เจพี-เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะพับ เก้าอี้รับแขก เก้าอี้แลคเชอร์ เก้าอี้บาร์ เก้าอี้เหล็ก โต๊ะนักเรียน โต๊ะราคาพิเศษ เก้าอี้พับ เก้าอี้อาหาร เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้เอนกประสงค์ ชุดโต๊ะอาหาร ชั้นวางของเหล็ก เตียงเหล็ก
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.14110084E24โต๊ะกาแฟหน้ากลมเล็ก ขนาด ก610xล610xส745 มม หน้าสีขาว โต๊ะอเนกประสงค์ JP
2.20152052E30โต๊ะกาแฟหน้ากลมใหญ๋ ขนาด ก760xล760xส745 มม หน้าสีขาว โต๊ะอเนกประสงค์ JP
3.31230004D-10-11-60โต๊ะประชุดขาซ่อน ขาสีดำ หน้าขาว มี4ขนาด(6ฟุตx75,6ฟุตx60,5ฟุตx75,5ฟุตx60) โต๊ะอเนกประสงค์ JP
4.32238012D-10-11-60-Cโต๊ะประชุดขาซ่อน ขาโครเมี่ยม หน้าขาว มี4ขนาด(6ฟุตx75,6ฟุตx60,5ฟุตx75,5ฟุตx60) โต๊ะอเนกประสงค์ JP
5.24182056SRT46โต๊ะกลมขาพับหน้าเหล็ก ขนาด ก1165xล1165xส740 มม มี2สี(สีแดง,สีน้ำเงิน) โต๊ะพับ JP
6.23172022CRT46โต๊ะกลมหน้าเหล็กขาน๊อคดาวน์ ขนาด ก1165xล1165xส735 มม มี2สี(สีแดง,สีน้ำเงิน) โต๊ะพับ JP
7.25191078FRS46โต๊ะกลมขาซ่อนหน้าเหล็ก ขนาด ก1165xล1165xส730 มม มี2สี(สีแดง,สีน้ำเงิน) โต๊ะพับ JP
8.29220070DT003โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด ก1200xล750xส760 มม หน้าขาว โต๊ะอเนกประสงค์ JP
9.21156006E10โต๊ะกาแฟหน้าเหลี่ยม ขนาด ก750xล750xส760 มม หน้าสีขาว โต๊ะอเนกประสงค์ JP
10.32240040JPC30เก้าอี้แถวโพลี3ที่นั่ง ขนาด ก1510xล430xส805 มม มี5สี(สีแดง,สีน้ำเงิน,สีน้ำเงินเข้ม,สีเขียว,สีส้ม,สีเหลือง) เก้าอี้รับแขก JP
11.41308058JPC40เก้าอี้แถวโพลี4ที่นั่ง ขนาด ก2040xล430xส805 มม มี5สี(สีแดง,สีน้ำเงิน,สีน้ำเงินเข้ม,สีเขียว,สีส้ม,สีเหลือง) เก้าอี้รับแขก JP
12.68506030JPC40Fเก้าอี้แถวโพลี4ที่นั่งมีแลคเชอร์ ขนาด ก2210xล430xส805 มม มี5สี(สีแดง,สีน้ำเงิน,สีน้ำเงินเข้ม,สีเขียว,สีส้ม,สีเหลือง) เก้าอี้แลคเชอร์ JP
13.80595032JPC20Tเก้าอี้แถวโพลี4ที่นั่งพร้อมโต๊ะกลาง ขนาด ก1950xล1200xส805 มม มี5สี(สีแดง,สีน้ำเงิน,สีน้ำเงินเข้ม,สีเขียว,สีส้ม,สีเหลือง) เก้าอี้รับแขก JP
14.1771085BAR-12-13เก้าอี้บาร์ปรับระดับได้ BAR12(เตี้ย) ขนาด ก400xล400xส540 มม และ BAR13(สูง) ขนาด ก400xล400xส640 มม มี3สี(สีแดง,สีกรม,สีน้ำตาล) เก้าอี้บาร์ JP(เหล็ก 7 หุน หนา 0.8 มิล)
15.21160060BAR-14-15เก้าอี้บาร์ปรับระดับได้โดยใช้เกลียวพื้นไม้ยางพารา BAR14 ขนาด ก300xล300xส520 มม และ เก้าอี้บาร์ไม่ปรับระดับพื้นไม้ยางพารา BAR15 ขนาด ก300xล300xส510 มม เก้าอี้บาร์ JP
16.14104004BK24โต๊ะพับ2.5ฟุตหน้าไม้ ขนาด ก455xล760xส760 มม โต๊ะพับ JP
