คิงส์สตีล-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสารเหล็ก โต๊ะเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ตู้เซฟ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.58430006S-1626ตู้เอกสารเหล็ก 3ลิ้นชัก มีขา4ขา ขนาด ก400xล660xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
2.66490016EC-1626ตู้เอกสารเ้หล็ก 3ลิ้นชัก TOPไม้ ขนาด ก400xล660xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
3.66490016NC-1626ตู้เอกสารเหล็ก 3ลิ้นชัก TOPไม้ ขนาด ก400xล660xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
4.79590066E-3624-4226-4826-5426-6030-7234โต๊ะทำงานเหล็กหน้ายาง 1ลิ้นชักกลาง3ลิ้นชักข้าง มี6ขนาด E-3624 3ฟุต/E-4226 3.5ฟุต/E-4826 4 ฟุต/E-5426 4.5ฟุต/E-6030 5ฟุต/E-7234 6ฟุต โต๊ะเหล็ก KINGSTEEL
5.79590066N-3624-4226-4826-5426-6030-7234โต๊ะทำงานเหล็กหน้ายาง 1ลิ้นชักกลาง3ลิ้นชักข้าง มี6ขนาด N-3624 3ฟุต/N-4226 3.5ฟุต/N-4826 4ฟุต/N-5426 4.5ฟุต/N-6030 5ฟุต/N-7234 6ฟุต โต๊ะเหล็ก KINGSTEEL
6.79590066S-3624-4226-48226-5426-6030-7234โต๊ะทำงานเหล็กหน้ายาง 1ลิ้นชักกลาง3ลิ้นชักข้าง มี6ขนาด S-3624 3ฟุต/S-4226 3.5ฟุต/S-4826 4ฟุต/S-5426 4.5ฟุต/S-6030 5ฟุต/S-7234 6ฟุต โต๊ะเหล็ก KINGSTEEL
7.62460010R-802-803-804ตู้เก็บเอกสารเหล็ก มี3ขนาด R-802 ตู้2ลิ้นชัก ขนาด ก457xล600xส710 มม./R-803 ตู้3ลิ้นชัก ขนาด ก457xล600xส1150 มม./R-804 ตู้4ลิ้นชัก ขนาด ก457xล600xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
8.62460010D-702-703-704ตู้เก็บเอกสารเหล็ก มี3ขนาด D-802 ตู้2ลิ้นชัก ขนาด ก457xล600xส710 มม./D-803 ตู้3ลิ้นชัก ขนาด ก457xล600xส1150 มม./D-804 ตู้4ลิ้นชัก ขนาด ก457xล600xส1320 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
9.64480080DR-210-215ตู้เก็บเอกสารเหล็ก มี2ขนาด DR-210 10ลิ้นชัก ขนาด ก368xล457xส940 มม./DR-215 15ลิ้นชัก ขนาด ก368xล457xส1333 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
10.62460010DO-2012ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 3ฟุต มีแผ่นชั้น2ชั้น ขนาด ก876xล400xส876 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
11.70520020DO-2014-2015ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ มีแผ่นชั้น2ชั้น มี2ขนาด DO-2014 4ฟุต ขนาด ก1181xล400xส876 มม. DO-2015 5ฟุต ขนาด ก1486xล400xส876 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
12.64480080DG-2012ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3ฟุต มีแผ่นชั้น2ชั้น ขนาด ก876xล400xส876 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
13.71530056DG-2014-2015ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก มีแผ่นชั้น2ชั้น มี2ขนาด DG-2014 4ฟุต ขนาด ก1181xล400xส876 มม. DG-2015 5ฟุต ขนาด ก1486xล400xส876 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
14.90670046FD-201ตู้เอกสารเหล็ก 2ลิ้นชัก1ประตู ขนาด ก901xล457xส749 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
15.90670046MD-801ตู้เอกสารเหล็ก 8ล้นชัก1ประตู ขนาด ก876xล400xส876 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
16.93690016RC-1ตู้เอกสารเหล็ก 2บานเปิดมือจับฝัง มีแผ่นชั้น3แผ่น ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
17.12910028RC-2ตู้เอกสารเหล็ก 2บานเปิดมือจับแบบบิด มีลิ้นชัก ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
18.11830020LK-102ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 2ช่อง2ประตู มีแผ่นชั้น2แผ่น ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
19.11830020LK-402-WPตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 2ช่องกั้นในตู้2ประตู มีแผ่นชั้น2แผ่น ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
20.11830020LK-402ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2ช่องกั้นในตู้2ประตู มีแผ่นชั้น2แผ่น ขนาด ก915xล533xส1828 มม. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก KINGSTEEL
21.11860061LK-103ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 3ช่อง3ประตู มีแผ่นชั้น2แผ่น ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
22.12900015LK-106ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 6ช่อง6ประตู ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
23.131000050LK-109ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 9ช่อง9ประตู ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
24.141060031LK-112ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 12ช่อง12ประตู ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
25.151180093LK-118ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 18ช่อง18ประตู ขนาด ก915xล457xส1828 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
26.75560060S-7236ชั้นวางของเหล็ก 5ชั้น ขนาด ก915xล455xส1830 มม. ชั้นวางของเหล็ก KINGSTEEL
27.62460010S-366-666ตู้เก็บแฟ้มเหล็ก มีล้อเลื่อน มี2ขนาด S-366 20ช่อง ขนาด ก915xล310xส950 มม. S-666 40ช่อง ขนาด ก915xล310xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
28.85630006SS-7236ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 3ช่อง ขนาด ก915xล455xส1830 มม. ตู้เอกสารเหล็ก KINGSTEEL
29.131020077KSD-30ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก40กิโล. มีมอก. ขนาด ก410xล330xส325 มม. ขนาดภายใน ก330xล220xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
