คิงส์สตีล-เฟอร์นิเจอร์

ตู้เอกสารเหล็ก โต๊ะเหล็ก ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก ตู้เซฟ
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.131020077KSD-30ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก40กิโล. มีมอก. ขนาด ก410xล330xส325 มม. ขนาดภายใน ก330xล220xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
2.151170079KDS-39ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก65กิโล. มีมอก. ขนาด ก485xล425xส390 มม. ขนาดภายใน ก340xล300xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
3.151170079KST-39ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก68กิโล. มีมอก. ขนาด ก365xล425xส515 มม. ขนาดภายใน ก225xล300xส290 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
4.211605066KS-50ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก100กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก360xล330xส310 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
5.261980073KS-53ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก110กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก330xล320xส200 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
6.312370099KS-68ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก130กิโล. มีมอก. ขนาด ก490xล450xส680 มม. ขนาดภายใน ก330xล320xส300 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
7.342550042KS-76ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก180กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส760 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส390 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
8.382850047KS-93ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก220กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส930 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส530 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
9.493675061KS-110ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก250กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1100 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส725 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
10.564200070KS-127ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
11.725400090KS-140ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก430กิโล. มีมอก. ขนาด ก650xล650xส1400 มม. ขนาดภายใน ก540xล460xส1010 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
12.795925098KS-150ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนั500กิโล. มีมอก. ขนาด ก700xล700xส1500 มม. ขนาดภายใน ก530xล535xส1115 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
13.151170079KSD-30Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก40กิโล. มีมอก. ขนาด ก410xล330xส325 มม. ขนาดภายใน ก330xล220xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
14.171320082KSD-39Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก65กิโล. มีมอก. ขนาด ก485xล425xส390 มม. ขนาดภายใน ก225xล300xส180 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
15.171320082KST-39Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก68กิโล. มีมอก. ขนาด ก365xล425xส515 มม. ขนาดภายใน ก225xล300xส290 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
16.231755069KS-50Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก100กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก360xล330xส310 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
17.282130075KS-53Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก110กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก330xล330xส320 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
18.362670004KS-68Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก130กิโล. มีมอก. ขนาด ก495xล450xส505 มม. ขนาดภายใน ก330xล320xส200 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
19.382850047KS-76Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก180กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส760 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส390 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
20.423150052KS-93Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก220กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส930 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส530 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
21.533975066KS-110Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก250กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส110 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส725 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
22.604500075KS-127Eตู้นิรภัยกันไฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก590xล540xส1270 มม. ขนาดภายใน ก450xล380xส870 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
23.654875081KS-1100ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก320กิโล. มีมอก. ขนาด ก800xล520xส1100 มม. ขนาดภายใน ก650xล370xส750 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
24.816000000KS-1300ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก440กิโล. มีมอก. ขนาด ก900xล580xส1300 มม. ขนาดภายใน ก760xล420xส940 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
25.977200020KS-1500Sตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก520กิโล. มีมอก. ขนาด ก900xล700xส1500 มม. ขนาดภายใน ก760xล535xส1130 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