17.9470056S-24-36-42-48โต๊ะพับหน้าเหล็ก3ฟุต,3.5ฟุต,4ฟุต โต๊ะพับ JP
18.9369008P36โต๊ะพับ3ฟุตหน้าพลาสติก ขนาด ก585xล855xส770 มม โต๊ะพับ JP
19.1188088FTB36โต๊ะขาซ่อน3ฟุตหน้าไม้ ขนาด ก610xล910xส740 มม โต๊ะพับ JP
20.14106030FTB48โต๊ะขาซ่อน4ฟุตหน้าไม้ ขนาด ก760xล1210xส740 มม โต๊ะพับ JP
21.14107044FTS36โต๊ะขาซ่อน3ฟุตหน้าเหล็ก ขนาด ก610xล910xส740 มม โต๊ะพับ JP
22.17130054FTS48โต๊ะขาซ่อน4ฟุต หน้าเหล็กหักมุมหนา 23 มม. ขนาด ก1165xล710xส740 มม. น้ำหนัก 9.9 กิโลกรัม ขาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. เหล็กหนา 1 มม. โต๊ะพับ JP
23.24117000RT48โต๊ะพับกลม4ฟุตหน้าไม้ ขนาด ก1215xล1215xส750 มม โต๊ะพับ JP
24.16125086FRT48โต๊ะขาซ่อนกลม4ฟุตหน้าไม้ ขนาด ก1215xล1215xส725 มม โต๊ะพับ JP
25.15115052K03เก้าอี้นักเรียนn.03พร้อมแลคเชอร์ ขนาด ก435xล445xส795 มม เก้าอี้แลคเชอร์ JP
26.17127014K03Sเก้าอี้นักเรียนn.03พร้อมแลคเชอร์มีขายึด ขนาด ก435xล445xส795 มม เก้าอี้แลคเชอร์ JP
27.17131068K03SSเก้าอี้นักเรียนn.03พร้อมแลคเชอร์มีที่วางของ ขนาด ก435xล445xส795 มม เก้าอี้แลคเชอร์ JP
28.22168068BBTC3ชุดโต๊ะนักเรียน(พลาสติก) โต๊ะขนาด ก600xล400xส740 มม และ เก้าอี้ขนาด ก355xล355xส820 มม โต๊ะนักเรียน JP
29.35191010BBTC4ชุดโต๊ะนักเรียน(เหล็กเหลี่ยม) โต๊ะขนาด ก600xล400xส750 มม และ เก้าอี้ขนาด ก415xล425xส815 มม โต๊ะนักเรียน JP
30.9369003BK-36-42-48โต๊ะพับไม้รุ่นใหม่ขาเหลี่ยม3ฟุต,3.5ฟุตและ4ฟุต โต๊ะพับ JP
31.28214088BBTC5ชุดโต๊ะนักเรียนประถม-มัธยม โต๊ะนักเรียน JP
32.22166040BBTC6ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล โต๊ะนักเรียน JP
33.7959065PT02-PC02โต๊ะกิจกรรม/เอนกประสงค์อนุบาล พร้อมเก้าอี้ โต๊ะราคาพิเศษ JP
34.1397008PT01-PC01โต๊ะกิจกรรม/เอนกประสงค์นักเรียน พร้อมเก้าอี้ โต๊ะราคาพิเศษ JP
35.14104004PT02-PCC02โต๊ะกิจกรรม/เอนกประสงค์อนุบาล โต๊ะราคาพิเศษ JP
36.17128028PT01-PCC01โต๊ะกิจกรรม/เอนกประสงค์นักเรียน โต๊ะราคาพิเศษ JP
37.7655006KC77เก้าอี้เบาะพับคิงส์ ขนาด ก370xล380xส820 มม มี2สี(สีแดง,สีน้ำเงิน) เก้าอี้พับ JP
38.13100050KC88เก้าอี้เบาะพับคิงส์พร้อมแลคเชอร์ ขนาด ก365xล375xส830 มม มี2สี(สีแดง,สีน้ำเงิน) เก้าอี้แลคเชอร์ JP
39.9957002ST90เก้าอี้เหล็กพับโค้ก(สีเดียว) ขนาด ก385xล385xส750 มม มี2สี(สีแดง,สีน้ำเงิน) เก้าอี้พับ JP
40.15110050FMO180(จำนวน2ตัว)เก้าอี้คาเฟ่ ขนาด ก375xล375xส855 มม มี2สี(สีแดง,สีกรม) เก้าอี้อาหาร JP
41.15110050FM951(มัดละ2ตัว)เก้าอี้คาเฟ่ ขนาด ก375xล375xส890 มม มี2สี(สีแดง,สีกรม) เก้าอี้อาหาร JP
