อิโตกิ-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดเล็ก โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้สตูล เก้าอี้บาร์ โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้อาหาร เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ของตกแต่ง โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะแฟชั่น
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.59442067TSFโต๊ะเหล็ก รุ่น FAVOUR ขาเหล็กดำ สีเชอร์รี่/ดำ มี TSF-80 ขนาด ก800xล600xส750 มม. TSF-120 ขนาด ก1200xล600xส750 มม. TSF-150 ขนาด ก1500xล600xส750 มม. TSF-180 ขนาด ก1800xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
2.80599491TSF-1202โต๊ะเหล็ก รุ่น FAVOUR TOPเมลามิน 2 ลิ้นชัก สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
3.12926650TSF-1502โต๊ะเหล็ก รุ่น FAVOUR TOPเมลามิน 2 ลิ้นชัก สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก1500xล750xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
4.66493055SCTF-80โต๊ะเหล็ก รุ่นFAVOUR TOPเมลามิน มีที่วางคีย์บอร์ด สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก800xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
5.87646022TSF-1202-Cโต๊ะเหล็ก รุ่นFAVOUR TOPเมลามิน 2 ลิ้นชัก มีที่วางคีย์บอร์ด สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด ก1200xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
6.75561073LK-800-1000-1200-1350-1500-1650-1800-60โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงานขาเหล็ก สีเมเปิ้ล/เทา ประกอบด้วย LK-800-60/LK-1000-60/LK-1200-60/LK-1350-60/LK-1500-60/LK-1650-60/LK-1800-60 โต๊ะเหล็ก ITOKI
7.84629091LK-800-1000-1200-1350-1500-1650-1800-80โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงานขาเหล็ก สีเมเปิ้ล/เทา ประกอบด้วย LK-800-80/LK-1000-80/LK-1200-80/LK-1350-80/LK-1500-80/LK-1650-80/LK-1800-80 โต๊ะเหล็ก ITOKI
8.191428027LK-5266-5286-6266-6286-8266-8286-Lโต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงานขาเหล็กTOPตัวแอลข้างซ้าย เมเปิ้ล/เทา ประกอบด้วย LK-5266-L/LK-5286-L/LK-6266-L/LK-6286-L/LK-8266-L/LK-8286-L โต๊ะเหล็ก ITOKI
9.161190006LK-5266-5286-6266-6286-8266-8286-Rโต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงานขาเหล็กTOPตัวแอลข้างขวา เมเปิ้ล/เทา ประกอบด้วย LK-5266-R/LK-5286-R/LK-6266-R/LK-6286-R/LK-8266-R/LK-8286-R โต๊ะเหล็ก ITOKI
10.282121664LK-1618-1818-Lโต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะรูปตัวแอลข้างซ้าย ประกอบด้่วย LK-1618-L ขนาด ก1600xก1800xล800xล600xส750 มม. LK-1818-L ขนาด ก1800xก1800xล800xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
11.231768086LK-1618-1818-Rโต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะรูปตัวแอลข้างขวา ประกอบด้่วย LK-1618-R ขนาด ก1600xก1800xล800xล600xส750 มม. LK-1818-R ขนาด ก1800xก1800xล800xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
12.161215641LK-1212โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะทำงานโค้ง ขาเหล็ก ขนาด ก1200xก1200xล600xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
13.13964802LK-1066-1266โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงานเข้ามุม ขาเหล็ก ประกอบด้วย LK-1066 ขนาด ก1000xก1000xล600xล600xส750 มม. LK-1266 ขนาด ก1200xก1200xล600xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
14.13981825LK-1068-L-LK-1086-R-LK-1268-L-LK-1286-Rโต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงานเข้ามุม ขาเหล็ก ประกอบด้วย LK-1068-L/LK-1086-R/LK-1268-L/LK-1286-R
15.65488898LK-1-10ตัวต่อข้างโต๊ะสำนักงาน รุ่น LINK ตัวต่อข้างโต๊ะ ขาเหล็ก ข้างซ้าย ขนาด ก1000xล480xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
16.131028688LK-1088-1288โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงานเข้ามุม ขาเหล็ก ประกอบด้วย LK-1088 ขนาด ก1000xก1000xล800xล800xส750 มม. LK-1288 ขนาด ก1200xก1200xล800xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
17.79488816LK-1-01ตัวต่อข้างโต๊ะสำนักงาน รุ่น LINK ตัวต่อข้างโต๊ะ ขาเหล็ก ข้างขวา ขนาด ก1000xล480xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
18.77573846LK-1-40ตัวต่อข้างโต๊ะสำนักงาน รุ่น LINK ตัวต่อข้างโต๊ะข้างซ้าย ข่องเก็บของมีหน้าบาน ขาเหล็ก ขนาด ก1000x480ลx750ส มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
19.77573846LK-1-04ตัวต่อข้างโต๊ะสำนักงาน รุ่น LINK ตัวต่อข้างโต๊ะข้างขวา ข่องเก็บของมีหน้าบาน ขาเหล็ก ขนาด ก1000x480ลx750ส มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
20.84629091LK-1-20โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงาน ขาเหล็ก ขนาด ก1000xล480xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
21.91675823LK-1-24โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงาน ขาเหล็ก ช่องเก็บของมีหน้าบาน ข้างซ้าย ขนาด ก1000xล480xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
22.91675823LK-1-42โต๊ะเหล็ก รุ่น LINK โต๊ะสำนักงาน ขาเหล็ก ช่องเก็บของมีหน้าบาน ข้างขวา ขนาด ก1000xล480xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
23.10777850LK-80โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น LINK โต๊ะคอมฯ ขาเหล็ก มีที่วางคีย์บอร์ด ขนาด ก800xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
24.10777850LK-80-Sโต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น LINK โต๊ะคอมฯ ขาเหล็ก มีช่องร้อยสายไฟ ขนาด ก800xล600xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI
25.12926650LK-120-60-LK-150-80โต๊ะคอมพิวเตอร์ รุ่น link โต๊ะคอมฯ ขาเหล็ก มีที่วางคีย์บอร์ดและช่องร้อยสายไฟ ประกอบด้วย LK-120-60 ขนาด ก1200xล600xส750 มม. LK-150-80 ขนาด ก1500xล800xส750 มม. โต๊ะเหล็ก ITOKI