมหมอน 1 ใบ มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก910xล850xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
22.201520052ALMOND-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง พร้อมหมอน 3 ใบ มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก2010xล850xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
23.12926650PHOTO-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก900xล800xส800 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
24.231734040PHOTO-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก2100xล800xส800 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
25.63467612M-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม ขนาด ก620xล650xส760 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
26.51382666MANGOโซฟาแฟชั่น มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม 1 ที่นั่ง ขนาด ก550xล740xส780 มม. 2 ที่นั่ง ขนาด ก1010xล740xส780 มม. เตียงไม้แฟชั่น ITOKI
27.64476026TROS-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง โครงสร้างไม้เนื้อจริง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก800xล800xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
28.12935062TROS-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง โครงสร้างไม้เนื้อจริง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1850xล800xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
29.80595032FRAME-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก870xล810xส800 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
30.161190006FRAME-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1820xล810xส800 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
31.64476026SOFA-S-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก800xล800xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
32.12935062SOFA-S-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1850xล800xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
33.64476026BELMA-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก780xล800xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
34.12935062BELMA-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1750xล800xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
35.64476026ARGON-1โซฟาแฟชั่น 1 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก820xล750xส770 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
36.12935062ARGON-3โซฟาแฟชั่น 3 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1800xล750xส770 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
37.64476026DERBY-2โซฟาแฟชั่น 2 ที่นั่ง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1280xล750xส800 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
38.89663050SUNNYโซฟาแฟชั่น สามารถปรับเอนนอนได้ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม มี3ขนาด ก1600-1800-1900xล1040xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
39.181360036PIANOโซฟาแฟชั่น โครงสร้างไม้จริง มีหมอนใบใหญ่ 2 ใบ หมอนใบเล็ก 1 ใบ ฐานที่พักเท้าสามารถแยกออกจากโซฟาได้ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม ขนาด ก1600xล1320xส700 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
40.10795674MINIโซฟาแฟชั่น โซฟาสามารถปรับเอนนอนได้ มีหมอนหนุน 1 ใบ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม ขนาด ก1470xล1200xส890 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
41.10795674BEDโซฟาแฟชั่น สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ โดดเด่นด้วยสีทูโทน มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม มี3ขนาด ก1600-1800-1900xล1040xส820 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
42.89663050MATTYโซฟาแฟชั่น โครงสร้างแข็งแรงเคลื่อนย้ายง่าย สามารถปรับเอนได้ มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม มี3ขนาด ก1600-1800-1900xล1050xส800 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
43.89663050LEENOโซฟาแฟชั่น โครงทำจากไม้จริง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม มี3ขนาด ก1600-1800-1900xล830xส730 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
44.141105091KENNYโซฟาแฟชั่น มีหมอนหนุนใบใหญ่ 2 ใบ ผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1420xล750xส760 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
45.161190006ZIMBAโซฟาแฟชั่น โครงสร้างไม้จริง มีผ้าฝ้าย,หนังเทียม,หนังแท้ ขนาด ก1580xล770xส770 มม. โซฟาแฟชั่น ITOKI
46.09058OLIVERโซฟา รุ่น โอลิเวอร์ นั่งสบายๆ ด้วย โอลิเวอร์ 2 ที่นั่งขนาด กว้าง 160 ลึก 104 สูง 82 cm. 3 ที่นั่งขนาด กว้าง 180 ลึก 104 สูง 82 cm. 3 ที่นั่งขนาด กว้าง 190 ลึก 104 สูง 82 cm. โซฟาแฟชั่น อิโตกิ
47.83616421MARIOMARIO โซฟา รุ่น มาริโอ้ เอนหลัง พักผ่อนให้สบาย 2 ที่นั่งขนาด กว้าง 160 ลึก 104 สูง 82 cm. 3 ที่นั่งขนาด กว้าง 180 ลึก 104 สูง 82 cm. 3 ที่นั่งขนาด กว้าง 190 ลึก 104 สูง 82 cm. โซฟาแฟชั่น อิโตกิ