42.9974096FM953เก้าอี้คาเฟ่ ขนาด ก410xล410xส960 มม มี2สี(สีแดง,สีน้ำเงิน) เก้าอี้อาหาร JP
43.17128028FM956(จำนวน-2-ตัว)เก้าอี้คาเฟ่ ขนาด ก375xล375xส740 มม มี2สี(สีแดง,สีกรม) เก้าอี้อาหาร JP
44.15118092FMC956เก้าอี้คาเฟ่โครงขาชุปโครเมี่ยม ขนาด ก375xล375xส740 มม มี2สี(สีแดง,สีกรม) เก้าอี้อาหาร JP
45.1076026MTB50เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด ก400xล400xส910 มม มี3สี(สีแดง,สีกรม,สีน้ำตาล) เก้าอี้จัดเลี้ยง JP
46.1184034MTC51เก้าอี้จัดเลี้ยงโครงชุบโครเมี่ยม ขนาด ก400xล400xส910 มม มี3สี(สีแดง,สีกรม,สีน้ำตาล) เก้าอี้จัดเลี้ยง JP
47.18136036MTC51Fเก้าอี้จัดเลี้ยงแลคเชอร์ ขนาด ก400xล400xส910 มม มี3สี(สีแดง,สีกรม,สีน้ำตาล) เก้าอี้แลคเชอร์ JP
48.39290016MT60เก้าอี้จัดเลี้ยงรุ่นพิเศษ ขนาด ก400xล400xส925 มม สีตามรูป เก้าอี้จัดเลี้ยง JP
49.7455028JPC10เก้าอี้โพลี ขนาด ก465xล430xส770 มม มี6สี(สีแดง,สีน้ำเงิน,สีกรม,สีเขียว,สีเหลือง,สีส้ม) เก้าอี้เอนกประสงค์ JP
50.1077038JPC10Cเก้าอี้โพลีขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก465xล430xส770 มม มี6สี(สีแดง,สีน้ำเงิน,สีกรม,สีเขียว,สีเหลือง,สีส้ม) เก้าอี้เอนกประสงค์ JP
51.15115052JPC10CFเก้าอี้โพลีแลคเชอร์ ขนาด ก465xล430xส805 มม มี6สี(สีแดง,สีน้ำเงิน,สีกรม,สีเขียว,สีเหลือง,สีส้ม) เก้าอี้เลคเชอร์ JP
52.55410034F10-FM956ชูดอาหาร โต๊ะ+4เก้าอี้ ชุดโต๊ะอาหาร JP
53.28196000SQ36-ST90โต๊ะพับเหล็กเหลี่ยม เก้าอี้พับเหล็ก โต๊ะอาหาร JP
54.9154088FC-007-(มัดละ5ตัว)เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 ซม. เก้าอี้เอนกประสงค์ เจพี (มัดละ5ตัว)
55.9339649SS-501ชั้นวางของเหล็ก ขนาด700x400x1800มม. มี2สีให้เลือก สีเทา/สีดำ ชั้นวางของเหล็ก เจพี
56.22170095KB-24เตียงเหล็ก พื้นระแนง 3.5ฟุต มีสีขาว,ฟ้า,เทา เตียงเหล็ก เจพี
57.6043006FC003(มัดละ-5-ตัว)เก้าอี้ FC003 เก้าอี้เหล็ก JP เก้าอี้เหล็ก เจพี เก้าอี้เหล็ก เจพี
58.9051004FC-005เก้าอี้บาร์เตี้ย FC-005 ขนาด 36 x 36 x 45 cm. มีเหล็กยึดขาโดยรอบเพิ่มความแข็งแรง ที่ี่นั่งเบาะหุ้มหนัง วางซ้อนได้ ขาเหล็กพ่นสี เก้าอี้เอนกประสงค์ เจพี
59.5037002FC004(มัดละ-8-ตัว)เก้าอี้ FC004 ขนาด ก300xล300xส410 มม เก้าอี้เหล็ก JP เก้าอี้เหล็ก เจพี
60.20134000SS-301ชั้นวางของเหล็ก ขนาด700x400x1800มม. มี2สีให้เลือก สีเทา/สีดำ/ส้ม/เขียว/น้ำตาล ชั้นวางของเหล็ก เจพี ชั้นวางของเหล็ก เจพี
61.1290015BAR-12Wเก้าอี้บาร์ปรับระดับ ขนาด เส้นผ่าศูนย์ 30ซม. ที่นั่งไม้ยาง เก้าอี้บาร์ JP