เจพี-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะพับ เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้บาร์ เก้าอี้เหล็ก โต๊ะนักเรียน โต๊ะราคาพิเศษ เก้าอี้พับ เก้าอี้อาหาร เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร ชั้นวางของเหล็ก เตียงเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.22168068BBTC3ชุดโต๊ะนักเรียน(พลาสติก) โต๊ะขนาด ก600xล400xส740 มม และ เก้าอี้ขนาด ก355xล355xส820 มม โต๊ะนักเรียน JP
2.35191010BBTC4ชุดโต๊ะนักเรียน(เหล็กเหลี่ยม) โต๊ะขนาด ก600xล400xส750 มม และ เก้าอี้ขนาด ก415xล425xส815 มม โต๊ะนักเรียน JP
3.28214088BBTC5ชุดโต๊ะนักเรียนประถม-มัธยม โต๊ะนักเรียน JP
4.22166040BBTC6ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล โต๊ะนักเรียน JP