30.151170079KDS-39ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก65กิโล. มีมอก. ขนาด ก485xล425xส390 มม. ขนาดภายใน ก340xล300xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
31.151170079KST-39ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก68กิโล. มีมอก. ขนาด ก365xล425xส515 มม. ขนาดภายใน ก225xล300xส290 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
32.211605066KS-50ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก100กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก360xล330xส310 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
33.261980073KS-53ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก110กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก330xล320xส200 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
34.312370099KS-68ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก130กิโล. มีมอก. ขนาด ก490xล450xส680 มม. ขนาดภายใน ก330xล320xส300 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
35.342550042KS-76ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก180กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส760 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส390 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
36.382850047KS-93ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก220กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส930 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส530 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
37.493675061KS-110ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก250กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1100 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส725 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
38.564200070KS-127ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
39.725400090KS-140ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก430กิโล. มีมอก. ขนาด ก650xล650xส1400 มม. ขนาดภายใน ก540xล460xส1010 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
40.795925098KS-150ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนั500กิโล. มีมอก. ขนาด ก700xล700xส1500 มม. ขนาดภายใน ก530xล535xส1115 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
41.151170079KSD-30Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก40กิโล. มีมอก. ขนาด ก410xล330xส325 มม. ขนาดภายใน ก330xล220xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
42.171320082KSD-39Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก65กิโล. มีมอก. ขนาด ก485xล425xส390 มม. ขนาดภายใน ก225xล300xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
43.171320082KST-39Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก68กิโล. มีมอก. ขนาด ก365xล425xส515 มม. ขนาดภายใน ก225xล300xส290 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
44.231755069KS-50Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก100กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก360xล330xส310 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
45.282130075KS-53Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก110กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก330xล330xส320 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
46.362670004KS-68Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก130กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก330xล320xส200 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
47.382850047KS-76Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก180กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส760 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส390 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
48.423150052KS-93Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก220กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส930 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส530 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
49.533975066KS-110Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก250กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส110 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส725 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
50.654815040KS-127Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
51.654875081KS-1100ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก800xล520xส1100 มม. ขนาดภายใน ก650xล370xส750 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
52.866420067KS-1300ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก440กิโล. มีมอก. ขนาด ก900xล580xส1300 มม. ขนาดภายใน ก760xล420xส940 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
53.977200020KS-1500Sตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก520กิโล. มีมอก. ขนาด ก900xล700xส1500 มม. ขนาดภายใน ก760xล535xส1130 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
54.107500012KS-1500ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก560กิโล. มีมอก. ขนาด ก1040xล700xส1500 มม. ขนาดภายใน ก900xล535xส1130 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
