คิตเช่น-เฟอร์นิเจอร์

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม ตู้ครัวอลูมิเนียม ตู้ลอยอลูมิเนียม
ลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้า
1.63470044TC35ตู้ลอย(รุ่นตรง) ขนาด ก330xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
2.10770039TC55ตู้ลอย(รุ่นตรง) ขนาด ก540xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
3.81600000TC80ตู้ลอย(รุ่นตรง)80ซม ขนาด ก820xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
4.90670044TC100ตู้ลอย(รุ่นตรง)100ซม ขนาด ก1070xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
5.10770039TC120ตู้ลอย(รุ่นตรง)120ซม ขนาด ก1210xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
6.11872077TC150ตู้ลอย(รุ่นตรง)150ซม ขนาด ก1500xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
7.13980023TC180ตู้ลอย(รุ่นตรง)180ซม ขนาด ก1800xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
8.141080058TC200ตู้ลอย(รุ่นตรง)200ซม ขนาด ก2000xล360xส660 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
9.94702077TC35Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เข้ามุม ขนาด ก330xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
10.141040004TC55Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เข้ามุม ขนาด ก540xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
11.10780053TC80Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)80ซม ขนาด ก820xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
12.11850047TC100Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)100ซม ขนาด ก1070xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
13.141040004TC120Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)120ซม ขนาด ก1210xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
14.151170079TC150Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)150ซม ขนาด ก1500xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
15.171300055TC180Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)180ซม ขนาด ก1800xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
16.191430030TC200Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)200ซม ขนาด ก2000xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
17.141092074TC50Sตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เหนือถังแก๊ส50ซม ขนาด ก470xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
18.81600000TC90Hตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เหนือเครื่องดูด90ซม ขนาด ก870xล360xส290 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN
19.141105091TC130Hตู้ลอย(รุ่นพิเศษ)เหนือเครื่องดูด130ซม ขนาด ก1300xล360xส790 มม มี2สี(สีชา,สีขาว) ตู้ลอยอลูมิเนียม KITCHEN