26.107500012KS-1500ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก560กิโล. มีมอก. ขนาด ก1040xล700xส1500 มม. ขนาดภายใน ก900xล535xส1130 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
27.107950073KS-1800Sตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก580กิโล. มีมอก. ขนาด ก900xล700xส1800 มม. ขนาดภายใน ก760xล535xส1420 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
28.118250013KS-1800ตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก680กิโล. มีมอก. ขนาด ก1040xล700xส1800 มม. ขนาดภายใน ก900xล535xส1420 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
29.241800030WS-16ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก35กิโล ขนาด ก450xล250xส600 มม. ขนาดภายใน ก400xล235xส500 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
30.231765683WS-17ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก26กิโล. ขนาด ก450xล200xส500 มม. ขนาดภายใน ก400xล185xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
31.191425023WS-18ตู้นิรภัยฝังติดผนัง น้ำหนัก18กิโล ขนาด ก310xล250xส550 มม. ขนาดภายใน ก300xล225xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
32.201500025FS-22-21-20ตู้นิรภัยฝังติดพื้น FS-22 น้ำหนัก38กิโล ขนาด ก500xล400xส550 มม. ขนาดภายใน ก400xล340xส450 มม. FS-21 น้ำหนัก36กิโล ขนาด ก500xล400xส550 มม. ขนาดภายใน ก400xล340xส400 มม. FS-20 น้ำหนัก33กิโล ขนาด ก500xล400xส450 มม. ขนาดภายใน ก400xล340xส350 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
33.322400040GS-160-160Sตู้นิรภัยเก็บปืน GS-160 น้ำหนัก100กิโล. ขนาด ก600xล430xส1600 มม. ขนาดภายใน ก595xล320xส1595 มม. GS-160S น้ำหนัก71กิโล. ขนาด ก400xล400xส1600 มม. ขนาดภายใน ก395xล320xส1595 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
34.282100035CS-120-140-160ตู้นิรภัย CS-120 น้ำหนัก65กิโล. ขนาด ก500xล480xส1235 มม. ขนาดภายใน ก485xล380xส1195 มม. CS-140 น้ำหนัก73กิโล. ขนาด ก500xล480xส1435 มม. ขนาดภายใน ก485xล380xส1395 มม. CS-160 น้ำหนัก82กิโล. ขนาด ก500xล480xส1635 มม. ขนาดภายใน ก485xล380xส1595 มม. ตู้เซฟ KINGSTE
35.118850094KS-1800Lตู้นิรภัยกันไฟ2ประตู น้ำหนัก700กิโล. มีมอก. ขนาด ก1142xล645xส1805 มม. ขนาดภายใน ก963xล450xส1550 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
36.936900015VD-100ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก250กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล100xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล100xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
37.977200020VD-200ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก350กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล150xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล150xส1840 มม. สีเทาสลับ ตู้เซฟ KINGSTEEL
38.118580058VD-300ประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก450กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล200xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล200xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
39.129600096VD-300Sประตูห้องนิรภัย น้ำหนัก520กิโล. ขนาดรวมขอบ ก1000xล250xส2000 มม. ขนาดไม่รวมของ ก850xล250xส1840 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
40.312325038KSN-11ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก120กิโล. ขนาด ก415xล410xส785 มม. ขนาดภายใน ก250xล255xส400 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
41.423150052KSN-90ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
42.423150052KSD-90ตู้นิรภัยมีลิ้นชัก น้ำหนัก220กิโล. ขนาด ก555xล540xส910 มม. ขนาดภายใน ก380xล380xส320 มม. (ไม่มีช่องส่งเงิน) ตู้เซฟ KINGSTEEL
43.947020077SDL-24ตู้เซฟเก็บของ 24ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1050 มม. ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก KINGSTEEL
44.139990048SDL-33ตู้เซฟเก็บของ 33ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1025xล300xส1050 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
45.129120031SDL-31ตู้เซฟเก็บของ 31ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก895xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
46.1511700079SDL-40ตู้เซฟเก็บของ 40ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1110xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
47.118280017SDL-24ตู้เซฟเก็บของ 24ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก820xล600xส585 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
48.644770039SDL-12ตู้เซฟเก็บของ 12ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก790xล600xส585 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
49.2015315067SDL-52ตู้เซฟเก็บของ 52ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1325xล300xส1545 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
50.1914580068SDL-48ตู้เซฟเก็บของ 48ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1325xล300xส1845 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
51.2821060043SDL-72ตู้เซฟ เก็บของ 72ช่อง ใช้กุจแจ2ดอกในการเปิด ขนาด ก1970xล300xส1380 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
52.1612384071MB-96ตู้เก็บจดหมาย 96ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1325xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
53.1914448050MB-112ตู้เก็บจดหมาย 112ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ก200xล300xส100 มม. ขนาดทั้งใบ ก1540xล300xส1900 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
54.453096079MB-24ตู้เก็บจดหมาย 24ช่อง ใช้กุจแจในการเปิด ขนาดต่อช่อง ขนาด ก900xล300xส750 มม. ตู้เซฟ KINGSTEEL
55.483611475DEFRENDERตู้เซฟ รุ่น DEFRENDER มี 5 ขนาด ตู้เซฟ คิงส์สตีล