คิตเช่น-เฟอร์นิเจอร์

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ตู้ครัวอลูมิเนียม ตู้ลอยอลูมิเนียม
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.11850047TB80Cตู้ตอนล่างเรียบ80ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก820xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
2.141040004TB80Sตู้ตอนล่างอ่าง80ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก820xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
3.13980023TB100Cตู้ตอนล่างเรียบ100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1070xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
4.151170079TB100Sตู้ตอนล่างอ่าง100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1070xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
5.171300055TB120Sตู้ตอนล่างอ่าง120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1210xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
6.141110098TB120Cตู้ตอนล่างเรียบ120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1210xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
7.201500025TB150Sตู้ตอนล่างอ่าง150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1500xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
8.171300055TB150Cตู้ตอนล่างเรียบ150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1500xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
9.221690081TB180Sตู้ตอนล่างอ่าง180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1800xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
10.201500025TB180Cตู้ตอนล่างเรียบ180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1800xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
11.251890051TB200Sตู้ตอนล่างอ่าง200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก2000xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
12.221690081TB200Cตู้ตอนล่างเรียบ200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก2000xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
13.261950032TB90C-Cตู้เข้ามุมตอนล่าง90ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก(900x900)xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
14.151170079TB130Gตู้ตอนล่างวางเตาไว้ถ้งแก๊ส130ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก1300xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
15.11850047TB90Gตู้ตอนล่างวางเตา90ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) มี2สี(สีขาว,สีชา) ขนาด ก870xล570xส870 มม ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
16.221630000TA100Sตู้ครัวอ่าง100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1070xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
17.191430030TA100Cตู้ครัวเรียบ100ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1070xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
18.261950032TA120Sตู้ครัวอ่าง120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1210xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
19.231756070TA120Cตู้ครัวเรียบ120ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1210xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
20.302276072TA150Sตู้ครัวอ่าง150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1500xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
21.282080008TA150Cตู้ครัวเรียบ150ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1500xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
22.352600010TA180Sตู้ครัวอ่าง180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1800xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
23.322410053TA180Cตู้ครัวเรียบ180ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก1800xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
24.392930055TA200Sตู้ครัวอ่าง200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก2000xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
25.362730085TA200Cตู้ครัวเรียบ200ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก2000xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
26.433250087TA90C-Cตู้ครัวเข้ามุม90ซม(ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ขนาด ก(900x900)xล570xส1950 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN
27.352600010TA130H-Gตู้ครัวเครื่องดูดควันไว้ถังแก๊ส(ราคาไม่รวมเครื่อง) ขนาด ก1300xล570xส1950 มม (ราคานี้ไม่รวมขาทึบ) ตู้ครัวอลูมิเนียม KITCHEN