55.107950073KS-1800Sตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก580กิโล. มีมอก. ขนาด ก900xล700xส1800 มม. ขนาดภายใน ก760xล535xส1420 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
56.118250013KS-1800ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก680กิโล. มีมอก. ขนาด ก1040xล700xส1800 มม. ขนาดภายใน ก900xล535xส1420 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
57.272006408WS-16ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก35กิโล ขนาด ก450xล250xส600 มม. ขนาดภายใน ก400xล235xส500 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
58.231765683WS-17ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก26กิโล. ขนาด ก450xล200xส500 มม. ขนาดภายใน ก400xล185xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
59.191425023WS-18ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก18กิโล ขนาด ก310xล250xส550 มม. ขนาดภายใน ก300xล225xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
60.201500025FS-22-21-20ตู้นิรภัยฝังติดพื้น FS-22 น้ำหนัก38กิโล ขนาด ก500xล400xส550 มม. ขนาดภายใน ก400xล340xส450 มม. FS-21 น้ำหนัก36กิโล ขนาด ก500xล400xส550 มม. ขนาดภายใน ก400xล340xส400 มม. FS-20 น้ำหนัก33กิโล ขนาด ก500xล400xส450 มม. ขนาดภายใน ก400xล340xส350 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
61.322400040GS-160-160Sตู้นิรภัยเก็บปืน GS-160 น้ำหนัก100กิโล. ขนาด ก600xล430xส1600 มม. ขนาดภายใน ก595xล320xส1595 มม. GS-160S น้ำหนัก71กิโล. ขนาด ก400xล400xส1600 มม. ขนาดภายใน ก395xล320xส1595 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
62.282100035CS-120-140-160ตู้นิรภัย CS-120 น้ำหนัก65กิโล. ขนาด ก500xล480xส1235 มม. ขนาดภายใน ก485xล380xส1195 มม. CS-140 น้ำหนัก73กิโล. ขนาด ก500xล480xส1435 มม. ขนาดภายใน ก485xล380xส1395 มม. CS-160 น้ำหนัก82กิโล. ขนาด ก500xล480xส1635 มม. ขนาดภายใน ก485xล380xส1595 มม. ตู้เซฟ KINGSTE
63.997383067VD-100ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
64.977200020VD-200ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก350กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล150xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล150xส1840 มม. สีเทาสลับ ตู้เซฟ KINGSTEEL
65.129180039VD-300ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก450กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล200xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล200xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
66.129600096VD-300Sประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก520กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล250xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล250xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
67.312325038KSN-11ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก120กิโล. ขนาด ก415xล410xส785 มม. ขนาดภายใน ก250xล255xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
68.423150052KSN-90ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
69.423150052KSD-90ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (ไม่มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
70.947020077SDL-24ตู้เซฟเก็บของ 24ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1050 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
71.139990048SDL-33ตู้เซฟเก็บของ 33ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1025xล300xส1050 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
72.129120031SDL-31ตู้เซฟเก็บของ 31ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
73.1511700079SDL-40ตู้เซฟเก็บของ 40ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1110xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
74.118280017SDL-24ตู้เซฟเก็บของ 24ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก820xล600xส585 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
75.644770039SDL-12ตู้เซฟเก็บของ 12ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก790xล600xส585 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
76.2015315067SDL-52ตู้เซฟเก็บของ 52ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1325xล300xส1545 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
77.1914580068SDL-48ตู้เซฟเก็บของ 48ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1325xล300xส1845 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
78.2821060043SDL-72ตู้เซฟ เก็บของ 72ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1970xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
79.1713251088MB-96ตู้เก็บจดหมาย 96ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1325xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
80.2015459487MB-112ตู้เก็บจดหมาย 112ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1540xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
81.523870050MB-30ตู้เก็บจดหมาย 30 ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ขนาด ก1110xล300xส750 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
82.483611475DEFRENDERตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER มี 5 ขนาด ตู้เซฟ คิงส์สตีล