อิโตกิ-เฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้สำนักงาน โซฟาชุดเข้ามุม โซฟาชุดเล็ก โซฟาแฟชั่น เก้าอี้แฟชั่น เก้าอี้พักผ่อน เก้าอี้สตูล เก้าอี้บาร์ โต๊ะกลางโซฟา เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แนวทันสมัย เก้าอี้อาหาร เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะสำนักงานเมลามิน ตู้เอกสาร-สำนักงาน ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็ก ของตกแต่ง โต๊ะคอมราคาพิเศษ โต๊ะประชุม เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ราคาพิเศษ เก้าอี้แลคเชอร์ โต๊ะพับ โต๊ะอเนกประสงค์
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.75561073RLT-100-120โต๊ะประชุม รุ่น LIGHT โต๊ะกลม สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย RLT-100 ขนาด ก1000xส750 มม. RLT-120 ขนาด ก1200xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
2.13977619TLT-180-240โต๊ะประชุม รุ่น LIGHT สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย TLT-180 ขนาด ก1800xล900xส750 มม. TLT-240 ขนาด ก2400xล1100xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
3.131028688LKTS-180โต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด ก1800xล900xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
4.181402693LKTS-240โต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด ก2400xล1100xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
5.272010414LKTS-360โต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุม ขาเหล็ก ขนาด ก3600xล1200xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
6.493682271ESP-270-330โต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุมขาเหล็ก ประกอบด้วย ESP-270 โต๊ะประชุมขาเหล็ก 6-8 ที่นั่ง ขนาด ก2700xล1200xส750 มม./ESP-330 โต๊ะประชุมขาเหล็ก 8-10 ที่นั่ง ขนาด ก3300xล1200xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
7.292213488TO-260-280โต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุม ประกอบด้วย TO-260 โต๊ะประชุม 4-6 ที่นั่ง ขนาด ก2600xล1400xส750 มม./TO-280 โต๊ะประชุม 4-8 ที่นั่ง ขนาด ก2800xล1400xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
8.423141641TOS-260-280โต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุมขาเหล็ก ประกอบด้วย TOS-260 โต๊ะประชุมขาเหล็ก 4-6 ที่นั่ง ขนาด ก2600xล1600xส750 มม./TOS-280 โต๊ะประชุมขาเหล็ก 4-8 ที่นั่ง ขนาด ก2800xล1800xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
9.654850047TOS-380โต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุมขาเหล็ก 10-14 ที่นั่ง ขนาด ก38000xล2760xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI
10.554085014RUNEYโต๊ะประชุม รุ่น LINK โต๊ะประชุมขาเหล็ก ขนาด ก2600xล2600xส750 มม. โต๊ะประชุม ITOKI