อิโตกิ-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดเล็ก โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้สตูล เก้าอี้บาร์ โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้อาหาร เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ของตกแต่ง โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.61459096LENA-LAYAชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร LENA 1ตัว TOPสี่เหลี่ยม ขนาด ก800xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร LAYA 4ตัว ไม้ดัดเข้ารูป ขนาด ก420xล490xส880 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
2.221683072LENA-OTOPชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร LENA 1ตัว TOPสี่เหลี่ยม ขนาด ก800xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร OTOP 4ตัว เบาะหนังเทียม ขนาด ก430xล550xส940 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
3.302264457LELY-LAYAชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร LILY 1ตัว TOPสี่เหลี่ยม ขนาด ก800xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร LAYA 4ตัว ไม้ดัดขึ้นรูป ขนาด ก420xล490xส880 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
4.11867070FLOWER-I-FLOWER-MEชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย FLOWER-I โต๊ะอาหาร 1ตัว ขนาด ก600xล600xส750 มม. FLOWER-ME เก้าอี้อาหาร 2ตัว เบาะผ้าฝ้าย,หนังเทียม ขนาด ก400xล470xส810 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
5.201530065HIWAY-HINGISชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร HIWAY 1ตัว ขนาด ก800xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร HINGIS 4ตัว เบาะหนังเทียม ขนาด ก420xล560xส840 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
6.272029840ROMEO-JULIETชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร ROMEO 1ตัว TOPกระจกใส ขนาด ก900xล900750xส มม. เก้าอี้อาหาร JULIET 3ตัว ขาชุบ ขนาด ก540xล570xส760 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
7.292203274LASSO-OTOPชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร LASSO 1ตัว TOPไม้ ขนาด ก1600xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร OTOP 4ตัว เบาะหนังเทียม ขนาด ก430xล550xส940 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
8.231754468LOTTO-OTOPชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร LOTTO 1ตัว TOPโต๊ะตรงกลางกระจกฝ้า ขนาด ก800xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร OTOP 4ตัว เบาะหนังเทียม ขนาด ก430xล550xส940 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
9.99740090EIFFEL-DIC-74ชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร EIFFEL 1ตัว TOPไม้กลม ขนาด ก600xล600xส750 มม. เก้าอี้อาหาร DIC-74 2ตัว เบาะหนังเทียม ขนาด ก530xล510xส760 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
10.161203624SINE-SANDชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร SINE 1ตัว TOPไม้กลม ขาพ่นดำ ขนาด ก800xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร SAND 4ตัว ขาพ่นดำ เบาะผ้าฝ้าย,หนังเทียม ขนาด ก380xล480xส840 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
11.241805437LOTTO-SUNDAYชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร LOTTO 1ตัว TOPไม้โต๊ะตรงกลางกระจกฝ้า ขาชุบ ขนาด ก800xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร SUNDAY 4ตัว เบาะหนังเทียม มีท้าวแขน ขาชุบ ขนาด ก550xล560xส830 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI
12.382856055LASSO-LAYAชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะอาหาร LASSO 1ตัว TOPไม้ ขนาด ก1600xล800xส750 มม. เก้าอี้อาหาร LAYA 4ตัว ไม้ดัด ขาชุบ ขนาด ก420xล490xส880 มม. ชุดโต๊ะอาหาร ITOKI